THE EAGLE OF SWEDEN

Bo Cavefors är en av Sveriges mest   kontroversiella kulturpersonligheter.
Som sjuttonårig grabb klev han in i den svenska pressens värld med en artikel i Sydsvenska Dagbladet.

I tjugoårsåldern bestämde han sig för att rädda det svenska kulturlivet och blev bokförläggare. Viktiga böcker av Nietzsche, Dali, Lautremont, Marx, Pound,  och Pasolini gavs ut. Förlaget sprängdes dock när Cavefors gav ut översättningar av RAFs texter. En bok som även smugglades in i Tyskland eftersom ingen tysk bokutgivare vågade ta sitt ansvar. Cavefors ville leva med ett rent samvete, han visste vad han gjorde. Bland annat att utgivningen av denna bok kunde få följder. Det gjorde det; staten och media anföll  honom och förlaget tvingades till konkurs.    

Den svenska politiskt korrekta hydran följde i tystnad vad den nordeuropeiske anarken gjorde. På allvar rasade den mot Cavefors först igen då han började ge ut sin tidsskrift Svarta Fanor. Monstret med sina olika huvuden som vänstern, högern och de olika moralismerna var rädd för att den trånande ungdomen skulle bruka alla de vapen som Cavefors skänkte dem.

Cavefors tränades tidigt  i utanförskapets och brödraskapets hårda lekar. Först en dandy och sedan en anark. Hans revolutionära  människokärlek härstammar från den katolska tro som Cavefors lärde känna i en Jesuitskola i England. Tidiga möten med män som Ezra Pound, Ignatius Loyola och hans älskade Jacco formade Cavefors jag. Han tog tillflykt i sin grotta.

Alla fack och trånga politiska beteckningar rinner av honom. Han har beskyllts av vänstern för att vara extremhöger och av högern ses han som extremvänster. Kanske är det bara "The Eagle of Sweden" som passar honom, något Pounds barnbarn kallade honom skämtsamt. Cavefors spränger gränser. I Svarta Fanor blandade han erotiska bilder tillsammans med radikal filosofi och teologiska artiklar. Cavefors försöker dock aldrig medvetet provocera, utan påvisar blott det som egentligen borde vara uppenbart. Är exempelvis inte Johannes av Korsets Levande kärlekslåga tydligt erotisk? Tydligt sadomasochistisk?

Cavefors tar ställning och vågar gå mot strömmen. Hos honom finner vi drag av Marcus Aurelius stoiska lugn och Ignatius av Loyolas självbehärskning. Terror och isolation är den väg han lär oss.
 

Svarta Fanor arkiv I

Svarta Fanor arkiv II

Svarta Fanor arkiv III

Svarta Fanor arkiv IV

Giftskåp

Helvetet

Paulus

Agere Contra
Mjölk och Honung, 2003
1