TEATERAVTALEN 

Overenskomst mellom Norsk Teater- og Orkesterforening og Norske Dramatikeres Forbund vedrørende de generelle bestemmelser som skal gjelde i kontraktsforhold mellom teater og dramatiker.  

Last ned avtalen i pdf

Last ned normalkontrakt

Last ned programvare som leser pdf filer (Adobe Acrobat)

 

 

Norske Dramatikeres Forbund
Norwegian Playwrights' Association

Postadresse: Postboks 579 Sentrum 0105 Oslo
Besøksadresse: Rådhusgt 7
Tlf: +47 22 47 89 50 (kl. 1000-1130 og 1200-1400)
Faks: +47 22 42 03 56
E-post webredaksjon: redaksjon # dramatiker.no
E-post forbundet: post # dramatiker.no
NDF er en selvstendig skribentorganisasjon med formål å ivareta norske dramatikeres kunstneriske og økonomiske interesser, samt fremme norsk samtidsdramatikk