PRISER 

 

Hans Heibergs Minnestipend

Inntil to – 2 stipend á kr. 25.000 kan deles ut hvert år fra Alex Brinchmanns Vederlagsfond. Minnestipendet gis et medlem med lang og god innsats for forbundet. Tildeling skjer etter innstilling fra styret.

 

Timeglasset

Timeglasset deles ut under Kortfilmfestivalen i Grimstad til beste manuskript i en fiksjonsfilm. Prisen er et timeglass tegnet av Ingri Egeberg og formgitt av Magnor Glassverk samt et stipend på kr 10.000. Styret utpeker jury. En representant fra styret foretar utdelingen.

 

Håndtrykket

Håndtrykket utdeles av styret i NDF. Det kan gis til personer, teatre eller institusjoner som har gjort en betydelig innsats for norsk dramatikk og for det felles beste gjennom faglig og/eller kunstnerisk arbeid. Prisen er et trykk 'Hun går' laget av Ingri Egeberg. Tildeling skjer etter innstilling fra styret.

 

Gledesglasset 

Gledesglasset blir tildelt en dramatiker med en kunstnerisk seier det siste året.  Glasset er et Magnorglass med Ingri Egebergs strek.

 

Solidaritetsstipendet

Dramatikerforbundets Solidaritetsstipend er på kr 50.000 og gis som støtte til prosjekter eller enkeltpersoner som av politiske grunner ikke kan oppholde seg/ arbeide i sitt hjemland, eller som evt. oppholder seg i sitt hjemland, men under politisk vanskelige arbeidsforhold.

 

om_ndf

Norske Dramatikeres Forbund
Norwegian Playwrights' Association

Postadresse: Postboks 579 Sentrum 0105 Oslo
Besøksadresse: Rådhusgt 7
Tlf: +47 22 47 89 50 (kl. 1000-1130 og 1200-1400)
Faks: +47 22 42 03 56
E-post webredaksjon: redaksjon # dramatiker.no
E-post forbundet: post # dramatiker.no
NDF er en selvstendig skribentorganisasjon med formål å ivareta norske dramatikeres kunstneriske og økonomiske interesser, samt fremme norsk samtidsdramatikk