Flynytt logo Til NAK/Motorflyseksjonen

MENY
Førstesiden
Gamle nummer

Faste Spalter
  Sett fra høyresetet
ATC-Voice
På nettet...

Godbiter
  Lesernes bilder
Lenker
Skrivebordsbakgrunner
Last ned

Administrativt
  Om Flynytt
Redaksjonen
Annonser
Abonnement
Skriv i Flynytt
OPPDATERINGER
bluebull.gif Oversikt over nr 4/07 publisert (25.07S.07)
bluebull.gif Oversikt over nr 3/07 publisert (15.06.07)
bluebull.gif Oversikt over nr 2/07 Publisert (04.04.07)

LESERNES BILDER
Månedens bilde
Et nytt "Lesernes Bilde" presenteres på disse sidene ved hver utgivelse.

Information in EnglishEpost til:
Redaktøren
Webmaster
Motorflyseksjonen

Mer informasjon om motorflyging og flygerutdanning finner du på Motorflyseksjonens nettsted

 
  FRA FLYNYTT 4/2000 Sist oppdatert onsdag 30. januar 2002

Fokker 50 inngang
Afrika: Norlink - 10 år med SAS Commuter i nord

Tekst av Gunnar Hermansen, foto av Jan Meyer

Skjellsordene haglet, misfornøyde passasjerer. innstilte flyavganger på grunn av tekniske problemer eller dårlig veer. Ord som "Norsink", Fy Fokker" og "Pokkers-Fokker" var velkjente.

l det hele tatt - SAS Commuters nordnorske oppstart med Fokker-50 i mai 1990 kom skjevt ut. Gunnar Hermansen er motorflyger og tidligere ledet seksjonen. Han ser tilbake på sin arbeidsplass gjennom ti år. ]an Meyer er fotograf

Klagene fra publikum,politikere og andre var sterke og vel begrunnet. Avis og mediaoppsla-gene florerte med store overskrifter. Det første halve året var problemfylt for selskapet og de som skulle betjene flyene og operasjonene. Alt var nytt. I praksis startet man et helt nytt flyselskap hvor forventningene på forhand var skyhøye. Troverdigheten i markedet fikk alvorlige skraper. SAS Commuter var langt fra populær.

Det å gå bort fra jetfly og over til propellfly var i manges øyne et stort tilbakeskritt. Ankepunktene mot det nye flyet var mange. Troverdigheten fikk alvorlige brister som det ikke var lett og gjenopprette.

Humør og stå-pa-vilje
humør og stå-på-vilje Men stå-på-vilje fra de ansatte og tro på produktet gjorde at man etterhvert overvant problemene. I dag fremstår Norlink som en solid aktør i Nord-norge. Flyrutene er etterhvert tilpasset markedet og landsdelens behov. Man har ingen problemer med å innrømme at ruteprogrammet i oppstarten ikke kunne gjennomføres som planlagt. Det var alt for ambisiøst lagt opp, flyene var ikke i stand til å fly rutene fordi rutetidene rett og slett var for stramme.

Tidene som var publisert hadde Fokkeren ingen mulighet til å holde. I tillegg var bakkestoppene for korte. Det lot seg ikke gjøre å tømme og fylle flyene innenfor tiden man hadde til rådighet på bakken. Dette måtte påvirke punktligheten.

Etter de vanskelige første år har ting gått seg til. SAS Commuter er blitt en like selvsagt aktør nordpå som f.eks. Widerøe, med den for-skjell at Norlink kun flyr på stamrutenettet. Vi snakker om en arbeidshest som har tjent markedet mellom Trondheim og Kirkenes under forskjellige værforhold året rundt. I gjennomsnitt benyttes hvert fly ca 14 timer pr. døgn.

Norlink flyr i underkant av 400.000 passasjerer på årsbasis, noe som tilsvarer hele befolkningen i de tre nordnorske fylker. Målinger av produktkvaliteten de siste par år viser at publikum er godt fornøyde med ruter, fly og ikke minst den service selskapet yter.

Teknisk
Propeller Til å begynne med hadde SAS Commuter ingen egen teknisk base for Norlink. Dette påvirket regulariteten de første år og utgjorde hovedproblemet med tanke på regularitet (utførte flyginger i forhold til oppsatt ruteprogram). Større vedlikehold var lagt til København.

I 1995 opprettet man egen teknisk base på Værnes. Dette var ett meget heldig grep. Man var med det i stand til selv å ivareta vedlikehold og løsning av tekniske problemer. Dette påvirket regulariteten og punktligheten slik at oppsatte mål ble oppnådd. Man har siden vært innenfor målene for teknisk regularitet på årsbasis. Det var på dette området publikum merket problemene tidligere. I dag hører man ikke noe. De store presseoppslagene har stilnet. Norlink er i rute.

Drift og økonomi
Ved oppstarten hadde man 7 fly i drift, de siste 7 år har antallet vært 5. Også SAS Commuter må drive økonomisk. Med årene har man i større grad fløyet strekninger hvor lønnsomheten er større. Hele tiden i skarp konkurranse med andre selskaper. Fra Tromsø og inn i Finnmark som en forlengelse av SAS stamrutesystem.

Rutestrukturen er med på å bringe kostnadene ned for SAS og de reisende. En av årsakene til at man startet opp commutervirksomheten, var nettopp at det ble for dyrt å drive med de gamle DC9 og MD80. SAS Commuter er et produksjonsselskap innefor SAS. Dvs man flyr SAS-ruter for SAS.

Hurra for 7. mai
Norlink hale 10 år er gått og selskapet har klart seg i skjerpet konkurranse. Man kunne feire seg selv og 10-årsjubileet med hevet hode 7. mai - hurra for 7. mai. Denne gang hadde mottoet sin klare berettigelse, man hadde grunn til å feire og gratulere. Ryktene som er blitt spunnet om selskapets snarlige død er blitt gjort til skamme.

Man er i stadig utvikling og vil være en del av SAS rutesystem også i de kommende år. Selskapet vil kunne operere på ruter hvor passasjergrunnlaget er mindre, men alltid med blikk for lønnsomhet. I løpet av noen år skal Fokkeren skiftes ut med en ny flytype. Det som er sikkert er at Norlink vil operere med Fokker-50 i alle fall til ut år 2003. Ved basen i København er man godt i gang, og de første Q400 (Dash-8) er allerede satt i drift. Om dette blir flytypen Norlink skal ha i fremtiden gjenstår å se. Det foretas vurderinger av andre flytyper også. Det er ingen hemmelighet at 70-seters jetfly er inne i bildet. Uansett trenger man i fremtiden fly med større kapasitet både for passasjerer og last, men også raskere fly med høyere passasjerkomfort.

Samlet sett er Norlink en aktør i markedet som sysselsetter ca. 120 personer med hoved-base i Tromsø. Hovedsakelig piloter og cabinbesetning. Det er etter nordnorsk målestokk en stor bedrift. SAS Commuter er et datterselskap til SAS der hovedoppgaven er å fly SAS-ruter. Selskapet er bygget opp med Eurolink i København som flyr på kortere ruter ut i Europa og på dansk innenriks. Swelink har base i Stockholm og flyr svensk innenrikstrafikk hovedsakelig med Q400. De tre basene drives uavhengig av hverandre. Fremtid ut fra et operativt synspunkt er pilotene godt fornøyd med flytypen. Den har bevist sin berettigelse i et vanskelig værmessig område. I dag er det heller sjelden man er nødt til å avlyse flyginger på grunn av dårlig vær. Pga. flyets noe "stive" struktur er den noe følsom for turbulens. Man kunne også ønske seg noe større hastighet og da spesielt på lengre flyginger. Dette er noe man vil ta hensyn til når fremtidige flytyper vurderes. Alt i alt må man kunne fastslå at vi står overfor en viktig aktør i norsk luftfart. I fremtiden ønsker man å utvikle seg og tilby markedet gode ruteløsninger uansett flytype som velges. De spådommer som innledningsvis gjorde seg gjeldene har selskapet selv sørget for å ta livet av. Det vil alltid ta noe tid før man har høstet erfaringer. Dette har man gjennom 10 år fått rikelig av gjennom å fly i nord. Dette vil man også i fremtiden bygge videre på.NAK Logo

Copyright © 1999-2007
Norges Luftsportsforbund - Norsk Aero Klubb
Ettertrykk er tillatt hvis kilde oppgis