Hjem
en flag print
Last ned våre temahefter:
NY!! Europa set havet i fokus
Hefte maritim politikk
Temahefte om EU sin maritime politikk
EU - miljøets beste kompis!
miljøhefte
Vårt nye temahefte om EUs miljøpolitikk gir deg en grundig oppdatering og tips om hvordan du selv kan ta flere miljøvennlige valg.
På vei mot et nytt Europa
På vei mot et nytt Europa
Temaheftet belyser noen av utfordringene EU-samarbeidet står overfor, gir en oversikt over forslagene til grunnlovstraktaten og et innblikk i EUs reformer.
Nordens rolle i det nye Europa
Norden - hefte
Heftet belyser det nordiske samarbeidet og hvordan EU påvirker dette samarbeidet.
Uten stemmerett i Europa
forside-karikatur
Et omfattende hefte som belyser EØS-avtalen og dens påvirkning på norsk politikk, lovgivning og dagligliv.
Velferdens Europa - felles ide med mangfold av modeller
velferdenseuropa.jpg
Heftet setter de europeiske velferdsmodellene på dagsordenen og belyser velferdsordninger og -utfordringer i Europa.
EU endrer verden - rapport om solidaritet og bistand
euendrerverden.jpg
Rapporten setter fokus på EUs rolle i FN, kampen mot fattigdom, utviklingsarbeid, global integrasjon, internasjonal solidaritet, rettferdig handel, freds- og demokratiarbeid og menneskerettigheter.
Kvinnenes Europa - Rapport om EU og likestilling
kvinneneseuropa.jpg
Rapporten belyser hvordan EU påvirker kvinners hverdag, og hvordan samarbeidet kjemper for bedre likestilling i Europa.
Vårt nye Europa - rapport om EU-utvidelsen
vartnyeeuropa.jpg
Rapporten forteller om de østeuropeiske landenes lange vei fram til EU-medlemskap, om sjansene de måtte ta og utfordringene de måtte mestre.
Regionenes Europa
Regionenes Europa
I dette heftet blir du bedre kjent med Regionenes Europa og EUs regionalpolitisk innflytelse på det norske samfunn.
:: Opplev EU med TOGETHER!
 
I anledning EUs
50-årsjubileum har vi laget et multimedia-prosjekt utenom det vanlige: TOGETHER er et interaktivt magasin med både tekst, lyd og film som tar deg med på en reise gjennom de 50 årene som er gått siden samarbeid og integrasjon avløste krig og konflikt i Europa. Sjekk ut magasinet ved å klikke på bildet over!
:: Vinn 10.000 kroner!
Du kan fortsatt bli med i Europabevegelsens fotokonkurranse og vinne 10.000 kroner! Fristen for innsending av bilder er utvidet til 15. september. Tittelen på fotokonkurransen er "Grenseløst fellesskap og samarbeid i Europa". Vi ønsker oss bilder som skildrer og illustrerer det grenseløse Europa - mennesker, øyeblikk og følelser som viser mangfoldet av nasjonaliteter, kultur, språk og vennskap.
:: Nyheter
31.08.07
Uansett hvilken koalisjonsregjering vi har, er EU ikke på sakskartet. Det har selvsagt innenrikspolitiske årsaker. Utenrikspolitiske hendelser kan endre dette, skriver Janne Haaland Matlary i Aftenposten.
Les hele kronikken
29.08.07
SV
EUs nye kjemikalielovverk REACH vil styrke miljølovgivningen i Norge. Det mener statssekretær Henriette Westhrin (SV) i Miljøverndepartementet.
Les mer i Nationen
29.08.07
EU-jobber med nye krav til energieffektivitet i produkter. - Dette bør produsenter og importører følge nøye med på, sier avdelingsdirektør Johan Vetlesen i Olje- og energidepartementet.
Les mer i Teknisk Ukeblad
30.08.07
Hol kirke i Hallingdal har skyhøye strømutgifter. Nå skal kirken være med på et EU-pilotprosjekt om energisparing i offentlig bygg. Kirken har investert drøye 400.000 kroner i energisparetiltak. EU skal betale 30 prosent av disse investeringene.
Les mer på nrk.no
Vervekampanje
Arrangement
Europabevegelsen i Nordre Follo inviterer til et spennende medlemsarrangement på Char Noir lørdag 29. september.
29. september
Europabevegelsen inviterer til miljøkonferanse på Folkets Hus i Oslo lørdag 13. oktober. Program og nærmere info finner du snart på www.jasiden.no
13. oktober
Norske kommuner blir hver dag berørt av Norges EØS-deltakelse. Osloregionens Europakontor inviterer nå til innføringskurs om EU og EØS for ledere og mellomledere til høsten.
24.-26. oktober
Motta nyhetsbrev
 
What has Europe ever done for us?
eu-flagg