Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ

Beköszöntő - GYIK - Matematikai képletek olvasása - Nyertes pályázatok listája - Böngészés - Visszajelzés - Keresés - Ábratár
HIKKempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

A liliomvirágúakat a spárgavirágúak rendjétől (Asparagales) leginkább az különbözteti meg, hogy nektáriumaik[1583] nem a termőlevelek forradásainál, hanem a lepel- és a porzólevelek tövénél helyezkednek el. Legnagyobbrészt lágyszárú, geofiton életformájú növények tartoznak ide. Leveleik erezete párhuzamos vagy ívelt. Virágaik a nősziromfélék családja (Iridaceae) kivételével ötkörösek és körönként háromtagúak. Virágtakarójuk többnyire szabadon álló, színes lepellevelekből áll. Rovarmegporzásúak. Virágaik igen változatos - füzéres, fürtös, legyező- vagy forgószerű - virágzatokat alkotnak. Termésük rekeszekre hasadó tok, nagyon ritkán bogyó. Szívre ható glikozidjaik nincsenek.

A melantiumfélék családja - Melanthiaceae

A legtöbb faj rizómás[1584] és leveles szárú. Szteroid-alkaloidjaik - amelyeknek rokon vegyületeit csak a Solanum nemzetségből ismerjük - erősen toxikusak és rákkeltők. A fehér zászpa (Veratrum album) Eurázsia területén sokfelé elterjedt, az alpin régióba[1585] is felhatol. Amikor ez utóbbi térségben a tárnics (Gentiana) gyökerét pálinka készítéséhez gyűjtötték, gyakran vezetett a zászpával való összetévesztése súlyos mérgezésekhez. Gyökere és gyöktörzse[1586] erős hatású drog[1587]. Mezofil[1588] lomberdőkben nő a fekete zászpa (V. nigrum). Boreális [1589] és óceáni éghajlatú lápok csonttörő (lásd a fajnevét!), zsombékos helyein nő a kalászliliom (Narthecium ossifragum) . Alpesi forrás- és síklápok növénye a hegyi pázsitliliom (Tofieldia calyculata) .

Fehér zászpa (Veratrum album, Melanthiaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Fehér zászpa (Veratrum album, Melanthiaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Kalászliliom (Narthecium ossifragum, Melanthiaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Kalászliliom (Narthecium ossifragum, Melanthiaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Hegyi pázsitliliom (Tofieldia calyculata, Melanthiaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Hegyi pázsitliliom (Tofieldia calyculata, Melanthiaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A kikericsfélék családja - Colchicaceae

Gumós vagy hagymagumós növények tartoznak ebbe a családba. A kikericsfajok (Colchicum spp.) lepellevelei aljukon hosszú csővé nőttek össze, és a föld alatt elhelyezkedő magházat - amely csak tavasszal érik a földfelszín fölé emelkedő tokterméssé - magukba zárják. Fitokémiailag a kolchicin tropolon-alkaloid szintézise választja el őket a rend többi családjától. Az őszi kikerics (Colchicum autumnale) üde réteken és ligetekben gyakori mérges növény. Alföldi homokpusztáinkon pannóniai endemizmusként[1590] fordul elő a homoki kikerics (C. arenarium)

Homoki kikerics (Colchicum arenarium, Colchicaceae) toktermése (Turcsányi Gábor felvétele)

Homoki kikerics (Colchicum arenarium, Colchicaceae) toktermése (Turcsányi Gábor felvétele)

Őszi kikerics (Colchicum autumnale, Colchicaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Őszi kikerics (Colchicum autumnale, Colchicaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

.

Homoki kikerics (Colchicum arenarium, Colchicaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Homoki kikerics (Colchicum arenarium, Colchicaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A liliomfélék családja - Liliaceae

A rend többi családjától eltérően fajai az északi félgömbön terjedtek el. Hagymás növények gyakran leveles szárral. A dísznövényként elterjedt tulipánfajok (Tulipa spp.) és -hibridek[1591] allergén vegyületet[1592] tartalmaznak, amely érzékeny egyéneknél bőrkiütéseket okozhat. Sztyepprétek védett növénye a cseh tyúktaréj (Gagea bohemica) . Az európai kakasmandikó (Erythronium dens-canis) üde erdők védett ritkasága. A mocsárréteken előforduló kockásliliom (Fritillaria meleagris) állományai hazánkban a vízrendezések és a művelési mód megváltoztatása miatt nagyon megritkultak. A császárkorona (F. imperialis) falusi kertek kedvelt dísznövénye. A fehér liliomot (Lilium candidum) a kereszténység a szüzesség és a tisztaság jelképének tartja. Dísznövénynek és gyógyászati célokra egyaránt termesztik. Hasonlóképpen dísznövény a királyliliom (L. regale), a tüzes liliom (L. bulbiferum), a tigrisliliom (L. tigrinum) és több kakasmandikófaj (Erythronium sp.) . Üde erdeinkben előfordul a védett turbánliliom (L. martagon) . Virágai bókolók, lepellevelei rózsaszínesek, sötét pettyesek, visszahajló csúcsúak. Az Európa magas hegységeiben előforduló alpesi tölcsérliliom (Paradisia liliastrum) fehér, illatos virágai laza, egyoldalú fürtvirágzatokat alkotnak. Alpesi poliploid[1593] populációi valószínűleg a pireneusi diploid[1594] populáció adaptív radiációja[1595] révén keletkeztek.

Pompás tulipán (Tulipa x gesneriana, Liliaceae) virága (Turcsányi Gábor felvétele)

Pompás tulipán (Tulipa x gesneriana, Liliaceae) virága (Turcsányi Gábor felvétele)

Cseh tyúktaréj (Gagea bohemica, Liliaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Cseh tyúktaréj (Gagea bohemica, Liliaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Európai kakasmandikó (Erythronium dens-canis, Liliaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Európai kakasmandikó (Erythronium dens-canis, Liliaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Kockásliliom (Fritillaria meleagris, Liliaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Kockásliliom (Fritillaria meleagris, Liliaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Tigrisliliom (Lilium tigrinum, Liliaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Tigrisliliom (Lilium tigrinum, Liliaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Kakasmandikófaj (Erythronium sp., Liliaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Kakasmandikófaj (Erythronium sp., Liliaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Turbánliliom (Lilium martagon, Liliaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Turbánliliom (Lilium martagon, Liliaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Alpesi tölcsérliliom (Paradisia liliastrum, Liliaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Alpesi tölcsérliliom (Paradisia liliastrum, Liliaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A nősziromfélék családja - Iridaceae

1500 fajuk többsége Dél-Afrikában vagy Amerika trópusi és szubtrópusi tájain honos, nagy számban akadnak azonban a mérsékelt égövben elterjedt képviselőik is. Rendszerint lágyszárú, évelő növények. Földbeli hajtásuk rizóma[1596], hagymagumó vagy gumó. Kard alakú leveleik alapja hüvelyként ellapulva a szárat öleli. Forgó vagy legyező virágzatba csoportosuló, illetve magános virágaik a családon belül fokozatosan zigomorfakká[1597] válnak. A bimbókat buroklevél (spatha) borítja. A két lepelkör tagjai eltérnek egymástól, és aljukon gyakran egymással összeforrtak. Csak a belső porzókörben maradt meg 3 porzójuk. Magházuk alsó állású, háromrekeszű. Nagyszámú magkezdeményük tengelyi placentációjú. Bibéjük igen változatos alakulású, szembetűnő . Gyakran háromkaréjú és színes, lepelszerű.

Sáfrányfaj (Crocus sp., Iridaceae) Kréta szigetén (Turcsányi Gábor felvétele)

Sáfrányfaj (Crocus sp., Iridaceae) Kréta szigetén (Turcsányi Gábor felvétele)

A nőszirmok (Iris spp.) a mérsékelt égövben honosak. Lepelcsövük nagyon rövid. Külső lepelcimpáik díszesek, bibekaréjaik széthajlók. Vadon élő, védett növényfajaink az apró nőszirom (Iris pumila), a homoki nőszirom (I. arenaria), a magyar nőszirom (I. aphylla subsp. hungarica), a szibériai nőszirom (I. sibirica), a korcs nőszirom (I. spuria), a sárga nőszirom (I. pseudacorus) és a tarka nőszirom (I. variegata) .

Apró nőszirom (Iris pumila, Iridaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Apró nőszirom (Iris pumila, Iridaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Szibériai nőszirom (Iris sibirica, Iridaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Szibériai nőszirom (Iris sibirica, Iridaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Korcs nőszirom (Iris spuria, Iridaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Korcs nőszirom (Iris spuria, Iridaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Sárga nőszirom (Iris pseudacorus, Iridaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Sárga nőszirom (Iris pseudacorus, Iridaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Tarka nőszirom (Iris variegata, Iridaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Tarka nőszirom (Iris variegata, Iridaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A sáfrányfajok (Crocus spp.) a mediterrán térségtől Iránig terjedtek el. Összel virágzik a termesztett jóféle sáfrány (C. sativus). Bibéjével ételeket színeznek. Mind a négy tavaszi virágzású hazai fajunk - C. reticulatus, C. albiflorus, C. heuffelianus, C. tommasinianus - védett. Dísznövényekként leginkább a sáfrányhibridek terjedtek el.

Sáfrányfaj (Crocus sp., Iridaceae) Kréta szigetén (Turcsányi Gábor felvétele)

Sáfrányfaj (Crocus sp., Iridaceae) Kréta szigetén (Turcsányi Gábor felvétele)

Tarka sáfrány (Crocus reticulatus, Iridaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Tarka sáfrány (Crocus reticulatus, Iridaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Kárpáti sáfrány (Crocus heuffelianus, Iridaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Kárpáti sáfrány (Crocus heuffelianus, Iridaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Üde sztyepprétek növénye a mocsári kardvirág (Gladiolus palustris). Hegyi réteken fordul elő a réti kardvirág (G. imbricatus). Mindkettő ritka, védett növényünk. A kerti gladióluszt (G. x gandavensis) afrikai fajok keresztezésével hozták létre.[1583] A nektáriumok vagy mézfejtők a zárvatermő növények megporzó rovarokat csalogató, édes nedvet (nektárt) kiválasztó mirigyei. Megkülönböztetünk virágon belüli, ún. intraflorális nektáriumokat és virágon kívüli, de annak mindig a közvetlen közelében elhelyezkedő ún. extraflorális nektáriumokat. A termőlevelek összenövéseinél szeptális nektáriumok helyezkedhetnek el.

[1584] A rizóma vagy gyöktörzs vastag, évelő föld alatti módosult szár, rendes vagy járulékos rügyekkel és pikkelyszerű allevelekkel.

[1585] Közép-Európa magassági övei (régiói) a rájuk jellemző növényzettel a következők: 500-700 m tengerszint fölötti magasság (tfm) között a kollin régió tölgyesekkel, 700-1000 m tfm között a szubmontán régió bükkösökkel, 1000-1500 m tfm között a montán régió lucosokkal, 1500-2000 m tfm között a szubalpin régió törpefenyvesekkel és törpecserjésekkel, 2000-3000 m tfm között az alpin régió alhavasi gyepekkel, 3000 m fölött pedig a nivális, növényzet nélküli, állandóan hóval takart régió húzódik.

[1586] A gyöktörzs vastag, rendszerint el nem ágazó és belül tömör, földfelszín alatti hajtás, amellyel a növény a kedvezőtlen (hideg vagy száraz) időszakot átvészeli; a kedvezőtlen időszak megszűntével belőle föld fölötti hajtások erednek.

[1587] A gyógynövényeket ún. drogokként hasznosítjuk. A drog olyan növényi vagy állati eredetű anyag, amely gyógyászati vagy élvezeti célokra alkalmas vegyületeket tartalmaz. A Magyar Gyógyszerkönyv (Ph.Hg.VI., Ph.Hg.VII.), illetve az Európai Gyógyszerkönyv (Ph.Eu) hivatalos droglistája az alábbi: Juglandis folium diófalevél Juglans regia Juglandaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Amylum solani burgonyakeményítő Solanum tuberosum Solanaceae Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabadforgalmú Amylum maydis kukoricakeményítő Zea mays Poaceae Ph.Eu szabadforgalmú Centaurii herba ezerjófű Centaurium erythraea Gentianaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Althaeae radix orvosiziliz-gyökér Althaea officinalis Malvaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Althaeae folium orvosiziliz-levél Althaea officinalis Malvaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Crataegi summitas galagonya virágzó ágvége Crataegus monogyna Crataegus oxyacantha Rosaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Sambuci flos bodzavirág Sambucus nigra Sambucaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Graminis rhizoma tarackbúza-gyökértörzs Agropyron repens Poaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Tiliae flos hársfavirág Tilia cordata Tilia platyphyllos Tiliaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Amylum tritici búzakeményítő Triticum aestivum Poaceae Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabadforgalmú Uvae ursi folium medveszőlőlevél Arctostaphylos uva-ursi Ericaceae Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabadforgalmú Gentianae radix et rhizoma tárnicsgyökér és -gyökértörzs Gentiana lutea Gentianaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Oleum ricini ricinusolaj Ricinus communis Euphorbiaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Balsamum peruvianum perubalzsam Myroxylon balsamum var. pereirae Fabaceae Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabadforgalmú Benzoe benzoegyanta Styrax benzoides Styracaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Valerianae rhizoma et radix macskagyökér Valeriana officinalis Valerianaceae Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabadforgalmú Cardui benedicti herba benedekfű Cnicus benedictus Asteraceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Marrubii herba orvosi pemetefű Marrubium vulgare Lamiaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Oleum lini lenolaj Linum usitatissimum Linaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Ononidis radix tövisesiglice-gyökér Ononis spinosa Fabaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Plantaginis folium útifűlevél Plantago lanceolata Plantago major Plantaginaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Agar-agar agar-agar (ágármoszat) Ahnfeltia, Gelidium spp. Rhodophyta Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabadforgalmú Calami rhizoma kálmosgyökértörzs Acorus calamus Araceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Gummi arabicum arabmézga Acacia senegal Mimosaceae Ph.Hg.VI., Ph.Eu szabadforgalmú Cardamomi fructus kardamomtermés Elettaria cardamomum var. minuscula Zingiberaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Herniariae herba porcikafű Herniaria glabra Herniaria hirsuta Illecebraceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Aurantii pericarpium narancsterméshéj Citrus sinensis Rutaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Thymi vulgaris herba kerti kakukkfű Thymus vulgaris Lamiaceae Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabadforgalmú Cynosbati fructus sine semi csipkebogyó-áltermésfal Rosa canina Rosaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Verbasci flos ökörfarkkóró-virág Verbascum phlomoides Verbascum thapsus Scrophulariaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Capsici fructus paprika Capsicum annuum convar. longum Solanaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Cynosbati pseudofructus csipkebogyó-áltermés Rosa canina Rosaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Lini semen lenmag Linum usitatissimum Linaceae Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabadforgalmú Malvae folium mályvalevél Malva sylvestris Malvaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Rosmarini folium rozmaringlevél Rosmarinus officinalis Lamiaceae Ph.Eu szabadforgalmú Malvae flos mályvavirág Malva sylvestris Malvaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Equiseti herba mezeizsurló-herba Equisetum arvense Equisetaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Veratri rhizoma et radix fehérzászpa-gyökértörzs és -gyökér Veratrum album Melanthiaceae Ph.Hg.VII. erős hatású Hyoscyami folium beléndeklevél Hyoscyamus niger Solanaceae Ph.Hg.VII., Ph.Eu erős hatású Belladonnae folium nadragulyalevél Atropa bella-donna Solanaceae Ph.Hg.VII., Ph.Eu erős hatású Belladonnae radix nadragulyagyökér Atropa bella-donna Solanaceae Ph.Hg.VII. erős hatású Chinae succirubrae cortex vöröskínafa-kéreg Cinchona pubescens Rubiaceae Ph.Hg.VII., Ph.Eu erős hatású Ipecacuanhae radix et rhizoma ipekakuána-gyökér és -gyökértörzs Uragoga ipecacuanha Rubiaceae Ph.Hg.VII., Ph.Eu erős hatású Strychni semen ebvészmag Strychnos nux-vomica Loganiaceae Ph.Hg.VII. erős hatású Aloe aloe Aloë ferox Asphodelaceae Ph.Hg.VII., Ph.Hg.VI., Ph.Eu erős hatású Stramonii folium maszlaglevél Datura stramonium Solanaceae Ph.Hg.VII., Ph.Eu erős hatású Frangulae cortex kutyabengekéreg Frangula alnus Rhamnaceae Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabadforgalmú Rhei rhizoma rheumgyökértörzs Rheum palmatum Polygonaceae Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabadforgalmú Sennae folium szennalevél Cassia angustifolia Caesalpiniaceae Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabadforgalmú Sennae fructus szennatermés Cassia angustifolia Caesalpiniaceae Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabadforgalmú Agrimoniae herba párlófű Agrimonia eupatoria Rosaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Quercus cortex tölgyfakéreg Quercus petraea Fagaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Ratanhiae radix ratanhiagyökér Krameria triandra Fabaceae Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabadforgalmú Achilleae herba cickafarkfű Achillea millefolium Asteraceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Anisi vulgaris fructus közönséges ánizs Pimpinella anisum Apiaceae Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabadforgalmú Carvi fructus köménytermés Carum carvi Apiaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Caryophylli flos szegfűszeg Syzigium aromaticum Myrtaceae Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabadforgalmú Chamomillae anthodium orvosiszékfű-virágzat Matricaria recutita Asteraceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Cinnamomi cassae cortex kassiafahéj Cinnamomum aromaticum Lauraceae Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabadforgalmú Coriandri fructus koriandertermés Coriandrum sativum Apiaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Foeniculi fructus édesköménytermés Foeniculum vulgare Apiaceae Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabadforgalmú Juniperi galbulus boróka-tobozbogyó Juniperus communis Cupressaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Lavandulae flos levendulavirág Lavandula angustifolia Lamiaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Melissae folium citromfűlevél Melissa officinalis Lamiaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Menthae crispae folium fodormentalevél Mentha spicata Lamiaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Menthae piperitae folium borsosmentalevél Mentha piperita Lamiaceae Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabadforgalmú Salviae folium orvosizsálya-levél Salvia officinalis Lamiaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Serpylli herba mezei kakukkfű Thymus serpyllum Lamiaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Liquiritiae radix et rhizoma édesgyökér Glycyrrhiza glabra Fabaceae Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabadforgalmú Primulae radix et rhizoma kankalingyökér és -gyökértörzs Primula vulgaris Primulaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Saponariae albae radix fehér szappangyökér Gypsophila paniculata Caryophyllaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Pix juniperi borókafakátrány Juniperus oxycedrus Cupressaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Absinthii herba fehér ürömfű Artemisia absinthium Asteraceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Trifolii fibrini folium vidrafűlevél Menyanthes trifoliata Menyanthaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú Lini seminis farina lenmagliszt Linum usitatissimum Linaceae Ph.Hg.VII. szabadforgalmú

[1588] A mezofil fajok, valamint társulások közepes hőmérséklet- és nedvességigényűek.

[1589] A boreális éghajlat az északi, sarkvidéki tájak éghajlata. Jellemző növényfajai a boreális flóraelemek. Ezek nálunk igen ritkák. Közéjük tartozik pl. a dealpin reliktumnak (a jégkorszakok idejéből ittrekedt növényfajnak) tekintett szibériai hamuvirág (Ligularia sibirica, Asteraceae), tőzegáfonya (Vaccinium oxycoccus, Ericaceae), tőzegeper (Comarum palustre, Rosaceae) és lápi nádtippan (Calamagrostis stricta, Poaceae).

[1590] Az endemikus vagy bennszülött fajok kis elterjedési területűek (areájúak). Megkülönböztetünk paleo- vagy reliktum-, illetve neoendemizmusokat. Az előbbiek korábbi időszakokban nagyobb elterjedésűek voltak, de kis versenyképességük (konkurencia-képességük) miatt visszaszorultak. Veszélyeztetettségük miatt kiemelt védelmet érdemelnek. A neoendemizmusok gyors fajképződésű nemzetségek kis fajai.

[1591] A hibridizáció kereszteződést jelent, aminek eredményeképpen keverékfajok, keverékvonalak stb. (együttesen: hibridek) keletkeznek.

[1592] Az allergének a rájuk érzékeny szervezetekben túlérzékenységi reakciót (allergiát) kiváltó vegyületek. Gyakran a virágporszemek (pollen) felületén lévő fehérjemolekulák is allergén hatásúak.

[1593] Haploidnak az egyszeres kromoszómaszámú, diploidnak a kétszeres kromoszómaszámú, poliploidnak pedig a többszörös kromoszómaszámú sejteket, valamint egyedeket nevezzük.

[1594] Haploidnak az egyszeres kromoszómaszámú, diploidnak a kétszeres kromoszómaszámú, poliploidnak pedig a többszörös kromoszómaszámú sejteket, valamint egyedeket nevezzük.

[1595] Az adaptív radiáció az evolúciónak az a folyamata, amikor a közös ősöktől származó utódok a tulajdonságok különbözővé válása (ún. divergencia) révén hódítanak meg újabb nicheket (a niche magyarázatát lásd az ökológiai fejezetben), illetve élőhelyeket.

[1596] A rizóma vagy gyöktörzs vastag, évelő föld alatti módosult szár, rendes vagy járulékos rügyekkel és pikkelyszerű allevelekkel.

[1597] A zigomorf szó jelentése: kétoldalian részarányos.