KIRKEBYGGENE I RINGSAKER KOMMUNE

I Ringsaker kommune finner du ti kirker og en fjellkirke, - geografisk plassert fra Sjusjøen/Mesnali i nord til Furnes i sør. Klikk på aktuell kirke og finn kort historikk!

Gå til HOVEDSIDEN...                            Gå til KULTUR-programmet

BRUMUNDDAL kirke 
BRØTTUM kirke
FURNES kirke
HELGØYA kirke
MESNALI kirke
NES kirke
RINGSAKER kirke
STAVSJØ kirke

VELDRE kirke
ÅSMARKA kirke   
SJUSJØEN fjellkirke (eies og drives av Sjusjøen fjellkirkes stiftelse)
 

BRUMUNDDAL KIRKE
Brumunddal kirke ble vigslet 28. november 1965.

Kirken er tegnet av arkitektene Molle & Per Cappelen og Sven Erik Lundby. Kirken er bygget i tre og har såkalt naustform – en karakteristisk takløsning hvor takflatene så og si går i bakken på sidene.  Utvendig er taket tekt med trestaver.

Også innvendig er Brumunddal kirke ei trekirke og overalt er det furu som er brukt.

Kirkeanlegget er på ca 1100 kvm og inneholder i tillegg til selve kirkerommet også menighetssal, prestekontor, sakristi og venterom.

Kirketekstilene er  laget av Grethe Lein Lange.
Kirken har ny altertavle.

Kirken har ca  350 sitteplasser.

Orgelet er fra Norsk Orgel-Harmoniumfabrikk i Snertingdal og har 15 stemmer.
Til toppen


BRØTTUM KIRKE
Brøttum kirke ble vigslet 17. oktober 1790.

Kirken er en tømret korskirke.  I 1841 ble den kledd utvendig med panel og malt hvit slik vi ser den i dag.

Altertavla og prekestolen er skåret av Anders Olsen Sæther fra Brøttum.

Etter flere ombygginger og utvidelser inneholder kirken nå sakristi, dåpsrom, garderobe og toaletter, i tillegg til selve kirkerommet med 434 sitteplasser.

Det orgelet som nå står i kirken er bygd av Norsk Orgelfabrikk i Snertingdal, og ble tatt i bruk i 1982.
Til toppen

 

 


 

FURNES KIRKE
Furnes kirke ble bygd i 1707.  Opprinnelig var det et spir med firkantet tårnfot midt på kirketaket
Under en ombygging i 1876 ble dette tatt ned og erstattet av en ny tårnfot foran vestre fløy. 

Kirken har vært bygget om og restaurert flere ganger.  Siste gang i 1957/58 ønsket man å tilbakeføre interiøret til slik det var før ombyggingen i 1876.

Altertavla er fra ombyggingen i 1876.  Deler av den gamle tavla er brukt som omramming av Eilif Pettersens Kristus-maleri.

Prekestolen er skåret av Jens Strammerud fra Furnes.

Kirken har 390 sitteplasser.

Kirken fikk nytt orgel med 20 stemmer i 1981, bygget hos J. H. Jørgensen i Oslo.
Til toppen

 

 

 


HELGØYA KIRKE
Helgøya kirke er tegnet av arkitekt Nordan og ble innviet i 1870. 

Den er byget i tømmer og har 200 sitteplasser.

Altertavla er laget av Ragnhild Buttenschøn like etter 2. verdenskrig.

Orgelet fra Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk i Snertingdal har 6 stemmer.

Til toppen

 

 

 

 


MESNALI KIRKE
Mesnali kirke er en tømret korskirke fra 1933, tegnet av arkitekt Ingeborg Kraft.

Det er ca 180 sitteplass i kirken.

Kirken har ikke en tradisjonell altertavle, men et alterkors, laget av Nils Myhren fra Lismarka etter tegning av arkitekten.  Prekestolen er også tegnet av arkitekten og laget av Nils Myhren.

Orgelet fra Norsk Orgelfabrikk i Snertingdal, har 9 stemmer.
Til toppen 

 NES KIRKE
Allerede i første halvdel av 1200-tallet ble det bygget en enskips, avlang kalksteinskirke på Nes.
Korsformen fikk kirken i siste halvdel av 1600-tallet.

Kirken ble imidlertid herjet av både flom og brann og er gjenoppbygget flere ganger – sist i 1889.  Da den ble restaurert på begynnelsen av 1960-tallet, ble kirken, i samarbeid med arkitekt Finn Hvoslef, tilbakeført til slik den var på 1700-tallet.

Kirkene har 450 sitteplasser.

Orgelet fra 1965 har 22 stemmer og er bygd av Norsk Orgelfabrikk i Snertingdal.
Til toppen


 


RINGSAKER KIRKE
Ringsaker kirke er en steinbasilika, trolig oppført en gang på 1100-tallet.  På 1300-tallet ble den utvidet med tverrskip
Kirken er viet Hellig Olav, og i middelalderen var den et viktig sted for pilegrimer på vei mot Nidaros.

Kirkens fremste klenodium er alterskapet.  Skapet kommer fra Antwerpen, og er datert tilbake til først halvdel av 1530-åra. 

Prekestolen og døpefonten er skåret av Lars Jensen Borg på begynnelsen av 1700-tallet.

Han laget også et dåpshus som stod i kirken.  Dette befinner seg nå i kirkesamlinga på Bygdøy.

Kirken har 320 sitteplasser .

Orgelet er fra 1964.  Det har 20 stemmer og er bygd av Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk i Snertingdal.

Les også brosjyren som omhandler Ringsaker kirke.

Til toppenSJUSJØEN FJELLKIRKE
Sjusjøen fjellkirke ble vigslet 8. april 1962. Tomta ble gitt av Philske Sameie og kirka er tegnet av arkitektene Gunnar Fougner og Anne og Einar Myklebust. 

Kirka er for en stor del bygd av naturstein.

Altertavla er laget av treskjæreren Johan Amrud fra Fåvang.  Døpefonten er nærmere 300 år gammel og kommer fra Brøttum kirke.

Kirkerommet har 150 sitteplasser.
Til toppen

 

  STAVSJØ KIRKE 
Stavsjø kirke ble innviet i 1880, sju år etter at byggingen tok til.  Byggearbeidene stoppet opp i flere år på grunn av dårlig økonomi.

Kirken er bygget av stein.  Alterbilde er malt av kunstmaler og fotograf  Finborud, og er en kopi av Eilif Pettersons alterbilde til Johanneskirka i Kristiania.

Kirken er pusset opp flere ganger.  Blant annet ble det lagt tregulv i 1955 og i 1972 ble murpussen fjernet fra veggen, slik at steinene kom til syne.

Kirken har ca 260  sitteplasser.

Orgelet er fra 1975, bygd av Jan Spigseth, Fjellhamar.
Til toppen

 


VELDRE KIRKE
Den gamle kirken brant ned til grunnen i september 1996. Arbeidet med å bygge ny kirke startet umiddelbart, og den ble innviet av biskop Rosemarie Køhn den 19. mars 2000.

Kirken er en hvit trekirke med brutto areal på 800 m² og inneholder kirkerom med 230 sitteplasser, kapell, menighetssal, kjøkken, kjølerom og kontorer.

Bærende konstruksjoner er i limtre, mens taket er belagt med teglsten. Tårnet er 30 m høyt og beslått med kobber. Det er montert varmepumpe i bygget basert på jordvarme.

Arkitekter for kirken har vært Roar Jacobsen og Ulf Zettersten.

 Altertavla er utført i tre av kunstneren Gunnar Torvund.

Orgelet som ble tatt i bruk i februar 2003, har 21 stemmer og er bygd av Ryde & Berg orgelverksted.
Til toppen

 


ÅSMARKA KIRKE

Åsmarka kirke er en åttekantet trekirke, bygget i 1859.  Altertavla, malt av Lars Jorde, er en kopi av alterbilde i Vang kirke. 
Håndverker og treskjærer Søren Bjerke fra Åsmarka har laget ramme til Jordes bilde. Han har også  laget alteret og alterringen.

Kirken har 240 sitteplasser.

Orgelet i Åsmarka kirke er bygd av Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk i Snertingdal.

Det er fra 1982 og har 10 stemmer.

Under krigen, våren 1940, ble kirken beskutt og merker etter granatsplinter er synlig i en bæresøyle og i altertavla.  Disse krigsminnene har man valgt å bevare.
Til toppen