Om Politisk.no:
Et uavhengig nettmagasin om politikk, økonomi, teknologi, kultur og media fra et liberal-konservativt perspektiv.

Kontakt oss:
Redaksjonen

Søk i arkivet:

Nyheter og kommentarer
Israel bryter ikke krigens regler
Av Eric Mortensen | 7. August, 2006

Israels krigføring i Libanon er i tråd med folkeretten, det vil si nødvendig og proporsjonal i forhold til trusselen Hizbollah og Iran utgjør mot staten Israel.

Det er blitt en opplest og vedtatt sannhet i norsk opinion at Israel bryter folkeretten. Utenriksminister Jonas Gahr Støre var tidlig ute med Norges offisielle syn: “- Hizbollahs rakettangrep mot israelske byer og Israels bombing av landsbyer i Sør-Libanon bryter med folkeretten.” Slike påstander fremsettes nå rutinemessig uten nærmere belegg.

Norge er et lite land med relativt få eksperter på folkeretten og krigens regler. Ofte går de samme menneskene igjen i mediene. Det er lite variasjon over det de sier, og det er få tegn på at andre perspektiver enn det offisielle norske synet kommer fram.

Men kanskje det er andre måter å se krigens regler på som ikke automatisk kriminaliserer Israels politiske og militære ledere? Regler i krig er jo tross alt til for at de krigførende parter skal ha noe forholde seg til, ikke for at en norsk utenriksminister skal kunne komme med en juridisk besvergelse. Kanskje det går an å se folkeretten slik ledere som faktisk fører krig og gjør det og som faktisk forholder seg til krigens regler i det daglige?

Krigens regler omfatter to typer regler: folkeretten og krigens folkerett. Folkerett regulerer under hvilke omstendigheter en stat har rett til å gå til krig. Krigens folkerett regulerer hvilke handlinger som er lov og ikke lov i krig.

Mange mener at man bare har rett til å gå til krig dersom det er i selvforsvar. For mange betyr det at krig er rett bare hvis man selv er angrepet, men andre hevder at også forkjøpskrig er rett dersom det eliminerer et nært forestående angrep. Atter andre mener krig til og med er rett for å få slutt på grove og systematiske brudd på menneskrettighetene, ettersom stater som massakrerer egne innbyggere er kriminelle, og fraskriver seg derfor den suverene retten til å styre eget territorium (krigen mot Serbia over Kosovo er et klart eksempel på dette).

I Libanon er det ingen tvil om at Israel påberoper seg retten til selvforsvar. Hva er det da som gjør at Israel bryter folkeretten? Direktør Geir Ulfstein ved Senter for menneskerettigheter skriver i Aftenposten at Israel bryter folkeretten fordi retten til selvforsvar er underlagt kravene til nødvendighet og proporsjonalitet, “altså det som er nødvendig for å slå tilbake angrepet”. Han finner det vanskelig å forstå at “de omfattende bombeangrepene mot libanesisk territorium, inkludert Beirut, og de sivile lidelsene og ødeleggelsene dette medfører, er nødvendige og står i forhold til rakettangrepene Israel utsettes for.”

Implisitt i Ulfsteins vurdering av situasjonen ligger en antagelse om at trusselen Israel står overfor begrenser seg til noen rakettangrep nå og da, og at hvert rakettangrep må ses isolert. En slik analyse går imidlertid glipp av det helt vesentlige. Israels problem er ikke først og fremst hver enkelt rakett, men summen av dem. Israels problem er at landet nå står overfor en organisasjon som har vist at de kan terrorisere landet hvor som helst og når som helst, fra et område som Israel trakk seg ut av i håp om at libanesiske myndigheter skulle kunne garantere nettopp at Hizbollah ikke fikk den posisjonen den har fått. En selvmordsbomber kan man forsvare seg mot på ulike vis, for eksempel ved å bygge en mur eller på andre måter å gjøre det vanskelig for selvmordsbombere å komme inn i landet. Men Israel kan ikke forsvare seg mot raketter fra sør-Libanon.

Israel kan ikke lenger leve med et bevæpnet Hizbollah som kontrollerer sør-Libanon. Hizbollah må avvæpnes. I bakgrunnen lurer Iran, Hizbollahs støttespiller og mentor. Ingen behøver vel å minnes om at Iran har en president som har truet Israel med utslettelse, samtidig som han jobber med å skaffe seg nettopp den type våpen som kunne gjøre jobben? Et sør-Libanon kontrollert av et væpnet Hizbollah ville være et perfekt utgangspunkt for Iran i jobben med å utslette Israel og dermed løse problemet med jødene “en gang for alle”, en løsning de forøvrig benekter at ble forsøkt av nazistene.

Hvis en folkerett skal ha noen som helst mening så kan ikke retten til selvforsvar begrense seg til bare å drive et angrep tilbake. Den må også inkludere retten til å nøytralisere trusselen for fremtiden. De allierte nøyde seg ikke under andre verdenskrig med å drive nazistene ut av Frankrike, Nederland og Belgia. De sørget for at hele den nazistiske krigsmaskinen ble utslettet slik at den aldri mer kunne reise seg. Ingen i dag vil vel kritisere det som et brudd på folkeretten?

Tips en venn om denne artikkelen
Send til:


  Din epost-adresse:


 

www.politisk.no