Avansert søk   28.09.2007

 

Forside

 

Nybergsund bru blir kommunal

 

Nybergsund bru. Foto: Ola Matsson, Østlendingen

 

Trysil kommune overtar Nybergsund bru når Statens vegvesen bygger ny bru lenger nord. Ved overtakelsen får kommunen 900.000 kroner av vegvesenet. Bare personbiler og rutebussen får kjøre over brua når den blir kommunal.

 

Nybergsund bru ble bygget i 1929 og forsterket i 1949. De to siste åra rustet vegvesenet opp den for 600.000 kroner. I år vil de utbedre den for rundt 100.000 kroner. Den kommunale overtakelsen skjer antakelig neste år da nybrua er planlagt ferdig i oktober 2005. Kommunen vil få årlige vedlikeholdskostnader på rundt 50.000 kroner.

 

 

Hadde kommunen takket nei til gammelbrua, ville vegvesenet ha revet den. Det ville være for drastisk, synes både rådmannen og politikerne. For det ville ha splittet Nybergsund og Sætre på en unaturlig måte. Dessuten ville man risikere at ekspressbussen ikke lenger ville gå gjennom Nybergsund, og at grenda på flere måter ville blitt liggende utenfor allfarveg.

 

 

 

Publisert av Grete Myrvold Rydje, 28.07.2004

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon

 

Trysil kommune, Storvegen 5, 2420 Trysil, Tlf: 62 45 77 00   Faks: 62 45 77 80
E-post:  postmottak@trysil.kommune.no