Έργα του Κέντρου Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς
στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα
Άγιον Όρος - Άθως  Κατάλογος Έργων

 

Ενδεικτικά Έργα
1981-1999
- Εργατόσπιτα 1981
- Συντήρηση πύργου 1982
- Ανακατασκευή αποθηκευτικών χώρων 1993
- Αντιμετώπιση αναγκών χειμώνα 1983/1984

- Διαμόρφωση χώρων υγιεινής ξενώνα 1984
- Γεωτεχνικές έρευνες 1984
- Διαμόρφωση ράμπας ψαρόσπιτου 1984
- Αντιμετώπιση αναγκών χειμώνα 1984/1985
- Υδροδότηση Ιεράς Μονής 1985
- Ανακαίνιση Νοτιοδυτικής και Δυτικής κόρδας
(Α΄φάση) 1985

- Κατασκευή πρόχειρου υποστέγου για φύλαξη
εργαλείων 1986

- Εγκατάσταση αλεξικέραυνου 1987
- Ανακαίνιση Δυτικής και Νότιας κόρδας
(Α΄φάση) 1988

- Ανακαίνιση Δυτικής και Νότιας κόρδας
(Β΄φάση) 1988

- Κεντρική θέρμανση (Α΄φάση) 1989
- Ύδρευση - άρδευση Ιεράς Μονής και δεξαμενές πυρασφάλειας περιοχής 1990
- Ύδρευση - άρδευση Ιεράς Μονής και δεξαμενές πυρασφάλειας της ευρύτερης περιοχής 1991
- Συντήρηση κειμηλίων 1996
- Αποκατάσταση Νοτιοανατολικής πτέρυγας και προστώου Καθολικού 1996
- Μετατροπή πύργου σε εκθεσιακό χώρο 1997
- Στερέωση πρανών 1996
- Κατασκευή ξενώνα 1997
- Ενίσχυση του βραχώδοπυς υποβάθρου θεμελίωσης της Βορεινής πτέρυγας 1997
- Συντήρηση παλαιτύπου 1999
- Επανασχεδιασμός αντιστήριξης υποσκαφής Βορεινού πρανούς 1999

Αντιπροσωπείο (Κονάκι) Ιεράς Μονής στις Καρυές:
- Επισκευή και αποκατάσταση αντιπροσωπείου
(Α΄φάση) 1992

- Επισκευή και αποκατάσταση αντιπροσωπείου
(Β΄φάση) 1994

- Επισκευή και αποκατάσταση αντιπροσωπείου
(Γ΄φάση) 1995

- Επισκευή και αποκατάσταση αντιπροσωπείου
(Δ1΄φάση) 1996

- Επισκευή και αποκατάσταση αντιπροσωπείου
(Δ2΄φάση) 1996

Έργα του Κέντρου
Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς
σε Κελλιά
της Ιεράς Μονής
Σταυρονικήτα

Κελλί Προφήτη Ηλία:
- Επισκευή Κελλιού (Α΄φάση) 1993

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.