Spyboll

Spyboll

Foto: Ulf Carlberg.

Fåglar som lever av andra djur får i sig hårda och osmältbara kroppsdelar från bytesdjuren. Det kan vara allt från hårda växtdelar, små ben och vingar från insekter, fjädrar från andra fåglar till kraftiga ben från däggdjur. Dessa hårda delar spys upp av fågeln, i en kompakt klump av varierande form. Då dessa hos vissa arter är mer eller mindre klotrunda har de fått namnet spyboll. Men hos andra arter kan de vara cylindriska. Spybollar förekommer bland många fåglar, exempelvis måsfåglar, kråkfåglar, vadarfåglar, rovfåglar, ugglor, hägrar, storkfåglar. Genom att studera innehållet i spybollarna kan man få en god uppfattning om de olika fåglarnas matvanor.      

Ett par ugglor får här tjäna som illustrativa exempel.

Kattuggla
Strix aluco
Spyboll från kattuggla. Foto: Ulf Carlberg

Spybollarna från kattuggla är lite olika i formen (skalstreck 10 mm). Bytedjur består främst av smågnagare, men ibland även näbbmöss och insekter. Under häckningstiden tas även mellanstora fåglar såsom trastar och duvor. Foto: Ulf Carlberg.

Spyboll från kattuggla., detalj. Foto: Ulf Carlberg

Detaljförstoringar av den främre spybollen i från bilden ovan. Här kan man se rester av ett kranium från en smågnagare snett från sidan och snett uppifrån. Jämför med bilder på kranier av vattensork eller fjällämmel. Foto: Ulf Carlberg.

Spyboll från kattuggla., detalj. Foto: Ulf Carlberg

Foto: Ulf Carlberg.

Fjälluggla
Nyctea scandiaca
Spyboll från fjälluggla. Foto: Vertebratsektionen

Spybollen från fjälluggla är stor (jämför med stålskalan graderad i cm i bildens ovankant). Då den är aktiv både dag och natt så kan man påträffa rester av såväl dag- som nattlevande djur i spybollarna. Bytesdjuren består smågnagare av såsom sork och lämmlar under häckningstid, men även medelstora fåglar tas då den vandrar söderut vintertid.

Spyboll från fjälluggla, detalj som visar ben och hår från fjällämmel. Foto:vertebratsektionen

Detaljförstoring visande ben och hår från fjällämmel. Artbestämningar: Göran Frisk (vertebratsektionen, NRM) och Ove Stefansson.

Namnförklaring, etymologi


Ordet spyboll kom in i det svenska språket så sent som 1916, och då via en tysk-svensk ordbok. Själva ordet spy kommer från det fornsvenska spyia (känt före 1520) besläktat med latinets spuere för spotta.
LÄNKAR:
Däggdjurskranier - Vattensork
Däggdjurskranier - Fjällämmel
Systematik, Namnförklaringar - etymologi

Författare Ulf Carlberg, fil.dr., Naturhistoriska riksmuseet.

Litteraturtips:
Bang, P. & Dahlström, P., 1973, Spårboken - Spår och spårtecken efter däggdjur och fåglar, (Stockholm) [Sidorna 192-202 behandlar spybollar]
Brown, R., Ferguson, J., Lawrence, M. & Lees, D., 2003, Tracks & signs of the birds of Britain & Europe., 2:a upplagan. (London)
Hanström, B., Ugglor I: Hanström, B. (Red.)., 1963 , Djurens liv, 10, Fåglar 3, sidorna 70-98.

Naturhistoriska riksmuseet
Telefon: 08-519 540 00
+ Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2007-09-25