Oświadczenie Aleksandra Kwaśniewskiego ws . wywiadu dla Vanity Fair

Clinton, Schroeder i Kwaśniewski w Jałcie

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego ws. Aleksandra Kwaśniewskiego

Aleksander Kwaśniewski Gościem Specjalnym Konferencji Przeglądowej OBWE

Spotkanie Aleksandra Kwaśniewskiego

Aleksander Kwasniewski wziął udział w VIII Kongresie Europejskiej Federacji Organizacji Młodzieży Socjalistycznej ECOSY.

Oświadczenie Aleksandra Kwasniewskiego w sprawie informacji tygodnika internetowego „Wprost”

Aleksander Kwaśniewski na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie

Aleksander Kwaśniewski laureatem nagrody amerykanskiej fundacji

Raport nt. działalności międzynarodowej Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w latach 1996 – 2005.

Aleksander Kwaśniewski

Aktualności


10.09.2007 15:04:51 - Dodane przez: admin

Sprostowanie do wywiadu dla "Vanity Fair" – dostępne innym mediom.

Wobec nieporozumień związanych z moim wywiadem dla niemieckiego wydania Vanity Fair informuję, że słowa zamieszczone w wywiadzie:

„[…]jeżeli Kaczyńscy wygrają kolejne wybory i będą kontynuować tę politykę, wtedy Berlin powinien przemyśleć swoją powściągliwość. Wtedy trzeba inaczej reagować na te ataki.”

nie powinny być opublikowane, gdyż umożliwiają nieprawidłową interpretację wyrażonych przez mnie opinii. Są niezgodne z moim sposobem myślenia, dorobkiem politycznym i zasadami, którymi się kieruję.

Polska, Niemcy, Europa potrzebują dialogu, porozumienia, współpracy, a nie konfliktów czy konfrontacji. Tak uważałem i sądzę dzisiaj.

Wszystkich, w Polsce i w Niemczech, którzy poczuli się zaskoczeni, skonfundowani i urażeni tymi sformułowaniami – przepraszam i przywołuję: nic nie uczyni więcej dobrego Europie i światu jak przyjazne sąsiedztwo Polski i Niemiec!

Aleksander KwaśniewskiBerichtigung des Interviews in Vanity Fair – zuganglich für andere Medien.

Im Folge vieler Missverständnisse meiner Aussagen im Interview in der deutschen Ausgabe des Vanity Fair will Ich informieren, das die Worte:

“[…] wenn die Kaczynskis die nächste Wahl gewinnen und diese Politik fortsetzen, sollte Berlin seine Zurückhaltung überdenken. Dann muss man anders auf diese Angriffe reagieren.”

nicht Veröffentlicht werden sollten, den Sie ermöglichen eine Untreue Interpretation meiner Meinungen. Sie stehen im Gegensatz zu meinen breit bekannten Weltansichten, mit meiner bisheriger Politik und Prinzipien, den ich folge.

Polen, Deutschland, Europa brauchen heute Dialog, Verständigung, Zusammenarbeit und nicht Konflikte oder Konfrontation. So habe ich immer behauptet und behaupte auch heute.

Alle, in Polen und Deutschland, die sich mit meinen Worten überrascht, verblüfft oder verletzt fühlen – bitte ich um Entschuldigung i rufe auf: nichts wird heilsamer für die Europa und die Welt als eine freundliche Nachbarschaft Polens und Deutschlands!

Aleksander Kwaśniewski