Borgholm 2004

Startsida
Slottet
Kyrkan
Trakten
Äldre undersökningar
Förundersökning 2003
Undersökning 2004
Publik verksamhet
Loggbok
Kontakt

2006-05-15

 

Utgrävningen vid Borgholms slott

Statens fastighetsverk tänker bygga en ny entrébyggnad vid Borgholms slott. En arkeologisk förundersökning (januari 2003) visade att det finns medeltida kulturlager med flera bebyggelseskikt från åtminstone 1100 - 1300 - talen.

Slutundersökningen hösten 2004 utförs av Kalmar läns museum och Riksantikvarieämbetet UV Öst, samt Jönköpings läns museum, Smålands museum och Borgholms slott.

Vill du titta på utgrävningen?

Vi kommer att göra flera visningar av utgrävningsplatsen i samband med undersökningarna. Titta under rubriken publik verksamhet för mer information.

Vill du veta mer om slottet och bygden?

Om Kalmar läns museum läser du här.
Om Borgholms slott läser du här.
Om Statens Fastighetsverk läser du här.

 

 

Logotyp för Borgholms slott
Kalmar läns museums logotyp

 

 

 

Borgsholms slottsruins gråa siluett i det öppna öländska landskapet.

Utsikt från slottsruinens krön, bland träden nedanför borgen ska arkeologerna gräva.

 

Logotyp för Statens Fastighetsverk