HAMMERFEST - HISTORIE


 

MERIDIANSTØTTA

Det foregikk en meridianbuemåling fra 1815 – 1852. Målingen startet ved Svartehavet og skulle ende ved Nordishavet. (Meridian = tenkt sirkel rundt jordkloden, som går gjennom polene og står loddrett på ekvator).

Det en ønsket å finne ut med disse målingene var om jordkloden var flattrykt ved polene. Målingen startet i Syd – Russland ved Donaus munning i 1815. Det nøyaktige resultatet av målingene gav vitenskapelig data som førte til at en kunne bestemme form og størrelse på jorda bedre enn tidligere. Målingene ble ferdig i 1852 og ble avsluttet på Fuglenes i Hammerfest. Målingsarbeidet var et samarbeid mellom Russland, Sverige og Norge. I Hammerfest ble det reist en meridianstøtte på Fuglenes i 1854. Søyla er i polert granitt, fotstykket i finhogd granitt, kapitel i bronse med kobberkule som forestiller jordkloden.


 

Meridianstøtta.

På meridianstøtta står det :

"Det nordligste endepunkt av en meridianbue på 25 ° 20`fra det nordlige ocean til Donaufloden – gjennom Norge, Sverige og Russland. Etter foranstaltning av HM Oscar I og keiserene Alexander I og Nicolaus I ved uavbrutt geometrer. Bredde 70° 40` 11,3`` ".

Meridianstøtta er blitt et symbol på Hammerfest – verdens nordligste by.

I 1945 ble befolkningen i Hammerfest evakuert ( krigen). Det samme skjedde med Meridianstøtta. Den ble sendt til Trondheim for lagring. Den 17. mai 1949 var den på plass i Hammerfest igjen.

I den andre enden av denne meridianmålingen står det også en støtte. Den heter Ismailstøtta.


 


Til start.


Forrige
side.


Bente`s mail


Neste side