Forsiden Styrken Oppdraget Artikkelarkiv Presse
 
Forsvarsnett : Fellesoperativt hovedkvarter : _Norsk styrke i Middelhavet : Oppdraget

Oppdraget


Pressekontakt:
Fellesoperativt hovedkvarter
 







Operasjon Active Endeavour

333-skavdronen med sitt P-3C Orion-fly skal drive med overvåkning av skipstrafikk over tildelt området i Middelhavet som en del av Natos operasjon Active Endeavour.

Håkon Kvalen, 2006-01-26

Active Endeavour er en Nato artikkel 5-operasjon som ble iverksatt i oktober 2001 som en del av kampen mot terrorisme, i tillegg til å bekjempe organisert kriminalitet og ulovlig innvandring. Operasjonen ble etablert øyeblikkelig etter angrepet mot USA 11. september 2001. Styrken som inngikk i operasjonen, overvåket skipstrafikken i Middelhavet.

Den norske styrken var operativ i perioden 1. september til 30. november 2005, og skal ned til Sicilia igjen fra 15. september til 15. desember 2006.

Operasjon Active Endeavour styres av Nato-hovedkvarteret i Napoli.

Norge har tidligere bidratt med ubåter, fregatter og MTB-er i operasjon Active Endeavour.





 

Relaterte artikler
Ingen relaterte artikler.