Žiniasklaidos apžvalga
2006 m. birželio 28 d.
EQUAL

TURINYS:
Spauda


Darbo rinkos autsaideriams nauji metodai, Vakarų ekspresas, p. 8
Autorius: Agnė Daudoravičiutė, data: 2006 06 28
Vakar Klaipėdoje pristatyti projekto "EQUAL greitkelis: vystymosi bendrija Klaipėda-Vilnius" metu atlikto išsamaus Lietuvos darbo rinkos tyrimo rezultatai.
Pasak projekto koordinatoriaus, Klaipėdos darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybos direktoriaus pavaduotojo Algimanto Šniepio, EQUAL - tai tarsi socialinių inovacijų laboratorija, kurioje išbandomos naujos priemonės ir metodai, skirti nedarbui mažinti.
Tarp jų - ne tik profesinis konsultavimas ir orientavimas, socializacija ar informacijos ir telekomunikacinių technologijų taikymas, bet ir, pavyzdžiui, dailės terapija, kuri taikoma bedarbėms moterims ir tautinių mažumų atstovams - tokiu būdu siekiama ugdyti jų bendravimo, pasitikėjimo savimi įgūdžius.
Minėtu tyrimu buvo nustatyta, kad labiausiai pažeidžiamos darbo rinkos grupės yra priešpensinio amžiaus žmonės (iš beveik 1,5 mln. vyresnių nei 50 metų amžiaus žmonių tik mažiau nei pusė dirba), vadinamieji ilgalaikiai bedarbiai -daugiau kaip metus nedirbantys jauni žmonės, neįgalieji, buvę kaliniai, socialiai remtini, turintys nepaklausią profesiją asmenys, kitataučiai, kurie jaučiasi diskriminuojami, moterys, susiduriančios ne tik su nelygybe darbo rinkoje, bet ir su seksualiniu priekabiavimu, ir kt.
Projektu "EQUAL greitkelis: vystymosi bendrija Klaipėda-Vilnius" bandoma suvienyti įvairių institucijų patirtį, specialistų žinias ir taip patenkinti pažeidžiamiausių darbo rinkos grupių poreikius.
Projektas bus vykdomas iki 2007 metų lapkričio. Klaipėdos regione, kaip ir Vilniuje, jau kuriamos darbo rinkoje pažeidžiamų grupių socialinės atskirties įveikimo formos, jos išbandomos vadinamosiose pilotinėse grupėse, o sėkmingiausias iš jų numatoma pritaikyti užimtumo didinimo politikoje bei praktikoje.


"Nepraradę mokslo džiaugsmo...", Gimtoji žemė, p. 3
Autorius: Nijolė Stundžienė, data: 2006 06 22
Taip, įteikdamas pirmuosius kompiuterinio raštingumo kursų baigimo pažymėjimus, apie mūsų rajone gyvenančius čigonus kalbėjo Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Ukmergės filialo vadovas Regimantas Baravykas.
Vykdant Europos Bendrijų iniciatyvos Equal remiamą projektą "Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas", nuo pavasario rajone vykdomi mokymai romų (čigonų) tautybės asmenims. Projektas finansuojamas Europos Bendrijų iniciatyvos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Mokymus organizuoja viešąjį konkursą laimėjęs R. Baravyko vadovaujamas VPPAR filialas.

Teko aplankyti daugelį šeimų

Aštuoni vietiniai romai lankė ir socialinių įgūdžių kursus, kuriuos vedė socialinio darbo magistrė Inga Ostrauskienė. Kadangi vykdomas projektas skirtas romų integracijai visuomenėje, labai svarbu, kad jie orientuotųsi aplinkoje, būtų susipažinę su pagrindiniais Įstatymais, jų laikytųsi ir žinotų, kur, kada ir i ką gali kreiptis. "Svarbu, kad romai dėl savo neišmanymo, o kartais ir nenoro kuo nors užsiimti neliktų gyvenimo nuošalyje", - sakė projekto koordinatorius Ukmergėje Sigitas Labanauskas, pridurdamas, jog socialinių Įgūdžių kursas truko 80. valandų. Koordinatoriui teko nelengva užduotis - įtikinti vietinius romus, jog mokytis šiais laikais - būtina. S. Labanauskui prireikė aplankyti daugelį šeimų, susipažinti su romų gyvenimo būdu, ypatybėmis, jam talkino padėjėja Zarina. Įdarbinti nebus sunku
Neseniai prasidėjo 120 valandų truksiantys floristikos kursai, kuriuos lankyti panoro keturios romų bendruomenės atstovės. Gėlių kompozicijos meno jas mokys Jūratė Kvietkauskienė. Beje, Deltuvos gatvėje įsikūrusio gėlių salono savininkė Sigutė Dičpetrienė darbščiausioms ir gabiausioms jau dabar yra pažadėjusi darbo vietas.
Pasak Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Ukmergės filialo vadovo R. Baravyko, darbo jėgos rajone trūksta, todėl jei tik romai norės dirbti, juos įdarbinti nebus sudėtinga. Juolab kad bendravimo su darbdaviais kai kurie jau yra pramokę darbo paieškos kursų metu. Kaip save pateikti, kaip perprasti darbdavį ir su juo kalbėti romus mokė Darbo biržos specialistė Laimutė Dačkienė. Ukmergės darbo birža, kaip ir rajono savivaldybė bei Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, viešoji įstaiga Romų visuomenės centras, Lietuvos čigonų bendrija "Čigonų laužas", Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie SADM yra vykdomo projekto partneriai. Vadovaujantis partneris - Lietuvos vaikų fondas.
Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje jau prasidėjo vairuotojų kursai. Įgyti teisę vairuoti transporto priemonę panoro aštuoni rajono romai. Netrukus bus organizuojami dar vieni - 240-ties valandų trukmės - kursai kėbulų šaltkalviams. Užsiėmimai vyks UAB "Izobara" bazėje ir juos ves Vidas Karaliūnas.

Labai talentinga bendruomenė

"Mes romų nepažįstam, - įsitikinęs projekto koordinatorius Ukmergėje S. Labanauskas. - Tai uždara bendruomenė, tačiau labai talentinga". Daugelis šios tautybės atstovų moka ne tik savo gimtąją romų kalbą, bet ir lietuvių, rusų, lenkų, ukrainiečių bei kitas kalbas. Kadangi jie imlūs kalboms, nuo rudens Ukmergės čigonai turės galimybę pramokti ir anglų kalbos. Juk ieškantis darbo kalbų mokėjimas yra nemenkas privalumas.
Ukmergiškių sėkme besidžiaugianti Equal projekto vadovė, Lietuvos vaikų fondo direktorė Romualda Navikaitė prasitarė, jog ateityje bus ruošiami ir korespondentai. Jų mokymai numatyti Vilniuje. Apmokyti korespondentai padės rengti kol kas lietuvių kalba leidžiamą laikraštį "Romano drom" (Romų kelias). Jau išleisti trys pirmieji šio laikraščio, pateikiančio romų bendruomenės naujienas, pasakojantys apie projektą, numeriai.

Į kursus atkakdavo pėsčiomis

Dar pernai projektą skeptiškai vertinę, dabar vietiniai čigonai aktyviai įsijungę į mokymus ir viliasi ateityje įsitvirtinti darbo rinkoje, tapti pilnateisiais visuomenės nariais. Kai kurie romai panoro lankyti net kelerius kursus. Ypač aktyviai į mokymus įsijungė projekte regioninio koordinatoriaus padėjėja dirbanti Zarina Michailovskaja.
Socialinio darbuotojo asistentu dirba Vladimiras Grachovskis. Dar viena asistento, atliekančio tarpininko tarp projekto koordinatorių ir romų vaidmenį, vieta kol kas laisva. Tikimasi, jog iki 2007-ųjų lapkričio mėnesio, kuomet numatyta baigti projektą, Ukmergėje atsiras ir šis asistentas.
Kompiuterinio raštingumo pradmenų romus mokiusi Valerija Aniukštienė prisipažino, jog, sulaukusi pasiūlymo vesti kursus, iš pradžių gerokai baiminosi. "Bijojau dėl jų neraštingumo", - sakė vadovė, pridurdama, jog jau po pirmųjų užsiėmimų nerimas išsisklaidė. Nors iš 12 besimokiusiųjų du asmenys buvo neraštingi, jie nepraleido nė vienos paskaitos, išmoko kompiuteriu surinkti savo vardą ir pavardę, piešti, braižyti. Kiti pažengė kur kas toliau ir dabar drąsiai naršo po internetą, įvaldė kitas kompiuterines gudrybes. Jauniausiam kursų lankytojui buvo 19 metų, o vyriausiai -54-eri. Du romai bemaž kasdien po keturias valandas vykusius kursus pėsčiomis atkakdavo net iš III Antakalnio kaimo. Tiesa, projekte numatyta už 8 valandų darbo dieną besimokantiems mokėti maistpinigius - po 20 litų.

Sėkmės rezultatas išryškės vėliau

Kursų baigimo pažymėjimų įteikimų ceremonijoje dalyvavusi projekto vadovė R. Navikaitė teigė, jog kol kas vainikuojami pirmieji mokymo rezultatai, o sėkmės rezultatas išryškės vėliau. Sėkmės baigusiems kursus linkėjo ir projekto veiklų koordinatorė Lina Sukackienė. Ji išreiškė viltį, jog pirmas pasiekimas taptų paskata ir ateityje siekti žinių bei įsitvirtinimo visuomenėje.
2004-iais pradėtas projektas "Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas" jau vykdomas Vilniuje ir Ukmergėje. Tai, ką pavyks pasiekti mūsų rajone, projekto vykdytojai ketina perkelti ir į Šalčininkų rajoną.