Oetgave-neis  Agenda Old neis 2007 Old neis 2006 Old neis 2005 Oldste neis
 
Algemiene Anfieter Award

Winnaar Zoorholtpries 2006 20-12-2006

De volmachten van het ‘Nei Drčents Geneutschap’ hebt zundag 17 december in het RTV Drenthe-programma “Podium 30” de Algemiene Anfieter Award 2006 toekend an de openbare basisschoel ‘’t Leerhoes’ in Zwiggelt. Lees wieder.

Nominaties | Jury-rapport

Algemiene Anfieter Award, een naam met een dubbele bodem 20-12-2006

Op maandag 18 december hef der een ingezunden brief in Dagblad van het Noorden staon, waorin iene schreef dat het Nei Drčents Geneutschap zölf de Zoorholtpries hebben mus. Dat vun de schriever, umdat ze de anfieterpries Award nuumd hebt. Maor… de lu van het Nei Drčents Geneutschap hebt dizze naam bewust zo keuzen. Zie hebt der goed over naodacht. Volgens volmacht Anne Doornbos: “Een beetie pries moej tegenwoordig wal Award numen. Aans tel ie niet met.”

Pruuf ie de ironie? Feilijk is de naam spottend bedoeld. Een steek under water in de richting van al het volk dat zo geern onneudig Engels gebroekt.

Zoorholtpries

Bezukers van dizze webstee 20-12-2006

De webstee waor aj nou naor kiekt, wordt op dit moment 391 keer op ’n dag bezöcht. Over ’t hiele jaor 2006 hew umdebij 120.000 keer vesiet had. Wij bint daor eigenlijk best tevreden over. Wij hoopt daj aander jaor ok weer regelmaotig op bezuuk komt. De reveldeus hew der een zet leden ofgooid, umdaw der veul te veul rommel op kregen. Wij prebeert in 2007 weer ien of aandere manier um te reageren te vinden...

Old en Nei 20-12-2006

’t Olde jaor hef der tooudaon. ’t Neie jaor is begonnen. Dizze tied van ’t jaor hef paartie Drčentse schrievers inspireerd om der wat moois over te schrieven. Lees mor ies wieder.

Oes eindejaorsfeesie 20-12-2006

Zaoterdag 16 december heb we met vrijwilligers, metwarkers en aander helpend volk het jaor 2006 feestelijk ofsleuten. Wij hebt dat daon in hotel ‘Abdij De Westerburcht’ in Börk. Abel Darwinkel, Egbert Hovenkamp en Jan Germs lazen veur oet eigen wark. Boetendes haw een kwis in mekaar zet, “ter lering ende vermaeck”. Het was een bar gezellige nommedag, daor in Börk. Aj een beetie van de sfeer pruven wilt, moej hier maor even klikken.

Knieperdies 20-12-2006

Op oldjaorsdag wordt der knieperdies eten. Knieperdies bint plat as symbool veur het olde jaor dat veurbij is en zuch dus al ofrold hef. Rollegies heur ie dan ok pas op neijaorsdag te eten: het neie jaor is nog hielemaol oprold. Veur knieperdies bint veul recepten, vaak overgaon van moeder op dochter. Mangs is ’t beslag vloeibaar, mangs ok stevig.

 

Wij geeft je hier een recept met een stevig deeg. Lees wieder.

 

Kerst 11-12-2006

Over de kaarstdaogen binnen een koppel gedichten en verhaolen schreven. Stichting Het Drentse Boek hef al ies een booukie oetgeven, 'Kersttied, verhaolen en gedichten rondom Kerst'.

 

Aj hier klikken, kuj een stuk of wat gedichies over de kerst lezen.

 

Goeie kaarstdaogen en gelukkig neijaor 13-12-06

In de kommende weken geeit elkeneein weer gaangs met ’t schrieven van kerst- en neijaorskaorten. Dat kuj vanzölf ok in ’t Drčents dooun. Hieronder geef wij je een stuk of wat meugelkheden.

• Wij wčensen jullie/joe een gloepends mooi 2006 (Noord-Drenthe)
• Wij wčenst je gloepends schiere kerstdagen en een gelukkig neijaor (Zuudoost-Zaand)
• Goeie karstdagen, gelokkig neijaor (Zuudwest-Drenthe).
 

Geluk in ’t neijaor
Zint de joskoeken al klaor
En een zeupien derbij
Dat is goed veur mij.
(Sleen)
Gelukkig neijaor
Bin de joskoouken al klaor
Zeupie derbij
Is gooud veur mij.
(Nörg)
Gelukkig neijaor
Pak de katte bij het haor
Pak de hond bij de starte
Hej een witte en een zwarte.
(Meppel)

Taol an Taofel 06-12-2006

Niet elkenien hef zundag 26 november in Nörg west um Taol an Taofel daor bij te wonen. Gelukkig veur oes was Gerard Stout ien van de gasten en… hie har zien camera bij zuch. Kuj toch even een indruk opdoen: old_neis/old_neis2006/taolantaofel.wmv (wmv-bestand, 168.000 KB!)

De Drentse spellingnaokieker komt deran! 29-11-2006

Eindelijk is ’t zo wied: de Drentse spellingnaokieker veur op de computer kan maakt worden. Al een beste zet wil we dat geern. Een groot woordbestand is veur jaoren al anmaakt deur oeze veurganger Jan Tissing. Wij hebt nog aaid veurdiel van zien wark. Maor um die woordbestanden as spellingcontrole op de computer (warkend under het tekstverwarkingsprogramma Word) te kriegen, is toch weer een aander verhaal. Daor komt nog hiel wat bij kieken. Maor… wij kunt verdan.

Het Je Maintiendrai Fonds hef oes een subsidie toekend van € 2000,00 en wij bint in 2006 weer slim zunig west. Het mieste geld hew vanzölf neudig had, maor het is oes lukt zoveul opzied te zetten, daw de spellingchecker maken laoten kunt. Wij gaot der haard met an ’t wark en hoopt daw hum in de eerste helft van 2007 prissenteren kunt.

Dik tweeihonderd man bij Deuren Lös in Börk 29-11-2006

Henk Scholte met Törf

Dik tweeihonderd man hebben vrijdagaovend 24 november genoten van ’t prachtige programma van Deuren Lös dat Stichting Het Drentse Boek en Stichting Drentse Taol saomensteld hadden in zaolencentrum Meursinge in Westerbörk.

De Grunneger Folkband Törf hef de aovend lösdaon met een paor nummers van heur neie cd Olipodrigo. Rieks Siebering hef anslutend een verhaol veurlezen. Daornao kunden de bezeuikers kiezen oet dreei programma-onderdeeilen. Vrouwenteneeil Erica speulde ’t stuk Breien veur Burundi van Erik Harteveld. De zaol was bij tieden slap van ’t lachen om ’t grappige stuk.


Schriever Lukas Koops en zanger Karst Berkenbosch vermaokten de bezeuikers in een aander zaoltie met een verhaol, leeidties en cabaret, en in de daarde zaol hebben Jan Germs en dubbel mannenkwartet Octaaf een optreden verzörgd.

An ’t čende van de aovend hef Törf nog ’n maol optreden in de grote zaol. Törf is een band die de booudel gooud an de gang kriegen kan. Dat, de stemming zat der gooud in. Van een koppel mčensen hew goeie reacties kregen. Dat, met tweei jaor organiseer wij weer een Deuren Lös.

Aj hier klikken, kuj een stuk of wat foto’s bekieken van de feestaovend.

4 November vertaolersdag in Lievelde bij Erve Kots 23-11-2006

Op de eerste zaoterdag in november is der aal jaor een studiedag veur vertaolers (van biebelteksten en kerklieden) in Lievelde. Stichting Sont en het Staring Instituut organiseert dizze dag, waor lu oet het hiele Nedersaksische taolgebied komt. Lees wieder.

Sunterklaos 16-11-2006

't Is weer Sunterklaostied. De Haarlemse schriever Godfried Bomans hef een koppel mooie verhaolen schreven over Sunterklaos, mor ok in de Drčentse schrieverij wordt der over Sunterklaos schreven. Lees dit prachtige verhaol van Peter van der Velde mor ies!

Sunterklaos 13-11-2006

Sunterklaosliedties kuj ok mooi in 't Drčents zingen. Doen!

 

Stichting Drentse Muziek Maatschappij in de bienen 09-11-2006

Op dinsdag 7 november lestleden hef de Drentse Muziek Maatschappij zuch prissenteerd. De neie stichting wil derveur zörgen, dat der de kommende drie jaor nei en kwalitatief hoogstaond Drentstaolig liedrippertoire maakt wordt. Zie wil dat doen laoten deur veural jonge muzikanten en tekstschrievers. Op ’t previnciehoes kreeg gedippeteerde Henk Weggemans het eerste exemplaar van het prejectplan 2006-2009 anbeuden. Lees wieder.

Meertaoligheid 09-11-2006

Op de webstee Ouders Online steeit weer ies een vraog over meertaoligheid. Wat moej dooun met een kind die gien Nederlands praoten wil? Socio-linguďste Nadia Eversteijn gef zoas altied weer een genuanceerd antwoord. Aj hier klikken,  kuj ’t lezen.

Frans Westenbrink les veur

Jintie Flik-Luten en Frans Westenbrink

Prissentatie 'Drentse Portretten' 09-11-2006

Op woensdag 8 november hef Frans Westenbrink zien neie boek “Drentse Portretten - Verhalen van ‘buiten’gewone Drenten” prissenteerd in zaal Lambik in Schoonoord.

Frans Westenbrink hef vieftien oetgebreide vraoggesprekken holden met ‘boeten’gewone Drenten. Het hebt mangs indringende gesprekken west, die deur Frans zuver en mooi op papier zet bint. Zoas de schriever zeg: “Elk meinse is uniek. Der bint gien gewone meinsen. Daorumme bint het verhalen van butengewone Drenten”.

De mčensen waor Frans met proot hef, woont of woonden verspreid over Drenthe. Zie bint slim ongeliek aj kiekt naor heur achtergrond. Het boek giet dan ok wieder as allén maor vraogprooties met unieke mčensen. Het gef ok een beeld van het leven in Drenthe in de twintigste eeuw. Het boek is schreven in het Nederlands, maor as de gesprekken in de streektaol gungen, bint de dialogen in het Drčents opschreven.

“Drentse Portretten - Verhalen van ‘buiten’gewone Drenten” is een oetgave van Stichting Het Drentse Boek en kost € 21,50 (ISBN 90 6509 166 1)
 

Deuren lös 19-10-2006

... op vrijdag 24 november a.k. in Zalencentrum Meursinge te Westerbörk.
Lees wieder! (pdf-bestand)


Leste informatie! 23-11-2006

Gerard Rutger Buisman & Zo kan vrijdagaovend niet naor Börk kommen. Gerard hef dizze week de heup breuken. Het muit oes verschrikkelijk dat e ofzeggen mus en wij wenst hum van harte beterschap.


Gelukkig hew een goeie vervanger vunden, namelijk Karst Berkenbosch. Daor biw dan wal weer wies met. Karst kreg trouwens hielemaol een Drčents weekčnde, want zundag is e ok al in Nörg bij Taol an Taofel.

Taol an Taofel in Nörg 16-11-2006

Op 26 november is der weer een Taol an Taofel in De Klokbeker in Nörg. Anne Doornbos en Martin Koster prissenteert weer een mooi streektaolpregram met de Stellingwarvers Johan Veenstra en Karst Berkenbosch. Veur de Drentse inbreng zörgt Gerard Nijenhuis. Slim de muite weerd um hen te gaon. Lees wieder (worddocument).

Nederlands leren is niet hetzölfde as allén maor Nederlands leren 09-11-2006

Aj ’t over meertaoligheid hebt (en dat geldt ok veur streektaolen en dialecten) bint der slim veul misverstanden. In de verkiezingstied heur ie de leiders van partijen hiel wat onzin oetkraomen. Mark Rutte hew al bij de oren had. Jan Peter Balkenende vindt het geweldig as een Marokkaanse undernemer in hoes Nederlands met zien kinder prat. Wouter Bos wil boetenlanders naor een cursus Nederlands sturen as heur kinder een taolachterstand hebt. Onzin, heren politici! Marokkaanse olden kunt veul beter goed Berbers met heur kinder proten as slecht Nederlands. Lees wieder.

 
Rense Sinkgraven gef de warkwinkel gedichten schrieven

Zestig man op dag veur neie Drčentse schrievers 09-11-2006

De schriefdag die Stichting Het Drentse Boek, ’t Nei Drčents Geneutschap en Stichting Drentse Taol saomen organiseerd hebben veur neie Drčentse schrievers is een groot succes worden. Een man of zestig was slim enthousiast over de veer warkwinkelies die der op ’t programma stunden. De deeilnemers deden met an de volgende onderdeeilen:
Workshop poëzie deur Kasper Peters en Rense Sinkgraven;
Workshop kort verhaal deur Martin Koster;
Meesterklas deur Suze Sanders en Rieks Siebering;
Schrieverij in Drenthe deur Jan Germs of Abel Darwinkel.

De deeilnemers die nao dizze dag een echte schriefcursus volgen willen, moeten een verhaol of een gedicht opsturen an Het Drentse Boek of Stichting Drentse Taol.

Allerzielen 02-11-2006

Op 2 november is ’t Allerzielen. Dan herdčenkt de Kerk aal geleuvigen die oet de tied kommen binnen. Roel Reijntjes hef der een mooi gedicht over schreven.

O Allerzielen, dag van mistig dčenken
an oenze Doden, deur de jaoren hen...
Het is november, wil de weemoed schenken
in ’t grote vat van de herinnering.

De lochte nevel van de naojaorsstilte
hangt tussen bomen op de aole hof-
gien traonen meer, allčn de zachte stilte
van het veurbijgaon; alles wordt tot stof.

O rust dan Doden, in je molmde kisten -
tweede november, gedachtenissen zweeft...
Natuur holdt aodem in en de herinring beeft -
’t Is Allerzielen - en het giet nou misten.

Deur: Roel Reijntjes

 
Willemien Dijkstra in trance

‘Rappende’ Willemien Dijkstra weer de allerbeste 19-10-2006

Vrijdag 13 oktober hef de veurdrachtswedstried van de Drentse veriening ’t Aol' Volk in Emmen weer west. Umdebij vieftig kinder oet een groot diel van Zuudoost-Drenthe waren deur de veurrondes hen kommen en muchten in theater De Muzeval heur gedichten veur een volle zaal heuren laoten. Willemijn Dijkstra wun vanneis de Grada Eding-Askes trofee met het gedicht ‘Rap’, dat deur heur pap schreven is. Lees wieder.

Liet-Lavlut 19-10-2006

Het songfestival veur Europese minderheidstaolen hef zaoterdag 14 oktober weer west. Lapland wun de zangwedstried van ’t jaor vanneis. Jammer genog was het Drents der niet bij, maor wat niet is, kan kommen. Aj hier klikt, kuj het (Nederlandstaolige) persbericht lezen.

Schrieverscafé van Roet 19-10-2006

Zaoterdag 14 oktober hebben der umdebij 25 mčensen, die regelmaotig in Roet schrieft, in café De Kruimel in Gasselt bij mekaar west. Hoofdredacteur Hans Jalvingh dee de nommedag lös en Ton Peters har wieder de leid in handen. Paartie schrievers lazen nei wark veur en dat was aordig nuver. Mooi was ’t ok, dat der schrievers veur ’t locht kwamen die nog niet zo lang in Roet publiceert, zoas Rob Boudestein en Zus van ’t Hof.

Het was al met al een mooie, ok inspirerende, nommedag. De algemiene indruk an ’t čende was: “Dit moew vaker doen!”

Mooie prissentaotsie schrieverspetretten 11-10-2006

Martin Koster en Jannie Boerema, tweei Drčentse schrievers, binnen vereeuwigd in een schrieverspetret. De prissentaotsie hef vrijdag 6 oktober in De Klokbeker in Nörg west.

Beide schrievers waren slim tevreden met ’t petret dat Albert Haar van heur maokt har. Der binnen opnaomes maokt van beide schrievers op steden die belangriek west hebben veur de schriever.


Zo is Martin Koster te zeein an de Dedemsvaort waor e opgruid is en an de Riest waor of e zien inspiraotsie vorthaold. Jannie Boerema les veur oet eigen waark bij de Negen Baargies en in heur hoes in Zeyen.

Gerard Stout (kammeraod en collega-schriever), Rouke Broersma (literatuurcriticus) en Ton Kolkman (met-oprichter Roet) kommen an ’t woord in ’t petret over Martin Koster. Pieter Jonker (directeur Stellingwarver Schrieversronte), Mariet Schedler (vriendin) en Martin Koster (collega-schriever) zeggen wat over de beteeikenis van ’t waark van Jannie Boerema.

Stichting Drentse Taol is al een jaor of wat gaangs om Drčentstaolige schrievers op petret te zetten. Albert Haar van Rikrak Communications döt dat veur Stichting Drentse Taol. Der binnen noe al dartie schrievers op petret kommen. De petretten binnen te bestellen bij Stichting Drentse Taol 0592-381173 of drentsetaol@pbcdrenthe.nl

Driek van Wissen

Volle zaol in Beilen
Erik Harteveld
 

V.l.n.r. Erik Harteveld, Marga Kool, JP Rawie en Driek van Wissen in Beilen

Literaire aovend in Beilen 11-10-2006

De Provinciaole Bibliotheekcentrale, Bibliotheek Beilen en Stichting Drentse Taol hebben met ’nkander een literaire aovend organiseerd in de bibliotheek van Beilen. De Rabobank Beilen/Wiester betaolde de aovend omreden ze heur 100-jaorig bestaon vierden.

Met Jean-Pierre Rawie, eein van de best verkopende dichters van Nederlaand, Driek van Wissen, Dichter des Vaderlands, Marga Kool, succesvol Drčents dichteres, en Erik Harteveld, stadsdichter van Assen, hadden wij een prachtig programma saomensteld. Dizze veer schrievers hebben veurlezen oet eigen waark en zörgden zo veur een prachtige aovend, waor of de ongeveer honderd bezeuikers veul wil an had hebben. Veur de meziek zörgden de Valse Wichter oet Grunning. De prissentaotsie was in handen van Drentse Taol.

Drentse veriening in Amersfoort holdt dermet op 11-10-2006

Körsleden vertelden wij op dizze webstee dat de Drentse veriening in Rotterdam opheven is. Wij hebt nou al weer net zo’n bericht, want de Drentse veriening ‘Drenthe’ in Amersfoort bestiet ok niet meer. In meert van dit jaor is veurzitter Thijs Jansen oet de tied kommen, en toen waren der nog maor twee bestuursleden over. Umdat neie anwas der niet an zit te kommen, hebt ze ’t besluut nummen der per 29 september jl. met op te holden.

Oeze Volk vieftig jaor 28-09-2006

Zaoterdag 23 september is in Daolen ’t vieftigjaorig bestaon van dialectmaondblad Oeze Volk vierd. Veurzitter Wim Oosting dee de middag lös. Hij stun vanzölf ok even stil bij ’t veuls te vro oet de tied kommen van Oeze Volk-veurzitter Geert Enting in juni. Gedippeteerde Henk Weggemans en Rein Munniksma, börgemeester van Aa en Hunze hebben ok even an ’t woord west. Zij fillesiteerden Oeze Volk met 't jubileum.
 

Veur vieftig jaor hebben de oprichters Gerard Nijenhuis, Hans Heyting en Gerrit Kuipers Oeze Volk in de beeinen hölpen. In die vieftig jaor hebben een koppel mčensen heur best daon veur ’t Drčentse dialectmaondblad.

Martha Hadderingh hef de Roel-Reijntjes-pries 2006 kregen  

Rein Munniksma en Wim Oosting prissenteren 'Lachen döt niet zeer' en ’t jubileumnummer van Oeze Volk

  Veur de dik dreeidoezend abonnees is der een prachtig jubileumnummer, dat dizze week in de bus vallen zal.


Veur Martha Hadderingh en Bart Veenstra (postuum) was der zaoterdag de Roel Reijntjes-pries omreden ze virtig jaor de redactie en administraotsie van Oeze Volk veur heur reken nommen hebben.

Kerkdiensten in de streektaol 28-09-2006

Aal jaor bint der in Drenthe zo’n viefentwintig kerkdiensten in de streektaol. Hiel wat mčensen vindt dat mooi en de inhold van de dienst kreg veur heur een nog diepere betiekenis. Hierbij een liest van veurgangers die het Drčents goed kunt.

Europese deskundigen gaot meer studie doen naor meertaoligheid 25-09-2006

Op twintig september lestleden hef de Europese Commissie een groep van elf deskundigen op het gebied van meertaoligheid bij mekaar bracht. De taolspecialisten komt oet alle dielen van Europa en hebt heur eerste bespreking op 3 oktober. Zie moet initiatieven ontwikkeln en een drukkerd in de rug geven an neie ideeën op het gebied van veultaoligheid. Lees wieder.

Hej een vraog… 25-09-2006

Op oes thoesblad knippert bovenan in een veerkantie 'Hej een vraog… stel hum hier'. Daor kuj op klikken aj oes een vraog stellen wilt. Oes motto is: 'Nee hej, jao kuj kriegen'. Met aandere woorden: je mugt oes alles vraogen. Wij doet oes best um je zo goed meugelijk te helpen.

Maor… der bint vanzölf vraogen, diej oes niet stellen zult. Je huuft dan niet met de handen in ’t haor te zitten, want de bibliotheken in oes laand hebt ok een vraogendienst, genuumd al@din. Al@din gef antwoord op alle meugelijke vraogen. Der is een landelijk netwark dat daorveur zörgt. Lees wieder.

Previncies nimt 't op veur de streektaol 25-09-2006

Het Nedersaksisch wordt al een jaor of tien as taol erkend, namelijk volgens hoofdstuk 2 van het Europees Handvest veur MInderheidstaolen. Al net zolang hef de streektaol van Noordoost-Nederland recht op erkenning under hoofdstuk 3, maor de landelijke overheid hef niet veul wind in de banden. De minister die derover giet, de Grunninger Johan Remkes van Binnenlandse Zaken, hef de stroop ok al niet op temperatuur en die stroomt maor bar traag.

Daorum komt de previncies en de gemientes Oost- en Weststellingwerf nou in ’t geweer. Op dinsdag 26 september um 13.15 uur wordt de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een petitie anbeuden met daor de dringende oproep in um oeze taol nou eindelijk under diel lll te erkennen.

Meer informaotsie? Lees het (Nederlandstaolige) persbericht (worddocument, 30 Kb) !

Nedersaksisch Vocaal Ensemble in de bienen 25-09-2006

Veur een zet heb wij je al verteld, dat der plannen waren um het Nedersaksisch Vocaal Ensemble op te richten. Het is gelukkig niet bij plannen bleven. Der is wark van maakt en op vrijdag 8 september lestleden is het NVE officieel in de bienen kommen. Wij bint geweldig wies met dit gemengde koor, waor Trijnie Groeneveld, Herman Koster (dirigent), Henk Kroeze en Jaap Mulder het veurtouw veur neumen hebt. Aj der meer over weten wilt, moej het (Nederlandstaolige) persbericht (worddocument, 71 Kb) van 8 september even lezen.

 

Troonrede of keuneginnepraot 21-09-2006

De keunegin hef op de daarde dinsdag van september de troonrede weer veurlezen. Bij tieden vinden paartie lu de taol van de troonrede wat plechtstaotig. De wereldomroep hef daorom de tekst overzet in begriepelijk Nederlaands, kiek hier mor ies http://nieuwsbrief.taalpost.nl/r/tp.plx?1504-571

Stichting Drentse Taol von dat wel een mooi idee en hef daorom veur ’t Drčentstaolige volk in Drenthe de troonrede overzet in ’t Drčents van Nörg. Aj hier klikken, kuj de troonrede in ’t Drčents lezen.

Taol allochtoon basis veur Nederlaands 21-09-2006

Allochtone leerlingen die op schooul heur eigen taol niet praoten muggen, kriegen een negatief beeld over heurzölf en heur cultuur. Ze leren daor ok minder gooud Nederlaands deur.

De Nederlandse Vereniging veur Logopedie en Foniatrie (NVLF) hef dizze conclusie trokken op basis van een eigen onderzeuik. De risseltaoten binnen van ’t jaor in september bekend maokt. Volgens logopedist en onderzeuiker Nurdan Yildirim is een goeie kennis van de mooudertaol slim belangriek veur ’t gooud leren van Nederlaands. „Olders kriegen meeisttied ’t advies om in hoes allennig mor Nederlaands te praoten, mor dat moeten olders die zölf niet gooud Nederlaands spreken, juust niet dooun.”

De NVLF vindt dat een negatieve sfeer over de mooudertaol slecht is voor de ontwikkeling van een gooud zölfbeeld. „Ze kriegen dan ’t geveuil dat heur culturele achtergrond minderweerdig is. En een kind met een negatief zölfbeeld leert ook slechter op schooul. Een kind leert makkelker een neie taol as der respect is veur de mooudertaol van ’t kind.”

Aj ’t Nederlaandstaolige artikel lezen willen, moej hier klikken: http://nieuwsbrief.taalpost.nl/r/tp.plx?1491-570.

OBS De Eshoek in Annen an de Krummels 13-09-2006

Der binnen in Drenthe al dik 120 schooulen die oous mooie lessenpakket Krummels bruken. Daor is Drentse Taol slim bliede met, omdat Krummels veur kinder een mooie maneer is om met ’t Drčents in de kunde te kommen. De meesters en juffers op OBS De Eshoek in Annen hebben al dik een jaor met Krummels gaangs west. Mor op dizze grote schooul met dik veerhonderd leerlingen was ’t vaok een gezeuik om de mappen te vinden. Dat, de directeur hef noe veer extra pakketten besteld. Der lig noe in aal lokaolen een Krummelsmap.

Schooulen die ’t pakket bestellen willen, kunnen contact opnemen met Stichting Drentse Taol, tel. 0592-381173 of drentsetaol@pbcdrenthe.nl

 

Zwaor wark 06-09-2006

Der bint wal ies lu, die mient daw het bij Drentse Taol allén maor slim gemakkelijk hebt. Een beetie achter ’t bero zitten, mangs een lienpostberichie beantwoorden, wat googeln um ies te zien hoe of ’t op aander steden giet en dan hej ’t ok wal zo’n beetie had. Maor beste mčensen, de praktijk is hielemaol aans. Dat kuj op bijgaonde foto dudelk zien. Het is zwieten geblaozen aj veur Drentse Taol op pad gaot...

Drentse veriening Rotterdam holdt dermet op 06-09-2006

Het zat der al een toertie an te kommen, maor nou is het zo wied: de Drentse Veriening Rotterdam, ‘Het Olde Laandschap’, holdt op te bestaon. Benaom Henk Bos hef nog een beste zet prebeerd de kar an ’t rollen te holden, maor de veriening hef zien tied had. De lopende zaken wordt ofhandeld en alles wat ‘Het Olde Laandachap’ in zien archief verzameld hef, giet naor het Drents Archief in Assen. Wel nog ies in de geschiedenis van dizze Drentse veriening duken wil, kan daor terecht.

Streektaol in spellegies 30-08-2006
Digitale enquęte van de Stichting Nederlandse Dialecten (SND)
De Stichting Nederlandse Dialecten holdt eeinmaol in de tweei jaor een dialectendag in Nederlaand of Vlaondern met lezings over een bepaold onderwaarp. Ankommend jaor zal de taol in kinderspellegies ’t onderwaarp weden. Lees wieder

Agenda 17-08-2006

Aj in oouze agenda kieken, kuj lezen dat der de kommende maonden weer genog te dooun is op ’t gebied van de Drčentse taol. Concerten, cabaret, teneeil, kerkdeeinsten en aal zuks wat meer. Veur elkeneein is der wat te dooun. Kiek hier mor ies!

Aj ok een activiteit veur oouze agenda hebben op Drčentstaolig gebied, mail dan an drentsetaol@pbcdrenthe.nl.
Dan kiek wij of wij ’t in oouze agenda zetten.

An de reize met Stout en Koster 30-08-2006
De Drčentse schrievers Gerard Stout en Martin Koster bint al jaoren gaangs met de Drčentse schrieverij. Martin Koster hef ’t letterkundig tiedschrift Roet opricht en schref Drčentse gedichten en verhaolen. Gerard Stout schref romans en verhaolen in ’t Drčents en in ’t Nederlands en hef een eigen oetgeverij Ter Verpoozing. Dizze beide schrievers bint van plan om in de maande lezings te geven. Zij neemt joe met op een literaire reize deur d'Olde Laandschop en wied daorbuten. Lees wieder.
 

Martin Koster


Gerard Stout
 
 

In Memoriam Jan Tissing (* Hies 1940 - † Hies 2006) 23-08-2006

Jan Tissing, veurmaolig streektaolfunctionaoris, is 22 augustus körsleden oet de tied kommen. Hij hef bij Drentse Taol waarkt van 1987 tot 1999. In die tied hef e nogal wat oet stro zet. Hij hef de Drenthecursus ontwikkeld en dreei maol een groep van zu’n vieftie docenten opleid. Een koppel van dizze docenten gef nog altied de cursus die deur Jan ontwikkeld is. Hij hef wieder dreei lespakketten Drčents ontwikkeld veur ’t basisonderwies, hij hef een WP-spellingcontrole Drčents veur tekstverwerkers maokt en hij hef veurzitter west van de Federaotsie SONT (Streektaolorganisaotsies in het Nedersaksische Taolgebied). Lees wieder.

 

Geiske Bekker oet de tied kommen 23-08-2006

HESSELN – Zaoterdag 19 augustus is de 87-jaorige Geiske Bekker oet Oosterhesseln oet de tied kommen. Bekker hef meraokel veul daon in het dörpsleven van Oosterhesseln. Ze hef jaoren sikketaoris west van de Stichting Hesseln Cultureel. Zij hef tientallen tentoonstellings, concerten en aander culturele activiteiten organiseerd. Geiske Bekker hef zölf niet publiceerd, mor zij hef wel vaok waark van aander Drčentse schrievers veurdraogen. Veur heur 80e verjaordag hef Roel Reijntjes een stuk of wat gedichten schreven. Lees wieder.

 

Sámi  19-07-2006

Sámi is in Noorwegen een officiële taol. Op schoelen in Sámigemientes mugt kinder les kriegen in dizze taol. Maor gebeurt dat? Is in Noorwegen de druk van de landstaol niet ok slim groot? Lees wieder.

 
 

Roelof Sieben is oet de tied kommen 12-07-2006

Zaoterdag 8 juli lestleden is de Drčentse schriever Roelof Sieben oet de tied kommen. Roelof Sieben weur op 22 april 1919 op Runerwold geboren. Hie is groot worden op Fort, in de veurmaolige gemiente Zuudwolde, umdat zien mam jong oet de tied kommen is. Lees wieder.

Zummertied is fietstied 12-07-2006

De wielrenners toert deur Frankriek. Drenthe maakt zuch op veur veer dagen fietsen deur oeze previncie. Oscar Freire, die al een stuk of wat etappes wunnen hef in de Tour de France van dit jaor, kun in 2005 niet metan doen. Hie har te veul last van ’t achterwark. No Name zingt daor over. Luster maor ies naor de Zadelpienenblues.

Vekaansietied - verhalentied 05-07-2006

Dit is de tied van ’t jaor waorin mčensen de sleur van alledag deurbreekt. Het giet der aans umheer as aans. Der gebeurt dinger die het opschrieven weerd bint. Wij neugt je vekaansieverhalen op te schrieven en an oes op te sturen. Der is maor ien regel: het verhaal mot in het Drčents (je eigen Drčents) schreven weden. De mooiste verhalen zet we op oeze webstee en de allermooiste inzending wordt beloond met een paar Drentstaolige boeken.

Aj nog wat inspiratie neudig bint, moej dit vekaansieverhaal van Peter van der Velde ies lezen.

 

Het Fries mot verdan 05-07-2006

In 2020 mot 95 % van de Friese bevolking het Fries verstaon kunnen en 20 % zul de taol goed schrieven kunnen moeten. Wieder mot met een jaor of vieftien zeker 70 % van de Friezen de eigen taol goed proten kunnen en het ‘voldoende tot goed’ lezen kunnen. Dat zegt Gedippeteerde Staten van Fryslân in heur ontwarp van de neie taolnota veur de jaoren 2007-2010. Lees wieder.

 

Valse vrunden 05-07-2006

Het Drčents mag dan as taol older weden as oeze landstaol, wij hebt hiel wat woorden oet het Nederlands opneumen in de streektaol. Da’s ’n proces dat allang gangs en nog lang niet oflopen is. Je zulden zeggen kunnen dat het Drčents staodigiesan an kröp tegen het Algemien Nederlands.
 
Maor toch is dat overnimmen van woorden niet altied vlekkeloos verlopen. Het kan weden dat woorden die aj precies geliek schrieft verschillende betiekenissen hebt. Lees wieder.

Toerist in Drenthe 03-07-2006

Marjan Terpstra was körtleden op vekaansie in de Achterhoek. Het pension in Borculo har der een liest liggen met onmisbare woorden en oetdrukkings veur de niet-streektaolspreker. Zie stuurde hum an oes op en wij hebt de liest wat anpast veur het Drčents; net as het Twents vaak de taol van het ‘understatement’. Lees wieder.

Een nei streektaolkoor 03-07-2006

Der is een streektaolkoor in oprichting. Nei en misschien wal ienig in zien soort en dan denk we veural an de keuze van het rippertoire. Gien Nederlands, Engels, Frans of Duuts, maor 100 % streektaol oet het Nedersaksisch taolgebied. Aj der meer over weten wilt, moej het (Nederlandstaolige) persbericht (worddocument, 55 Kb) van Jaap Mulder en zien kompanen maor even lezen.

Zummer! 21-06-2006

Veur een hiele koppel volk is de mooiste tied van ’t jaor anbreuken. Niet veur elkenien vanzölf, want der bint ok lu die het maor stoer hebt in dizze tied en bij wel de gruwel over de grauwel lop as ze an vekaansie denkt. Maor de mčensen die der wal op oettrekt en vanof heur tiedelijke adres vekaansiegroeten stuurt: dat kuj ok in de streektaol doen. Dat gef vaak kleur en warmte an je groet. Boetendes laoj het Drčents zien en geef ie der bliek van daj der wat met hebt.


Een paar meugelijkheden:
Zummergroeten oet...
Wij vernuvert oes geweldig in...
Wij gaot nog lang niet weer op hoes an; het is hier alderbarstend mooi.
Hier kuw de zun wál in ’t waoter schienen zien.
Mis ie oes? Wij je (nog) niet.

Aj wat aans opschrieven wilt en vraogen over de spelling hebt, stuur oes maor even een lienpostberichie.

Zummer  21-06-2006

’t Is zummer en daor binnen prachtige gedichten over schreven. Aj hier klikken kuj een stuk of wat Drčentse zummergedichten lezen.

 

Geert Enting overleden 28-06-2006

In de nacht van zundag 25 juni is op 58-jaorige leeftied Geert Enting oet de tied kommen. Geert was de leste jaoren veural bekend as veurzitter van Oeze Volk, maor hie hef veul meer daon veur de streektaol. Lees wieder.

 

Drčents op schoel? 21-06-2006

Kinder die van jongs of an met meer taolen in anraking komt, bint beter of. In Drenthe geldt dat veur een hiele flot jongern waor de pap en mam Drčentstaolig van bint. Olders en kinder hebt daor feilijk gold met in handen. Wat een taolriekdom!

Der hef een tied west, dat mensen dachten dat het proten van dialect slecht weden zul veur het Nederlands en veur de algemiene ontwikkeling. Onzin! Het umgekeerde is vaker het geval. Lees wieder.

 

Eerste Nationale Streektaalconferentie 21-06-2006

Vrijdag 16 juni hef de eerste Nationale Streektaalconferentie west. ’t Was vrog opstaon veur de bezukers oet het Nedersaksische taolgebied, want de conferentie weur holden in het previnciehoes in Maastricht. Um half 11 dee prof. dr. Van Hout (van de Universiteit van Nijmegen en veurzitter van de Raod veur ’t Limburgs) de conferentie lös. Lees wieder.

Zwitserduuts 21-06-2006

Het Hoogduuts, de grootste standaardtaol in Zwitserland, wordt aal meer vortdrukt deur ’t Zwitserduuts.
In Zwitserlaand hebben ze veer officiële taolen: Standaardduuts (64 percent van ’t volk), Fraans (19 percent), Italiaons (8 percent) en ’t Reto-Romaons (1 percent). Dat leste is een taol die oet ’t Latien komp en maor 45.000 sprekers hef.

Een verzaomeling van omendebij twintig varianten van ’t Zwitserduuts wordt daogelijks sproken deur de Duutstaolige bevolking van Zwitserlaand. Die varianten van ’t Zwitserduuts drukken ’t Hoogduuts aal meer vort. Aj wieder lezen willen, moej hier even klikken. http://nieuwsbrief.taalpost.nl/r/tp.plx?1382-550

Op Pad giet op Pieterpad 15-06-2006

Van 18 juni of begunt Harrie Popken en Geerhard Gras met een neie reis veur het radiopregram ‘Op Pad’. Op Pieterpad ditmaol. Met zien tweebeiden loopt de manlu het bekendste wandelpad van oes laand, dat van Pieterburen in Grunning tot an de Sint Pietersberg bij Maastricht zowat viefhonderd kilometer lang is.

 

Aal zundagnommedagen vertelt ze de luusteraars wat heur overkommen is. Lees wieder.

Meertaoligheid 15-06-2006

Wij hebben ’t al vaok ies zegd dat ’t leren van meer taolen gooud is veur kinder. Ze worden beter in taol, mor ok beter in reken en aander vakken. Dat is noe ok weer dudelk worden op een stuk of wat schooulen in België die metdaon hebben an een project van onderzeuikers van de Vrije Universiteit Brussel.

Piet Van De Craen van het Centrum voor Linguďstiek aan de Vrije Universiteit Brussel: “We stellen vast dat de scholen die in het project gestapt zijn na 4 of 5 jaar betere resultaten behalen op rekenen, vraagstukken, breuken en dat sommigen van die zaken ook significant zijn. De scores van deze scholen liggen hoger dan de scholen die eentalig werken.”

Meer weeiten? Kiek op http://www.brusselnieuws.be/site/rubrieken/1091053972/page.htm?newsID=1149874085.

Meer Drčentstaolige poppies? 07-06-2006

De börgemeester van Aberystwyth in Wales hef zegd dat sprekers van ’t Welsh, een olde Keltische taol, meer poppies kriegen moeten om de taol van Wales veur de tooukomst veilig te stellen. Dat, misschie kun wij, Drčentstaolige Drenten, daor een veurbeeld an nemen: http://nieuwsbrief.taalpost.nl/r/tp.plx?1350-544

Meer Fries: minder achterstand 15-06-2006

In Friesland hef 25 % van de kinder op basisschoelen een taol- en rekenachterstand. Lu die niet wieder kiekt as dat de neus lang is, hebt wal ies zegd dat dit te maken hef met het feit dat der zoveul Fries proot wordt. Vanzölf is dat underzöcht en de Friese taol is nargens as boosdoener oet de bus kommen. Lees wieder.
 

Tentoonstelling in gemeeintehoes Zuudwolde 17-05-06

In ’t gemeeintehoes van De Wolden op Zuudwolde kuj van 16 mei tot haalf juli een tentoonstelling bekieken van breur Ingmar en zus Saskia Roerdinkholder. De tentoonstelling is te zeein in de centraole hal van het raodhoes en in de ruumte dernaost.


Ingmar Roerdinkholder is grootworden op Zuudwolde, mor hij woont noe al weer jaoren in Duven (Duiven). Hij is bij bezeuikers van dizze webstee bekend as schriever van Drčentse gedichten en verhaolen. Op dizze webstee staon der een koppel bij Schrief ’t ies op.


Een stuk of wat van die gedichten binnen noe op een poster zet en die posters binnen ok te koop bij de tentoonstelling. Saskia Roerdinkholder woont in Rune en van heur binnen der een koppel foto’s van ’t Dwingelderveld te zeein

Drčents ofscheid 31-05-06

De Drčentse Taol is niet allén geschikt veur een kört praotie met de buurman of met mannen onder mekaor an ’t voetbalveld langes. Bij begrafenissen en cremaoties wordt beveurbeeld ok aal meer de Drčentse taol bruukt. Meeisttied omreden dat de overledene zien heule leven niks aans as Drčents praot hef. “’t Was de taol van zien haart”, zeggen de naobestaonden dan.

Toni Norg, docent van Drentse Taol, hef veur de opleiding tot uitvaartbegeleider een warkstuk schreven over Drentse Taol in de uitvaart. Lees wieder (pdf-bestand).

Minister Peijs kreg Sofpries veur I-love-campagne 31-05-06

De Nederlaandse minister Karla Peijs van Verkeer en Waoterstaot hef de Sofpries van de Nederlaandse taol kregen veur de I love-campagne (‘I love verkeersregels’). Volgens de Stichting Nederlands was zij de maalste taolprutser in 2005. Gerrit Komrij kreeg de Lofpries 2005, omreden hij hef hum slim drok maokt om de I love-campagne van Peijs. Lees wieder: http://nieuwsbrief.taalpost.nl/r/tp.plx?1335-541


De sofpries heeit bij oous in Drenthe de Zoorholtpries en die gung in 2005 naor gemeeinteraodslid Jannes Kerssies. De Lofpries (Anfieter-award in Drenthe), gung in Drenthe naor Pieter Sijpersma van ’t Dagblad van het Noorden. Aj kandidaoten hebben veur de Zoorholtpries en de Anfieter-award 2006, kuj oous mailen: drentsetaol@pbcdrenthe.nl. Vertel derbij waorom die man of vrouw volgens joe de pries hebben moet. Wat hef e daon of juust naolaoten?
 

Taalbeleid en streektaal: een ijzersterk duo? 24-05-06

Kobalt en Drentse Taol organiseert mandielig een workshop veur lesgevers oet het basisunderwies. Vraogen as 'Waorum zuj andacht geven an streektaol?', 'Is ’t goed veur de ontwikkeling van kinder?' en 'Wat hebt de kinder deran die gien Drents proot?' komt an de orde. De titel van de workshop is 'Taalbeleid en streektaal: een ijzersterk duo?'. Meer informatie kuj vinden op de webstee van Kobalt.

Grunnegstaolige soap bij RTV Noord 24-05-06

RTV Oost hef met ‘Van jonge leu & oale groond’ een slim succesvolle soap. RTV Noord geeit ok een soap maoken waor of de acteurs Grunnegs in praoten. Omrooupdirecteur Roel Dijkhuis hef ’t over ‘drama in de streektaol’. De soap speult in ’t neibouwprejekt De Blauwe Stad in Oost-Grunnegerlaand. ‘Old en nei zullen daor recht tegen mekaor over kommen te staon.’
De previncie Grunning hef 300.000 euro subsidie geven veur ’t maoken van dizze serie. Wanneer RTV Noord begunt met oetzenden en wel of der in de soap speulen, is nog niet bekend. RTV Noord moet de rest van de centerij eerst nog in örder maoken.

Vlaomse en Brusselse dialectvereeinings saomen staark 24-05-06

Vieftie Vlaomse en Brusselse dialectvereeinings hebben veurig jaor besloten om meer in de maande te dooun. Ze hebben een maol of wat met mekaor praot, en in september 2005 is de koepelorganisaotsie Variaties vzw opricht.

Dizze vieftie vereeinings binnen almaol in heur eigen regio gaangs met de streektaol. ’t Binnen almaol vereeinings met vrijwilligers die plaotselijk of regionaol de streektaol bekieken, bestuderen en anvietern. De koepel Variaties vzw geeit aal dizze vereeinings helpen om groter te worden, omreden zo zeg Variaties vzw: “De streektaolen in Vlaanderen binnen belangriek cultureel en oraal aarfgooud. Ze moeten zo gooud meugelk verzaomeld en beschreven worden en elkeneein moet dermet in de kunde kommen kunnen.”

Veur ’t complete Nederlaandstaolige persbericht van Variaties vzw moej hier (word-document) klikken.

Afrikaans hef hulp neudig 24-05-06

Frederik de Klerk, old-president van Zuud-Afrika, is benauwd dat ’t Afrikaans verdwient. Dizze taol is femilie van ’t Nederlaands en Drčents en hef in Zuud-Afrika zes miljoen sprekers. De Klerk waorschouwt dat der op aal minder schooulen in ’t Afrikaans lesgeven wordt. Lees wieder: http://nieuwsbrief.taalpost.nl/r/tp.plx?1332-540.

boekomslag: De uil, de slang en de stenen

De uil, de slang en de stenen / De űle, de slange en de stiennen 17-05-06

‘De uil, de slang en de stenen’ is het eerste tweitaolige kinderboek in Nederland. Op elke bladziede ziej twei kolommen. In de linker stiet het Fries en daornaost de tekst in oeze standaardtaol. Dat is mooi aj beide ies met mekaar vergelieken wilt. Je kunt hier meer informaotsie in het Nederlands lezen.

 

Friese Van Dale veur kleine kinder 17-05-06

Der was al een ‘Mijn eerste Van Dale’ veur peuters. Daor is noe ok ‘Myn earste Fryske Van Dale’ bij kommen, een veurleeswoordenboouk veur kinder kinder van een jaor of dreei die Freeis leren. ’t Waachten is noe op ‘Mien eerste Drčentse Van Dale’.

Kinderbooukenschriever en verhaolenverteller Mindert Wijnstra hef de leeidties vertaold oet ‘Mijn eerste Van Dale’ in de Freeise taol. Deur dizze leeidties en de teeikeningen die derbij heuren leren de kinder de belangriekste woordbeteeikenissen oet heur taol.

’t Leeidtie Opa, die maakt grapjes. / Opa zingt met mij. / Hij gaat met mij fietsen. / Opa is van mij.’ wordt in ’t Freeis: ‘Pake makket grapkes. / Pake sjongt mei my. / Hij giet mei my te fytsen. / Pake is fan my.’

Der staon doezend woorden in de ‘eerste’ Van Dale, die oetkozen binnen op basis van weeitenschappelijk onderzeuik naor woordenkennis van kleine kinder van een jaor of dreei.
 

Tweeitaoligheid17-05-06

Lestdaogs had ’t tillevisiepregramma Nova een interview met D66-politicus Lousewies van der Laan. De interviewer stelde de vraog waorom of zij Engels preuit met heur zeuntie van tweei. Van der Laon antwoordde dat zij as kind jaorenlang in Amerikao woond had en dat zij heur in ’t Engels net even beter oetdrukken kan. Van der Laan gef heur eigen rieke Engelse taol deur an ’t jonkie en omreden dat heur man Nederlaands met hum prat wordt e tweeitaolig grootbrocht.


Een groot veurdeeil zeg Van der Laan. Onderzeuikings hebben oetwezen dat de harsens flexibeler worden van tweeitaoligheid en daj dan op laotere leeftied minder kaans hebben om male kwaolen te kriegen as dementie en Alzheimer.

Veur de Drčentstaolige Drenten een goeie reden om Drčents tegen de kinder te praoten en ze zo ok tweeitaolig groot te brengen!

 

Tachtig man bij Over de Grup in Grolloo 24-05-06

Een mooie kovviemörgen, dat vonden de bezeuikers van de daarde mörgen van Over de Grup in Grol. Veur de pauze was der een optreden van de Grunnegse schriever Henk Puister, de Drčentse muzikant Geert Jan Brader en van dreei kinder Ostfreeise kinder die een verhaol veurlazen.

Nao de lunch lazen de Drčentse schrievers Marga Kool en Jan Veenstra veur oet eigen waark, Geert Jan Brader zörgde maank de bedrieven veur een mooi stuk meziek. De thoesblievers hebben ongeliek kregen!

Foto's

  De dreei koffiemörgens binnen met meugelk maokt deur een bijdraoge van de Europese Unie in het kader van het INTERREG-project People to People II.
  9 april: Honderd man bij kovviemörgen in Leer! 12-04-06
Verslag en foto's.

23 april: Tweide Kovviemörgen in Bareveld 01-05-06

Verslag en foto's.

21 mei: Tachtig man bij Over de Grup in Grolloo
 


Aj kaorten veur eein van dizze kovviemörgens bestellen willen, kuj bellen of mailen met Stichting Drentse Taol, 0592-381173, a.darwinkel@pbcdrenthe.nl.

 

Hoogleraar Entjes overleden 17-05-06

Maandag 8 mei is Hendrik Entjes oet de tied kommen. Van 1963 of was e in dienst van de RuG as opvolger van Jan Naarding. In 1969 gung e naor de ofdieling algemiene dialectologie. Van 1974 -1982 was e hoogleraar Nedersaksisch.

Entjes hef veul schreven over het Overiessels, maor ok over het Drčents hef e aordig wat publiceerd. Veur de ‘Reeks Nederlandse Dialectatlassen’ hef e het diel Noord-Overiessel en Zuud-Drenthe bewarkt.

Op de webstee van Sont kuj Hendrik Entjes heuren in een vraoggesprek dat Albert Haar met hum had hef.

 

Reveldeus  oetschakeld 08-05-06

Gries haor kregen we van de rötzooi op de reveldeus. Ok in de weekenden waren we tweimaol daags gangs um de spamtroep derof te halen en aw ’t ies vergaten (een mens hef ok wal ies wat aans), dan was ’t op maandag zowat niet te overzien. De lol was der dik of, niet allén veur oes, maor zeker ok veur de (vaste) gasten van de reveldeus. Het muit oes dik, maor wij hebt dan ok besleuten de reveldeus oet te schakeln. Wij hoopt dat dit tiedelijk is en daw op de ien of aandere manier een vörm van een forum weerombrengen kunt. Ofwachten maor.

Gedichten Dodenherdenking 03-05-2006

Veer mei is de dag van de Dodenherdenking. Om aacht uur ’s aovends biw tweei minuten stil. Dan gedčenk wij aal mčensen die in de oorlog omkommen binnen. Stichting Drentse Taol hef daorom een stuk of wat Drčentse gedichten die over dit onderwaarp gaon op de webstee zet. Lees mor even wieder…

Drentendag 2006 01-05-06

Oet Stienwiek, Dronten, Emmeloord, Zwolle, Emmen, Deventer, Amsterdam, Wageningen, Leeuwarden, Utrecht, Enschede en Grunning kwamen leden van Drentse verienings zaoterdag 22 april naor Assen um daor de tweijaorlijkse Drentendag te holden. Lees wieder.

De weg kwiet 27-04-06

Op ien van heur cd’s hebt de Rageboll’n het nummer ‘De weg kwiet’ staon. Het kan de beste gebeuren, daj even wat in de war raakt. Op taolgebied gebeurt zuks vanzölf ok.

Jaap Kwak, old-columnist van Dagblad van het Noorden, ontdekt nog wal ies 'onnodig Engels'. Bliekbaor bint der lu, die vindt dat aj wat in ’t Engels anduudt, het dan metien meer status hef. Vandaor misschien dat de zaal waor de Drenten in de Vrömde heur feest vierden de officiële titel ‘Party Town’ van het verkeerspark kregen hef.

Maor het Nationaal Platform Zwembaden mak het wal hiel bont en is de weg even totaol kwiet raakt. Het platform vindt de term badmeester te oubollig en um meer jongelu naor de zwemunderwiezersopleiding te kriegen, is der een neie naam bedacht: ‘Aqua Leisure Host’. Lees wieder.

Hier kuj Drents praoten 27-04-06

Op de intercom bij de ingang van het Ronald McDonaldhoes in Stad is het plakplaotie ‘Hier kuj Drents praoten’ te zien. Mensen die in het Ronald McDonaldhoes verblieft, hebt een stoere tied. Het is mooi daj dan de taol van je hart proten kunt, ok as dat niet oeze landstaol is, ok as de vrijwilliger of de hulpverlener zuch misschien bedient van een aandere taol. Kiek ok ies op http://www.kinderfonds.nl

 

Sportman fan ‘e ieu 20-04-06

Ricky Koole, Jochum ten Haaf and Bastiaan Ragas proot Fries in de neie Friestaolige film ‘Sportman fan ‘e ieu’. Zie bint gienien van drieën opgruid in Friesland of in een Friestaolige umgeving. Maor… zie proot toch maor even aordig goed Fries in dit moderne sprookje. Op de set hadden ze een Friese taol-coach. Dat zal der wal an bijdragen hebben, hoewal het Fries van een paor speulers in bijrollen veur echte Friezen misschien wat apart andöt. Gelukkig wordt ok veul rollen speuld deur Friese speulers, zoas Joke Tjalsma, Freak Smink, Tamara Schoppert en Piter Verhoeff.

‘Sportman fan 'e ieu’ hef niks te maken met de miest populaire Friese sporten scheuveln en kaatsen. De sportman in de film is een paolzitter. Een raore vörm van sport, waorbij het derum giet um zo lang meugelk op een paol, liefst boven het water, te zitten.

Zukswat kan, dat sprek veur zuch, dagen en dagen duren. Veur de hoofdrolspeuler, Taeke Jongsma, is paolzitten een soortement protest tegen armoede en onrechtvaordigheid. Het is boetendes zien manier van protesteren tegen een oneerlijke maatschappij.

Maor de film giet ok over liefde, de liefde tussen Taeke en Tjitske, die der altied bij is as Taeke met zien sport gangs is. Maor… as Tjitske heur lief het miest neudig is, zit die weer ies op een paol. Zie nimt het besluut um met een aander te trouwen. Met Taeke’s slimste vrijand, de zeun van een rieke boer.

Je kunt ok kieken op http://www.sportmanvandeeeuw.nl/

 

Maakt in Ost-Friesland 19-04-06

Ostfreeske Taal’ is begund met een neie campagne um jongelu an te pitjern het Platduuts te proten. Zie doet dat u.a. deur middel van een poster van een mannelijk achterwark met daorop de getatoëerde tekst ‘Maakt in Ostfreesland’. Hier wordt met angeven, dat het niet olderwets is um je streektaol te proten, maor juust vet, gaaf en cool.
 

In de campagne wordt drei verschillende posters gebroekt. Der wordt ok adverteerd in bioscopen en op internet. De posters hangt in schoelen, discotheken en jongerncentra. Het eerste succes is der al. De poster is van alle plaotsen steulen waor e ophangen is. Het wordt dus een collectors-item.

Veur meer informaotie: www.maakt-in-oostfreesland.de
 

Monica West gaat Noord-Oost 19-04-06

Geesje de Wilde oet Zuudlaoren, geboren in Vries, zingt al van heur virtiende levensjaor of. Vanof 1983 döt ze dat under de naam Monica West. Zie hef verscheiden cd’s maakt. Die waren miest in het Nederlands. In 2000 stopte ze een tiedtie met zingen, maor in 2004 is Monica West weer begund en gung ze ok nummers in de streektaol schrieven. Op 5 april kwam heur eerste streektaol-cd oet: Monica West gaat Noord-Oost. Veur meer info: www.monicawest.nl.

 

Henk Nijkeuter wint streektaolpries  12-04-06

De juryleden Daan Nijman, Harry Wubs, Joep van Ruiten, Erik Harteveld en Wia Buze under veurzitterschap van burgemeester Joan Stam van De Marne hebt Henk Nijkeuter de streektaolpries 2005 van het Dagblad van het Noorden toekend. Henk kreeg de pries veur het samenstellen van het boek ‘De dichter en de wichter’, waorin zowat alles over de schriever Hans Heyting te lezen valt. Een gloepends mooi boek en dat vun de jury dus ok.
 

In de ‘Sprookjeshof’ in Zuudlaoren langde hoofdredacteur Pieter Sijpersma zundag 2 april de pries oet. Het zal gien mens verbaozen, dat Henk der slim bliede met was. Wij vindt het ok mooi veur Het Drentse Boek, dat oetgever van ‘De dichter en de wichter’ is.

Drčents Dictee op internet 12-04-06

Dit jaor kun elkeneein via internet metdooun an ’t Drčents Dictee. Twaalf mčensen hebben heur dictee opstuurd. De meeisten hadden der aordig in omknooid, mor Janny Bos oet Eel had mor 22 fout. Dat, zij is de eerste internetwinnaor worden van ’t Drčents Dictee. Zij hef intied heur pries (veer mooie Drčentse boouken) kregen. Wij hebben in de reken dat der aander jaor veul meer mčensen metdooun gaon via de lienpost.

Drčentse Koorzangaovend 12-04-06

Vrijdag 7 april hef de ‘Drčentse Koorzangaovend’ in de Jozefkerk in Assen west. Tien koren oet hiel Drenthe hadden een nei Drentstaolig lied instudeerd en leuten dat in de volle kerk heuren. Elk koor zung wieder nog twei nummers, mangs in de streektaol, mangs in een aandere taol.


Het was al met al een geweldig mooie aovend, die an mekaar proot weur deur Aaldert Oosterhuis van RTV Drenthe. Lees wieder.

Wikipedia in ’t Drčents 05-04-2006

Wikipedia is een grote encyclopedie op ’t internet die je veurgeefs bekieken kunnen. De Engelstaolige hef een miljoen artikels en de Nederlaandstaolige Wikipedia hef der al meer as 100.000. Wieder binnen der ok Wikipedia’s in meer as tweeihonderd taolen. In een stuk of wat varianten van ’t Nedersaksisch is ok al wat schreven, mor aj dizze link http://ndsnl.wikipedia.org/wiki/Heufdpagina anklikken, kuj ok van alles in ’t Drčents schrieven. Wikipedia zöcht vrijwilligers die wat schrieven willen.

Drčents Dictee 2006: rechtstreeks op tv 03-04-06

Vrijdag 31 meert hef het Drents Dictee weer west. Ditmaol was het hielemaol rechtstreeks op TV Drenthe. En dat is toch wal beheurlijk uniek. Zölfs het grote dictee van het Nederlands is niet hielemaol live; daor zit nog een vertraging van een paar uur op, dat der nog stukkies oetknipt worden kunt. Wij bint oeze regionale zender der dankbaar veur en geeft heur hierbij een dikke pluum. Lees wieder.

 

Streektaolaovend veur Drčents basisonderwies 03-04-06

Zowat dreeihonderd Drčentse meesters en juffers hebben dunderdagaovend 29 meert wil had an de streektaolaovend in De Voorhof in Börk.

Jan Germs en Abel Darwinkel van Stichting Drentse Taol hebben oetleg geven over Drčents in ’t onderwies. Zij willen neeit dat aal kinder met een dure methode Drčents leren op schooul, mor wel dat aal basisschooulen in Drenthe körte lessies in het Drčents geven an de kinder.
 

De Drčentse taol is een old, mor livvendig cultuurgooud en ja nog altied anwezig in oouze previncie.

Meer as de helft van de Drenten prat ’t Drčents nog aal daogen. Zoas kinder op schooul leren over hunebedden, zo kuj vanoet een heemkundige benaodering een Drčents leeidtie zingen met de klas of een Drčents gedichie lezen. Stichting Drentse Taol hef daorom ’t lessenpakket Krummels maokt veur ’t Drčentse basisonderwies. Dik honderd schooulen bruken dit pakket al, mor dunderdag waren der weer veer schooulen die ’t pakket anschaft hebben.


De zaol hef slim genoten van de prachtige leeidties van Harm en Roelof. Bij tieden was elkeneein slap van ’t lachen om de komische verhaolties van ’t populaire duo.

Het lessenpakket Krummels besteeit oet honderdtwintig leeidties, gedichies en verhaolen veur alle klassen van ’t basisonderwies. Schooulen die ’t pakket bestellen willen, kunnen contact opnemen met Stichting Drentse Taol (drentsetaol@pbcdrenthe.nl) of 0592-381172. Het pakket kost € 50,-.

 


Zanger Egbert Meyers in raodszaol Noordenveld 03-04-06

Zowat honderd man waren dunderdag 30 meert in de hal van ’t gemeeintehoes van Noordenveld om te luustern naor zanger Egbert Meyers oet Gasselt en Abel Darwinkel van Stichting Drentse Taol.

Gemeeintebelangen Noordenveld en Stichting Drentse Taol hadden in de maande een kört pregramma in ’t kader van meertmaond-streektaolmaond organiseerd. Veur de raodsvergaodering an zong Egbert Meyers een stuk of wat leeidties. Hij speulde ok op gitaar en mondharmonikao. Meyers vertelde dat doe e nog klein was en aal mor deur op de mondharmonika speulde, zien mam altied zee: “Jong, hol toch ies op te ‘joepjappen’".

 


Abel Darwinkel hef een kört verhaol holden over Ot en Sien. De in 1850 in Roon geboren Henderikus Scheepstra, schriever van de boouken van ‘Ot en Sien’, is vast Drčentstaolig opgruid. Jammer genog hef Scheepstra ‘Ot en Sien’ niet in ’t Drčents schreven, Abel Darwinkel had daorom een kört stukkie oet ‘Ot en Sien’ vertaold in ’t Noordenvelds.

Aander jaor zullen Gemeeintebelangen Noordenveld en Stichting Drentse Taol weer aandacht vraogen veur ’t Drčents in de meertmaond.
Aander gemeeinten die ok zukswat willen in de meertmaond kunnen vanzölf contact opnemen met Stichting Drentse Taol.

 

Het neiste Neidrčents oet Taolkraant 30 16-03-06

Lees wieder.


Meertmaondpuzzels 2006
meert 2006
Puzzel 1 + antwoorden
Puzzel 2 + antwoorden
Puzzel 3 (umschrieving + invulschema) + antwoorden
Puzzel 4 (umschrieving + invulschema) + antwoorden

Antwoorden veerde puzzel. De oplössing van week veer:
 

9

I

31

K

40

D

50

O

6

E

 

F

3

E

9

I

30

L

 

IJ

26

K

52

N

9

I

53

K

20

S

2

M

33

A

16

O

 

R

40

D

1

A

 

T

40

D

44

O

34

E

 

‘K

 

W

12

A

30

L

 

40

D

15

E

8

H

9

I

46

E

18

L

3

E

40

D

1

A

22

G

 

 

 

 

 

 

Underwiesdag 2006 29-03-06

Negententwintig meert was een echte underwiesdag. In de gemiente Noordenveld hadden de meesters en juffen van alle basisschoelen een gezamenlijke dag. Der waren workshops op hiel verscheiden gebieden. Drentse Taol was ok anwezig en hef drei maol een stuk of twintig lesgevers meer vertellen kund over de streektaol. Lees wieder.

 

Esther ten Caat wint schriefwedstried 27-03-06

De 31-jaorige Esther ten Caat oet Hollaandscheveld hef de mandeeilige schriefwedstried van Stichting Drentse Taol en Stichting Het Drentse Boek wonnen. Zij kreeg van juryveurzitter Harm Jan Lesschen de eerste pries veur heur verhaol ‘Vief veur twaalf’.

De jury van de schriefwedstried hef ’t in de leste weken gloepends drok had. Ze hebben meer as 150 verhaolen lezen en beoordeeild. De verhaolen kwamen oet heul Drenthe, mor ok een koppel Drenten in de Vrumde hebben een verhaol instuurd. Een keur an onderwaarpen kwam op batterij: older worden, dementie, de oorlog, autisme, preblemen tussen man en vrouw, moord en doodslag, Drenthe zoas ’t vroouger was. Je kunnen ’t zo gek niet bedčenken. Lees wieder.

'Vief veur twaalf', het winnende verhaol 29-03-06

Filmverslag (van 13.30 minuut) van de priesuutreiking van gisteraomd. Ie viendt het op www.hollandscheveld.nl/film/dretabo.wmv

 

In Memoriam Frouwine Egberdine Klaassens-Perdok (* Westerwietwerd 1917 -  † Geeiten 2006)

De Drčentse schriefster Frouwien Klaassens-Perdok is dunderdag 9 meert körsleden op 88-jaorige leeftied oet de tied kommen.
 

  Frouwien Perdok wör in 1917 geboren in een boerderij onder Westerwietwerd in de veurmaolige gemeeinte Middelstum. Een Grunnegse boerendochter, de middelste van vief kinder. Het was een vrijzinnig milieu, waor zij in opgruide. Der was ruumte om eigen keuzes te maoken. Frouwien gung naor de kweekschooul en haolde heur hoofdakte.


Tussen heur twintigste en dartigste jaor hef ze les geven an verscheiden onderwies-inrichtings en volkshogeschooulen. Tussen de bedrieven deur hef ze ok nog de akte MO wiskunde haold. Lees wieder.

Standbeeld veur Samuel Ampzing 02-03-2006

In Haarlem komp een standbeeld veur domnie Samuel Ampzing (1590 - 1632). Het Ampzing Geneutschap (www.ampzing.nl) hef dat zundag zegd bij de prissentaotsie van een neie puntdichtbundel in het Candletheater.

Ampzing, čengelijk de eerste taolpurist, was domnie in de Grote Kerk in Haarlem. Hij aargerde hum čend 16e eeuw greuin en geel an ’t gebruuk van leeinwoorden in de Nederlandse taol. Het tegenwoordige Ampzing Geneutschap geeit verdan met die taolstried en hef ’t gemeeintebestuur anpirdjed om een standbeeld veur Ampzing in Haarlem hen te zetten. Ze hebben misschie ok al een stee veur ’t beeld. Der wordt docht an de tuun bij de kosterswoning van de Grote Kerk an de Oude Groenmarkt.

Eite Brink, vrijwilliger bij Stichting Drentse Taol perbeert op een luchtige meneer ’t Drčents te zuvern van leeinwoorden. Bij Schrieverij onder ’t knoppie Neidrčents kuj een koppel woorden vinden.

Plantenaomen in de Nederlandse dialecten 02-03-2006

Het Meertens Instituut in Amsterdam www.meertens.knaw.nl hef een neie webstee over 'Plantenaomen in de Nederlandse Dialecten' (PLAND). Der staon meer as 200.000 gegevens op over de naomen van een heule koppel planten en blooumen in zowat aal Nederlandse dialecten. Je kunnen zeuiken op dialectnaom, op de officiële Nederlandse naom en op de Latijnse naom. Je vinden dan onder andern gegevens over de geografische spreiding van de verschillende naomen, mor ok bijveurbeeld verwiezings naor afbeeldings van blooumen en planten.

Gao mor ies hen kieken. Ok over Drčentse planten en blooumen (Hondtong) kuj heul wat gewaor worden. Plantenaomen in de Nederlandse Dialecten: www.meertens.knaw.nl/pland/
 

’t Weerpraotie 01-03-2006

Tekst en muziek: Richard ten Caat. Van de CD 'Spiekers met kopp’n' van De Rageboll’n. Lees wieder.

Drčentstaolige hit 22-02-06

De band No Name, die al meer as viefentwintig jaor an de weg timmert, hef een Drčentstaolige hit met ’t nummer 'Ik vien oe lief (met de kop tussen de deure...)’. ’t Nummer is schreven deur Fake en Bertus ten Caat en is op www.noname.nl veurgeefs te downloaden. Aj meer over Drčentse meziek lezen willen, moej hier even klikken, dan kuj op aander websteden van Drčentse muzikanten kieken.

 

De neie Taolkraant is der weer! 22-02-06

Aj donateur binnen van de streektaolorganisaotsies Het Drentse Boek en Drentse Taol, kriej veer maol in ’t jaor de Taolkraant. Nummer 30 is dizze week verschenen en daorin steeit onder andern ’t neis veur de kommende meertmaond-streektaolmaond. Domnie Hans Katerberg van de waarkgroep Kerkdeeinsten vertelt wat of ‘stoef, vrij armslag’ te maoken hef met knikkern en Jezus. Rieks Siebering hef een vraogpraotie holden met Jaap Mellema, de marktmeester van Zuudlaorn en Jan Harbers, bestuurslid van de Literaire Hemel, stukt oet waorom e wel ies een gooud gedicht neudig is en waorom dat ’t gedicht ’t Leste van Gerard Nijenhuis weden kan.

In dizze Taolkraant kuj ok alvast wat lezen oet de neie bundels van Roel Brouwer (‘Aangaande gras’) en Suze Sanders (‘Langs de vloedlien van de winter’) die in de kommende maonden verschienen bij Het Drentse Boek. Dat, dievendaosie genog in dizze Taolkraant.
Aj slim beneid binnen naor de Taolkraant, wees dan zo loos om donateur te worden.

Neie warker an het Drents Letterkundig Documentatiecentrum 20-02-06


▲ Jan Schuiling en Marg Windhorst
Zowat veer jaor warkt Marg Windhorst an het Drents Letterkundig Documentatiecentrum. Aal week komt ze um alles wat met Drentse schrievers en meziekmakers van doen hef in te voeren in dit letterkundig archief. Deur privé-umstandigheden kan Marg niet meer aal week kommen. Umdat het gloepends belangriek is dat het wark verdan giet, hew zöcht naor iene die wal wekelijks kommen kan en wil. Die persoon hew undertussen vunden: Jan Schuiling oet Börger. Marg zal methelpen blieven as ze kommen kan.


Trouwens Jan en Marg bint niet de ienigen die an het DLD warkt. Annie Warris komt ok aal week um kranten deur te zuken op alles wat interessant veur de streektaol is.

 Wieder knipt Egbert Hovenkamp artikels oet het Dagblad van het Noorden. Wij hebt nou dus veer mensen die de scholders under het Drents Letterkundig Documentatiecentrum zet. Wij bint daor slim wies met!

Aj zölf ies op struun wilt, umdaj meer an de weet kommen wilt over bepaolde schrievers of zangers, dan bi’j van harte welkom. Een kop kovvie, thee of poeiersukkelao zit der ok nog wal an. Geern wal even van teveuren bellen: 0592-381172.
 

Tonegido

Preject Drentse koormeziek 20-02-06

Het lop goed met het ‘Preject Drentse koormeziek’. Tien koren (HEM oet Hesseln, Geuzingers oet Rune, Gemengde Zangeveriening Slien, Tonegido Gasselt, Woudklank Roden, Octaaf oet Runerwold, Emmens Mannenkoor, Vestezangers Coevern, Animato Vries en Just Fun oet Zuudwolde) hebt undertussen bij RTV Drenthe west um heur nummer opnimmen te laoten. De radioprogramma’s Podium 30 en Muziekprofiel van RTV Drenthe laot regelmaotig nummers heuren.
 

Op vrijdagaovend 7 april ankommend wordt het preject ofrond met een groot korenfestival in de Jozefkerk in Assen. Daornao kunt alle koren de Drentstaolige nummers in heur rippertoire opnimmen.
 

Streektaol op pabo Emmen 09-02-06

De tweidejaors-studenten van de pabo in Emmen hebt het in de week van 6 tot en met 10 febrewaori over streektaol in het underwies. Maondag 6 febrewaori heul Jan Germs een algemiene inleiding en waren der drei rondes met workshops van Harm Dijkstra, Abel Darwinkel en Jan Germs. Lees wieder.

 

Veul inzendings veur schriefwedstried  01-02-06

De schriefwedstried die Drentse Taol in de maande met Stichting Het Drentse Boek organiseerd hef is qua deeilnaome in elks geval een groot succes worden. De inschrieving is 1 feberwaori sloten en doe hadden meer as honderd mčensken 146 verhaolen instuurd. De inzendingen kommen oet heul Drenthe en ok een koppel Drenten oet de vrumde hebben een verhaol opstuurd. Der binnen schrievers van aal leeftieden. Van heul jong tot aordig old.


Over de kwaliteit bin we vanzölf nog niks gewaor worden. De dreei juryleden binnen noe drok an ’t lezen en laoter dizze maond kommen ze bij mekaor om een körte liest (shortlist) met de beste verhaolen saomen te stellen. Oet dat liestie moeten dan de prieswinnaors kommen. ’t Zul mooi weden as der onder de inzenders een neie Peter van der Velde of Klaas Kleine zit!

 

Spellingcursus gaangs 01-02-06

Van de week (maondag 30 jannewaori) is de spellingcursus begonnen. Meester Koop Bos hef op de eerste aovend de zeuventien cursisten een stuk of wat van de belangriekste spellingregels oetstukt. Op de foto kuj zeein dat de cursisten de aandachtig der gooud bij hebben.

Stichting Drentse Taol hef wieder nog cursussen an de loop in Midlaoren, Nörg, Dwingel, Emmen en Meppel. Dunderdag 2 feberwaori gaon ze gaangs in Beilen en Smilde. Met ’n dikke maond begunnen der cursussen in Schoonoord, Baoling en Haovelt.
 

Aj ok ies een cursus van Stichting Drentse Taol volgen willen, kuj bellen met 0592-381172 of mailen met drentsetaol@pbcdrenthe.nl

Mooie woorden 30-01-06

Babbelegoegies is deur de lezers van het ‘Dagblad van het Noorden’ keuzen as mooiste woord oet Drenthe en zie vunden snoetjeknovveln het mooiste woord oet Grunning. Maor der hebt op meer steden verkiezings west. Lees wieder (word-document, 46 Kb).

100ste Krummelpakket veur OBS De Bosvlinder in Haolen 26-01-06

Directeur Dolf Dekker van OBS De Bosvlinder in Haolen hef woensdag 25 januari het 100e Krummelpakket kregen. Egbert Hovenkamp, vrijwilliger bij Stichting Drentse Taol, langde ‘t over. De kinder van groep 5 en 6 van de Bosvlinder hadden een stuk of wat Drčentse limericks oet ’t pakket oet de kop leerd en die hebben ze mooi veurdraogen.
 

Directeur Dolf Dekker is slim bliede met Krummels. Hij vindt net as Drentse Taol daj ’t pakket zo noe en dan bruken moeten, zeg een haalf uurtie in de week. Neeit dat de kinder perfect Drčents leren moeten, mor ze moeten wel wat weeiten van heur eigen leefomgeving en daor heurt de Drčentse Taol vanzölf ok bij. Lees wieder.

 

Greetje de Vries in het bestuur van Drentse Taol 26-01-06

In december van 2005 is Koob Schelhaas stopt as veurzitter van Drentse Taol en is e oet het bestuur gaon. Frens Wemmenhove is hum opvolgd, maor Frens zat al in ’t bestuur. Der kwam dus een plekkie vrij, dat opvuld worden giet deur Greetje de Vries oet Nei-Bunen.


Greetje de Vries hef u.a. gedippeteerde van de previncie Drenthe west, waor ze ruumtelijke ordening en zörg in portefullie had hef. Nao de veurige staotenverkiezingen gungen VVD en PvdA het college van gedippeteerden vörmen, waordeur Greetje de Vries boeten de boot vuul.

Zie nam zitting in provinciaole staoten tot an de waterschapsverkiezingen van 2004. Toen stapte ze naomelijk over naor het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s.

Drentse Taol is slim wies met de komst van Greetje de Vries. Zie heft hiel wat bestuurlijke ervaoring. Boetendes is ’t mooi dat het ‘krudige veenkoloniaals’ nou ok op bestuursniveau vertegenwoordigd is bij de stichting.

Websteden taol 26-01-06

Der binnen een koppel websteden die aandacht besteden an taol, spelling, woordspellegies en taolneigies. Het eerste nummer van dit jaor van ’t tiedschrift ‘Onze Taal’ böd een keur an websteden over dizze onderwaarpen. Wij reken dat bezeuikers van oouze webstee hier ok wel interesse veur hebben. Wij hebben ze veur jullie op een rijgie zet. Volk, gao mor ies hen kieken en vernuver je wat!

Koren zingt in ’t Drčents 26-01-06


Tonegido

Octaaf

Tien koren oet oeze previncie hebt een nei Drčentstaolig lied instudeerd. RTV Drenthe besteedt daor andacht an op zaoterdagaovend en zundagmörgen. De nummers wordt ok opnummen bij RTV Drenthe en zult op cd oetkommen.


Zundag 22 jannewaori hebt ‘Octaaf’ oet Ruinerwold en ‘Tonegido’ oet Gasselte live optreden in Podium 30, het cultuurprogramma van RTV Drenthe op de zundagmörgen.

Van dizze twee koren bint de nummers ok opnummen. ’s Nommedag kwamen het gemengd koor Sleen en het gemengd koor Animato oet Vries um heur nummers in te zingen. Het preject wordt op vrijdag 7 april ofsleuten met een groot korenfestival in de Jozefkerk in Assen.

Is het stoer um met een brug te lopen as ’t gromt? 23-01-06

Een aantal jaren geleden stond in de Kampioen een interviewtje met Mouna Goeman Borgesius. U kent haar wellicht wel: zus uit ‘Toen was geluk heel gewoon’, die uit Emmer-Compascuüm komt en zich net zo dom gedraagt als haar taaltje klinkt. In bovengenoemd vraaggesprekje zei de actrice, dat ze zoveel complimenten krijgt voor het uitstekende dialect dat ze praat in de serie. Ja, moesten we weten, en dat terwijl ze daar helemaal niet op had geoefend! Het Drents van Emmer-Compascuüm is blijkbaar heel eenvoudig. Je slikt de stomme e in, je spreekt een harde t en hups, je praat het vloeiend.

Zo heb ik mezelf niet zo lang geleden Spaans aangeleerd. Gewoon door elk woord te verlengen met os. Wel gek dat ik weinig complimenten en veel onbegrip heb ontvangen, de afgelopen zomer op het strand van Marbella.

Met uitzondering van Mouna Goeman Borgesius zijn er niet veel mensen die denken, dat streektaal hetzelfde is als slecht Nederlands. Kijkt u maar eens naar de titel van dit stukje: Is het stoer um met een brug te lopen as ’t gromt? Ik geef toe, het is een wat gezochte zin, maar het maakt wel duidelijk dat de streektaal van onze provincie duidelijk een eigen woordenschat heeft. Een woordenschat die soms heel Nederlands aandoet, maar waarvan de woorden iets heel anders kunnen betekenen dan die uit onze landstaal.

Oh ja, de titel in het Nederlands: Is het moeilijk met een boterham te lopen als het licht sneeuwt?

As een cursus eindigt... 23-01-06

In 2005 hef Drentse Taol meer cursussen had as ooit teveuren. Wij bint daor vanzölf wies met. Lu begunt vaak met bepaolde verwachtings an zu’n lessenserie en ’t is vanzölf mooi as ze nao ofloop tevreden bint. Op ’t Hogevene hef de Dieper-deur-Drenthe cursus op dunderdag 12 jannewaori de leste les had. ‘Meester’ Tjaart Imbos kreeg as dank een kedogie en weur eerd deur middel van een gedicht, dat ien van de cursisten veur hum schreven har. Lees wieder.

Viefentwintigjaorig jubileum Duo Karst 23-01-06

Op 29 jannewaori 1981 traden Jannie Karst en heur virtienjaorige zeun René op in ‘De Vredeshorst’. Het was feitelijk de eerste maol dat zie een officieel optreden verzörgden en het was metien de geboorte van ‘Duo Karst’. Zie hebt het lang volholden met zien tweebeiden en op 29 jannewaori viert ze heur viefentwintigjaorig jubileum in ‘De Tamboer’ op ’t Hogeveine. Aj wieder leest, kriej het persbericht van Duo Karst under ogen.

Foto: Xandro Media

Goeie veurnimmens! 11-01-06

Een nei jaor. Tweidoezendzes al weer. De millenniumbug of de angst daorveur biw al lang weer kwiet. En vanzölf barst wij weer van de goeie veurnimmens. Wij gaot ofvallen, stoppen met roken en veul meer bewegen. Wij laot de hond wat vaker oet en Olav Mol red vast niet meer deur dikke plassen as der olde vrouwgies bij de bushalte staot. Lees wieder.

Drenthe of Drente 11-01-06

Dat der weer sleuteld is an de spelling van het Nederlands is je vast niet ontgaon. Der is genog alderaosie over. In het veurige ‘Groene Boekje’ hadden wij veur oeze previncienaam nog de keur oet Drenthe en Drente. ’t Much allebei. Aj op bladziede 314 van de neie oetgave kiekt, ziej allén nog maor Drenthe staon. Hoe zit dat? Lees wieder.

Een poppie! 11-01-06

As mčensen een poppie kriegen, laoten ze meeinsttied geboortekaorties drukken. Daor kuj vanzölf ok een Drčentse tekst op zetten. Kiek mor ies (.pdf-bestand) hoou prachtig of dit dreeitaolige geboortekaortie deroetzöt.

Schrief een verhaol in de Drčentse taol en win € 500 (21-11-05) 05-01-06

Je hebt nog tot ien febrewaori 2006 de tied um een verhaal in het Drčents te schrieven. Aj daor aordigheid an hebt moej het zeker niet laoten, want je kunt der ok nog ies € 500,00 met winnen. Lees wieder.

 

weerum naor het thoesblad