Portal inTARnet.pl Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Małopolski Urząd Wojewódzki Małopolski Atlas Samorządowy Powiat Tarnowski
 Informacje o gminie
 Informacje ogólne
 Historia
 Dziedzictwo kulturowe
 Środowisko naturalne
 Rolnictwo
 Turystyka
 Gospodarka
 Oferta inwestycyjna
 Przetargi
   » Ogłoszenia
   » Wyniki
 Komunikaty
 Prawo lokalne
 Urząd Gminy
 Fotogaleria

 Baza inTARnet
Rzepiennik Strzyżewski
Rzepiennik Biskupi
Turza

 Aktualności
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8/2007
Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 10 maja 2007r.
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 , art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami/ oraz § 6 ust. 1 i 3 , § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207, poz. 2108/
WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
o g ł a s z a
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych we wsi Rzepiennik Biskupi, stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski, objętych Księgą Wieczystą Nr 72.458 prowadzoną przez IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie z siedzibą w Tuchowie, a to na:<< 1 >>

 Biuletyn Informacji Publicznej

 Informacje podręczne
 Komunikacja
   » Rzepiennik Strzyżewski
   » Rzepiennik Strzyżewski szkoła
   » Rzepiennik Strzyżewski U.G.
 Apteki dyżurne
 Repertuary kin, teatru
 Ogłoszenia drobne
   »Dodaj ogłoszenie
 Portal powiatowy
wykonanie i obsługa: inTARnet.pl