"Pentru a veni in sprijinul dumneavoastra, la nivelul conducerii Inspectoratului de Politie Cluj au fost stabilite o serie de activitati menite sa raspunda operativ la realizarea unui parteneriat Politie - Comunitate. Avand in vedere ca organizarea si desfasurarea activitatii politiei trebuie sa tina seama de interesele si nevoile comunitatii si ale cetatenilor apreciem ca parerea fiecaruia conteaza! Astfel, pe site-ul Inspectoratului de Politie Cluj vor fi supuse periodic opiniei publice chestionare on-line, avand convingerera ca raspunsurile dumneavoastra ne vor ajuta sa intelegem mai bine nevoile comunitatii."

CHESTIONAR DE OPINIE:
     Am aprecia in mod deosebit daca ati avea amabilitatea de a raspunde la urmatoarele intrebari, raspunsurile dvs. fiind un sprijin pentru o mai buna orientare a activitatilor politiei.

Ce măsuri ar trebui să ia Poliţia clujeană pentru a reduce numărul de accidente rutiere?
Intensificarea acţiunilor preventive în rândul participanţilor;
Intensificarea acţiunilor de supraveghere şi control al traficului rutier;
Intensificarea activităţilor educativ – preventive în unităţile de învăţământ;
Altele
Va multumim!:

SONDAJ DE OPINIE
privind percepţia populaţiei asupra activităţii poliţiei din judeţul Cluj
- Raport de cercetare -

Introducere ( METODOLOGIA CERCETĂRII)

 1. Scopul cercetării: conturarea imaginii poliţiei prin evidenţierea aspectelor concrete din activitatea poliţiei care conduc la formarea percepţiei populaţiei asupra instituţiei şi asupra lucrătorilor ei.
 2. Obiectivele cercetării:
  • Percepţia gradului de siguranţă a cetăţenilor: probleme care afectează siguranţa populaţiei:
   • siguranţa cetăţenilor în anumite zone ale oraşului;
   • percepţia riscului de victimizare.
  • Percepţia activităţii poliţiei:
   • gradul de satisfacţie a populaţiei faţă de activitatea poliţiei;
   • aprecierea eficienţei activităţilor desfăşurate de poliţie;
   • încrederea în capacitatea poliţiei de a preveni şi combate infracţionalitatea;
   • identificarea aspectelor funcţionale/disfuncţionale ale relaţiei cetăţean – poliţie;
   • evidenţierea motivelor de nemulţumire ale populaţiei în relaţia cu poliţia.
  • Conturarea imaginii lucrătorului de poliţie
 1. Cadrul general
                                  Lucrarea de faţă reprezintă demersul ştiinţific de analiză şi interpretare sociologică a datelor obţinute dintr-o anchetă pe bază de chestionar, realizată la nivelul judeţului Cluj. Cercetarea s-a desfăşurat în perioada 7.12.2005 – 6.01.2006, având următoarele etape: iniţierea cercetării, elaborarea şi multiplicarea chestionarului, stabilirea eşantionului, culegerea datelor, introducerea datelor în calculator, prelucrarea computerizată a datelor din chestionare, analiza statistică şi interpretarea sociologică a rezultatelor cercetării, redactarea studiului.)

DOCUMENTAR

78 LA SUTA DIN CLUJENI AU INCREDERE IN POLITIE
* Politia Rutieră  a inregistrat cele mai multe sufragii in timp ce asigurarea securitatii in mijloacele de transport in comun creează cele mai multe nemulţumiri *

 Percepţia activităţii poliţiei din judeţul Cluj

          Gradul de satisfacţie faţă de activitatea poliţiei se situează la un nivel destul de ridicat. Mai mult de jumătate dintre persoanele chestionate (62,3%) sunt mulţumite şi foarte mulţumite (3,3%) de activitatea Poliţiei în prezent.
Un procent semnificativ de 29,7%  se prezintă ca fiind nemulţumiţi, iar 4,7% sunt foarte nemulţumiţi (aceştia provenind mai ales din categoria celor cu studii superioare).
De menţionat că, în oraşul Huedin nici una dintre persoanele chestionate nu s-a arătat nemulţumită sau foarte nemulţumită de activitatea Poliţiei iar persoanele care sunt foarte nemulţumite sunt numai din Municipiul Cluj-Napoca, reşedinţa de judeţ.

Gradul de mulţumire faţă de activitatea poliţiei

Pe o scală a eficienţei de la 1 (eficientă) la 3 (ineficientă), cele mai bine apreciate dintre activităţile poliţiei din judeţul Cluj sunt:

 • supravegherea, îndrumarea şi controlul traficului rutier, cu o medie a răspunsurilor de 1,69;
 • prezenţa în stradă a poliţiştilor (1,82);
 • prezenţa pe timp de noapte în teritoriu a poliţiştilor (1,90);
 • informarea şi educaţia rutieră (1,90)

Şi celelalte activităţi au fost apreciate ca având un grad ridicat de eficienţă:

 • prinderea infractorilor(1,93)
 • prezenţa poliţiştilor de proximitate în zonele de responsabilitate (1,99)
 • informarea şi îndrumarea cetăţenilor (2,01)
 • asigurarea securităţii persoanei (2,05)
 • prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (2,06)
 • intervenţia în cazul violenţei în familie (2,08)
 • identificarea şi cercetarea fraudelor (2,08)
 • apărarea proprietăţii private (2,14)

Cele mai scăzute aprecieri (“oarecum eficientă”) le-au obţinut:

 • prevenirea infracţiunilor săvârşite de minori (2,16)
 • recuperarea prejudiciilor produse în urma comiterii unor infracţiuni (2,25)
 • implicarea în descoperirea faptelor de corupţie (2,32)
 • asigurarea securităţii în mijloacele de transport în comun (2,40)

Graficul nr. 10

Evaluarea activităţilor desfăşurate de poliţie

Încrederea în poliţie ca instituţie a fost cotată la un nivel ridicat, 78% dintre respondenţi considerând că au încredere în Poliţia din propria comunitate23,7% dintre aceştia fiind total de acord cu această afirmaţie şi 54,3% fiind parţial de acord.

Graficul nr. 11

Nivelul de încredere în poliţia din propria comunitate

Poliţia este văzută ca un factor de siguranţă în viaţa de zi cu zi de majoritatea subiecţilor: 32,3% dintre subiecţi sunt total de acord, iar 52,7% fiind parţial  de acord cu această afirmaţie.

Graficul nr. 12

Nivelul în care poliţia oferă un sentiment de siguranţă cetăţenilor

Opiniile cu privire la problemele care afectează în cea mai mare măsură îndeplinirea de către poliţişti a îndatoririlor faţă de cetăţeni au vizat în primul rând numărul redus de poliţişti (43,7%), corupţia din poliţie (42,7%), dar şi insuficienţa mijloacelor materiale şi financiare (39%).

Documentar

Politia rutiera

            Activitatea Serviciului Politiei Rutiere a inregistrat cel mai mare grad de incredere din partea clujenilor desi prezenţa lor in trafic a fost constantă şi intensă ,în multe situaţii această prezenţă impunând sancţiuni împotriva celor care nu respectă normele legale.
Ex
Permise ridicate in vederea suspendarii
674-Trim1, 2005--------------------------------------------692-Trim 1, 2006
In vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce
591-trim1,2005----------------------------------------------545-trim1,2006
In vederea anularii
83-t.1,2005--------105,t.1,2006
Certificate ridicate in vederea anularii
344-t.1.2005---------525-t.1.2006
Infractiouni constatate
161-t.1.2005-----------183-t.1.2006
Contraventii
23581-t.1.2005 ---------------27975 - t.1.2006