M E N Y

Forsiden

Organisasjon

Kronikker

Aktiviteter

Medlemsinfo

Linker

 

Jan W Hansvoll
Pensjonert offiser
Leder og redaktør
 
Adresse: Stollvn 13, 3617 Kongsberg
Tlf: 920 97 249
 
NYTT STYRE VALGT 13 MARS 2007..

 SKAFF DEG MER INFORMASJON OM

 NORDOMRÅDENE

Fakta om:

ORGANISASJONER

AVISER 

MEDIA

Leksikon

HISTORIE

FORSVARSSAKEN GJELDER BÅDE DEG OG MEG

Katastrofer skjer, men vi vil ikke være menneske hvis vi ikke forsøkte å forutse dem,
unngå dem eller i det minste dempe skadevirkningene av dem.

Forsvarssaken berører oss alle! Vi kan ikke stille oss passiv og
la andre gjøre jobben. Å leve som et fritt og selvstendig folk er ingen
selvsagt ting.

VI SIER.:
Ikke la Norge bli en liten utrykningsstyrke for
operasjoner i utlandet-vi vil at Norge og norske
verdier skal være første prioritet for Forsvaret

Å delta ute er viktig - vi er avhengig av FN og
NATO - vi må bidra, men Norge er fortsatt viktigst.

Forsvaret må utgjøre en så høy terskel at det ikke
lønner seg å angripe Norge

 


 

 BESØKET PÅ OSCARSBORG FESTNING LØRDAG 2 SEPTEMBER.
   Fredag 15.09.2006

Jan W Hansvoll

 

Et minne om invasjonen av Norge 9. april 1940, men også noe mer..

 

Vi hadde valgt en meget fin høstdag, for medlemsturen vår til Oscarsborg festning. Det er selvfølgelig innsatsen 9. april 1940 som har gjort festningen mest kjent. Senkingen av krysseren Blücher. Dette ga Konge, Regjering og Storting anledning til å forlate Oslo og ta opp forsvarskampen. Det er blitt hevdet at ingen annen enkelt bragd under Den andre verdenskrig har hatt den samme politiske og militære betydning for Norge

 

.

Et besøk ved Oscarsborg gir så mange andre refleksjoner for en besøkende. Det er et  festningsverk som  arkitektonisk og ingeniørmessig er et kunststykke på hvordan festningsverk ble konstruert og bygget, i et gjensidig samspill med forskjellige våpen.

 

Vår guide på turen var kommandørkaptein Tor Hovland, tidligere skolesjef/kommandant ved Oscarsborg som på en utmerket måte guidet oss rundt kunnskapsrik som han er. Det viste seg at vi nok hadde satt av for liten tid for å få fullt utbytte av besøket. Neste gang skal vi plusse på 1-2 timer slik at den enkelte med spesielle interesser, skal få  tid til å besøke kystartillerimuseet og andre steder som vekker spesiell interesse, etter selve omvisningen.

 

Oscarsborg, slik vi kjenner den i dag, ble bygget i tiden 1845-1853. Festningen ble bygget etter den franske ingeniør Montalemberts prinsipper. Det hesteskolignende hovedfortet med omkringliggende utenverker ble oppført i to byggetrinn. I 1853 fikk festningen sin første kommandant og vaktstyrke. Det ble en garnison. De fleste av de planlagte 111 kanonene kom på plass i såkalte lukkede kasematter og ble kaldt Nordens Gibraltar, en kort tid Nord Europas sterkeste festning. Etter deltakernes ønske startet omvisningen i torpedobatteriets indre gemakker, en interessant meget interessant opplevelse. Før krigen var det svært få som overhodet kjente til batteriet. Tyskerne ante ikke at det eksisterte. Det var ennå den gang hvor hemmelighold av det som skulle holdes hemmelig ennå var en gylden regel.

 

Det er mange som mener at det var Torpedobatteriet som senket Blücher. De fleste har hørt om Hovedbatteriet og oberst Eriksen, noen  kjenner Kopåsbatteriet og sjefen der, kaptein Vagn Enger, men det er færre som kjenner til Torpedobatteriet og sjefen der, kommandørkaptein Andreas Andersen. Vi ble deretter med på ruten rundt på Kaholmene, opp til østre strandbatteri. Her møtte vi et lukket festningsverk med kanonkasematter og bakenforliggende skytterskår for geværskyttere (infanteri).

 

Borggården

Denne indre del av festningen er en prektig  arena med fremragende akustikk og plass til flere tusen mennesker. Den endelige  oppreisning fikk oberst Eriksen først under Frigjøringsjubileet 6. mai 1995 da kong Harald avduket statuen av ham. Borggården har opp gjennom tidene hatt flere funksjoner både som teltforlegningsplass under øvelser, appellplass, og i den seneste tid har også større operaforestillinger vært arrangert her inne.

 

 

Fortplassen.

Med befalsskolens moderne forlegningsbygg på venstre hånd står man her på Fortsplassen anno 2006. Vi ser de dominerende festningsmurene fra 1850. Til høyre ser vi inngangen over vindelbroen inn til Borggården.

 

Moses

Sommeren 1997 ble det slått stort opp i avisene at man på Oscarsborg ikke visste hvilke kanoner det var som var Moses og heller ikke hvilke kanoner det var som hadde skutt 9. april 1940. Aftenposten kunne fortelle at Moses skjøt ikke på Blücher, og så var det hele i gang igjen. Selv i dag er det ikke avklart fakta i saken.

 

Men en ting er sikkert: Krysseren Blücher ble senket ved Oscarsborg 9. april.

Skipssjefen, kommandør Heinrich Woldag, avsluttet  sin tale til mannskapene før angrepet slik: Nå gjelder det å vite hva hver enkelt kan yte. Oslofjorden er sikret med sterke festninger. Det kan bli nødvendig å slå seg gjennom trange sund. Men jeg vet jeg kan stole på dere. Fremover Blücher! Det gikk ikke bra hverken for Blücher eller kommandør Woldag.

Det hører med til historien at med Blücher fulgte også personell som skulle overta regjeringsmakten i Oslo og ved våpenfabrikken på Kongsberg

 

Kongelunden

Omvisningen ble avsluttet i Kongelunden. Det er nok mange som tror at den idylliske Kongelunden har fått sitt navn etter kongelige signaturer, men det er ikke riktig. Det er en gammel tradisjon å kalle det høyeste og mest dominerende stedet på en festning for Kongen. Her opp stod det opprinnelig en klokkegalge for avgivelse av signaler.

 

Senere utviklet det seg til et utkikkstårn, og fra 1908 ble festningens flagg heis her oppe. Her oppe finnes signaturen til Kong Oscar, Kong Haakon, Kong Olav og Kong Harald, de tre siste er hogd inn i berget .

 

 

Oberst Birger Kristian Eriksen

Kommandanten på Oscarsborg Festning 9, april 1940. Det var han som på denne svarteste dagen i Norgeshistorien,  forsinket tyskernes angrep på Norge mot Oslo slik at Konge og Regjering kunne rømme hovedstaten og derigjennom gjorde det mulig å føre frigjøringskampen til seier utenfor landets grenser.

 

Etter krigen opplevde obersten ære fra våre myndigheter fordi han hadde senket Blucher, men det ble flere ganger stilt spørsmål om han overga festningen for tidlig. Eriksen skal i ettertid ha sagt: Det er ikke så vanskelig å skyte med kanoner, men det er forferdelig vanskelig å bestemme seg for å gjøre det.

 

Han fikk til fulle oppleve det i forbindelse med angrepet 9. april. For gjeves hadde han forsøkt å få forhåndsordre fra overordnet myndighet. Skulle flåtestyrken stoppes, måtte han skyte for å treffe så snart målet var synlig. Nøytralitetsinstruksen forlangte at han skulle skyte varselskudd. Det var det ikke tid til. Presset i en kaotisk situasjon tok han helt ansvaret for den utløsende ildordren det var det som var den store prestasjonen.

 

I ettertid ser vi klart at det var de rette avgjørelsene som ble tatt på Oscarsborg. Etter planen skulle kommandanten ledet festningen fra hovedkommandoplassen på Håøya. Med dårlig sikt og dårlig samband kunne dette lett ha fått katastrofale følger. Obersten var 64 år og helt på tampen av sin militære tjeneste. Hans spesielle tjenesteerfaring gjorde han både kunnskapsmessig og mentalt bedre skikket enn de fleste til å ta de rette beslutninger. Tidlig i sin karriere hadde han vist stor teknisk innsikt. I 1905 ble Eriksen beordret som sjef ved Hovedbatteriet på Oscarsborg, og det er ingen tvil om at han kjente farvannet med aktuelle avstander som sin egen bukselomme.

 

Men hans beste forutsetning lå nok på det mentale plan. Under den første verdenskrig, nemlig den 14.november 1914, krenket den tyske hjelpekrysseren, Berlin, norsk nøytralitet ved å passere forsvarsanleggene i Trondhjemsfjorden uten å bli oppdaget. Til alles forskrekkelse lå Berlin om morgenen oppankret ved Munkholmen! Kommandanten på Agdenes befestninger ble straks frabeordret. I juli 1915, den gang major, overtok Eriksen som kommandant på Agdenes, og det er grunn til å tro at han adskillige ganger tankemessig hadde vært gjennom hvordan han kunne forhindre en inntrengende flåtestyrke i å passere %u201Dhans festning%u201D.

 

Oberst Eriksen ble i november 1945 tildelt Krigskorset med sverd for fremragende innsats på Oscarsborg 9.april 1940. I mai 1946 ble han tildelt det franske Criox de Guarre (Krigskorset) og utnevnt til Offiser av den franske Æreslegionen.

 

Men den samme Eriksen ble utsatt både for Undersøkelseskommisjonen av 1945 og den militære Undersøkelseskommisjon av 1946. Konklusjonen ble: Kommisjonen av 1946  finner at det ikke er grunn til å gjøre rettslig ansvar gjeldende i anledning overgivelsen av festningen på det tidspunkt da den fant sted!

 

Oberst Eriksen døde 16. juli 1958, og mange mener som en bitter mann. Han var en mann med få ord, og det er vanskelig å si i hvilken grad han var bitter, men vi er mange som mener han burde fått oppreisning mens han levde, sier Tor Hovland i sin bok: Bli med til Oscarsborg. Oberst Eriksen ble bisatt i Oslos nye krematorium og gravlagt ved Drøbak kirke. På privat initiativ og for innsamlede midler ble det reist en byste av han i badeparken i Drøbak.

 

Kong Olav avduket bysten 17. november 1975.På privat initiativ ble det også opprettet en komite som stod for at oberstens urne 4. oktober 1977 ble flyttet til Æreskirkegården på Vår Frelsers Gravlund i Oslo. Den endelige  oppreisning fikk oberst Eriksen først under Frigjøringsjubileet 6. mai 1995 da kong Harald avduket statuen av ham i Borggården. Det var venneforeningen som stod bak initiativet og Forsvarsdepartementet som bevilget midler til å reise statuen.

 

Festningens betydning utover 9. april 1940.

De fleste kjenner festningens innsats 9. april, men svært få kjenner til den store betydning festningen har hatt bare ved sin tilstedeværelse ved flere anledninger tidligere. Under konsulatsaken i 1895 ble beredskapen styrket ved økt øvingsvirksomhet. Det samme skjedde fra tidlig på våren 1905, men 13. september var det nødvendig å kalle inn til full mobilisering. Under hele den Første verdenskrig var festningen oppsatt i nøytralitetsvakten med en stor personellstyrke.

 

Omorganiseringen av Forsvaret

Utviklingen med Sovjetunionens oppløsning, Berlinmurens fall og Gulfkrigens  presisjonsbombing var med å endret oppfatningen av behovet både for invasjonsforsvar og for Kystforsvaret. På Oscarsborg strøk kommandanten 28. juni 2002 sin kommando, og splittflagget ble halt ned, Befalsskolen for Kystartilleriet hadde noen dager tidligere uteksaminert sitt siste kull. Men motstanden mot at festningen skulle avhendes, gjorde at det splittflagget igjen er heist over Oscarsborg og ny kommandant utnevnt.

 

 

NYHETER

NYHETSARKIV

VERD Å VITE

Globalisering 

Krigen mot terror

STORTING OG REGJERING

BEREDSKAP

Telemark regiments
og BSIS historie

En gave til en venn, eller til deg selv?

Har du sikret deg disse unike historiske bøker?
Hvis ikke - må du ikke drøye for lenge med å skaffe deg denne lokalhistorie.

Marit Gulli, KFFs nestleder tar mot din bestilling*
enten:
E-post: marit.gulli@ka-group.com
eller Mobil: 920 57 634

Bøker selges nå til halv pris  - bare  kr 100 pr stk, (eks porto).!

Bestill i dag!

 

dot_clear.gif (43 bytes)

Fremdeles gjelder det at det eneste sikre vi kan si om fremtiden,
er at det uventede kan skje.

Vi vet bare ikke når og hvordan.