Mjölkfrämjandets uppgift är att sakligt och välunder- byggt informera om kost, hälsa och om mjölkens och mjölkprodukternas roll i den svenska kosten. Mjölk- främjandet vill medverka till att skapa en helhetssyn på mat och hälsa.
Hem    > Faktabank  > Forskning/undersökningar  > Mat- och dryckesvanor  > Konsumtion i Sverige  > 93% av svenska folket tycker mjölk är nyttigt

93 % av svenska folket tycker mjölk är nyttigt

(juni 2004)

 

I en undersökning gjord av Temo/LUI, på uppdrag av Mjölkfrämjandet, tycker svenska folket till om mjölk och mjölkens nyttigheter. Här är några av resultaten från undersökningen.

Mjölk innehåller 14 av 18 viktiga vitaminer och mineraler

Nästan hälften (44 %) säger att de kommer att dricka mer mjölk, när de får veta att mjölk innehåller 14 av 18 viktiga vitaminer och mineraler. Kvinnor har större kunskap om mjölkens A- och D-vitamininnehåll i jämförelse med övriga i undersökningen. Yngre människor, 15-29-åringar, har generellt sett högre kunskap om mjölkens nyttiga kalcium (77 %) än övriga (68 % totalt sett).

95 %: Det är viktigt att barn dricker mjölk

7 av 10 tycker det är viktigt att dricka mjölk. Nästan hela svenska folket (95 %) anser att det är viktigt att barn och ungdomar dricker mjölk. Den siffran ligger stabil sedan 1989. 83 % av svenskarna anser också att det är viktigt att ungdomar (15-25 år) dricker mjölk. De flesta (74 %) anser också att det är viktigare att kvinnor dricker mjölk än män. Totalt anger 52 % av de intervjuade att de dricker mjölk minst en gång per dag

91 % anser att mjölk är naturligt

I undersökningen säger hela 93 % att mjölk är nyttigt. Och 88 % anser att mjölk är en trygg produkt, medan nästan lika många (85 %) anser att mjölken är värd sitt pris. 91 % anser att mjölk är en naturlig produkt.

Mjölk i kaffet allt vanligare

Allt fler dricker mjölk i kaffet - allt oftare. Och 37 % anger att de dricker kaffe med mjölk till frukost, 17 % dricker enbart mjölk medan 20 % dricker juice. 20 % dricker mjölk till lunch, en siffra som troligtvis skulle vara högre om mjölk fanns tillgängligt i högre utsträckning på lunchrestaurangerna. Annars är vatten vanligast till lunch
(35 %). Till middagen väljer 23 % mjölk och 29 % vatten.

Källa 

Mjölkfrämjandets undersökning kring attityder och kunskaper kring mjölk, 2003.