Etusivulle
 
   
TIEDOTTEET | SIVUT A-Ö | LOMAKKEET | YHTEYSTIEDOT | TEKSTIVERSIO | SVENSKA | ENGLISH 
 
 
 

 
OPH Etusivu | Tukea kouluille ja kodeille kriisitilanteissa
 
Tukea kouluille ja kodeille kriisitilanteissa
 
Opetushallitus on julkaissut materiaalia kriisitilanteiden käsittelemiseksi.

Miten toimia koulussa?

  • aikuisten on oltava läsnä, keskusteltava lasten kanssa ja vastattava kysymyksiin
  • jos et tiedä vastauksia kysymyksiin, kerro siitä
  • tärkeintä on olla paikalla ja jakaa tunteita lasten ja nuorten kanssa
  • seuraa ja tarkkaile oppilaiden käyttäytymistä ja ota tarvittaessa yhteyttä oppilashuollon asiantuntijoihin
  • koulun johdon tulee selvittää koulun sisäinen työnjako ja tiedottaa siitä
  • koulun johdon tulee tarkistaa ja päivittää kriisisuunnitelma
  • jos vanhemmat kaipaavat lisätietoa, sopikaa, onko tarvetta vanhempainiltaan
  • pyydä oppilashuollon asiantuntijoita paikalle vanhempainiltaan
  • huolehdi siitä, että koulun aikuiset saavat tukea esimerkiksi työterveyshuollosta

Syventävää aineistoa allaolevista pdf-tiedostoista:

>> Lapset ja nuoret ja Jokelan koulun tapahtumat – tukea kouluille kriisitilanteen käsittelemiseksi 8.11.2007 
>> Toimintaohjeita rehtoreille/johtajille kriisitilanteen johtamiseen 8.11.2007
>> Toiminta kouluissa ja oppilaitoksissa kriisien käsittelemiseksi 7.11.2007
>> Miten puhua luokissa? 8.11.2007
>> Kodin tärkeä rooli 8.11.2007
>> Kriisiryhmän toiminta koulussa 8.11.2007
>> Taustatietoa kriiseistä ja henkisestä tuesta (Marie Rautava 2005, osa koulun kriisisuunnitelman laatiminen –artikkelista) 8.11.2007 

>> Muuta tukiaineistoa ja linkkejä Edu.fi-sivuilla

Yhteyshenkilöt:
Heidi Peltonen, 09-77477271, 050-4052861
Pia Kalkkinen, 09-77477272, 050-3772056

 
8.11.2007