WIELER

SPORTBOEKEN                                            

 

  home

  mail

 

 

                                        Ferdy Callewaert

  o  
  o  
  De stad Roeselare heeft op zijn grondgebied het "Nationaal Wielermuseum" gehuisvest. Er worden regelmatig tentoonstellingen gehouden. Telkens werden  er mooie thema brochures uitgegeven door de conservator van het wielermuseum Ferdy Callewaert. 

   

   

   

   

  o

   

                                                         [1049]

   

   

  Technische fiche

       1999

       Nationaal Wielermuseum
        Roeselare
       Historie
       83 pagina's
       met illustraties
  CYRILLE VAN HAUWAERT
  Pionier van de Belgische wielersport
        30 cm
       

       

   

   
   

                                                           [1050]

   

   

  Technische fiche

       2000

       Nationaal Wielermuseum
        Roeselare
       Historie
       239 pagina's
       met illustraties
  EDDY MERCKX EN TIJDGENOTEN
        30 cm
  Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling in het Wielermuseum van 26 augustus tot 31 oktober 2000.
   
   
   
   

   

                                                       [1051]

   

  Technische fiche

       2001

       Nationaal Wielermuseum
        Roeselare
       Historie
       60 pagina's
       met illustraties
  VALEER OLLIVIER 1921-1958 KONING VAN DE KERMISKOERSEN
        30 cm


  Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling in het Wielermuseum van 25 augustus tot 13 oktober 2001.


   

   

                                                          [1052]

   

  Technische fiche

       2002

       Nationaal Wielermuseum
        Roeselare
       Historie
       100 pagina's
       met illustraties
  FREDDY MAERTENS - OMSTREDEN WIELERKAMPIOEN
        30 cm

  Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling in het Wielermuseum van 5 februari tot 30 maart 2002.

   
   

                                                        [1053]

   

   

  Technische fiche

       2003

       Nationaal Wielermuseum
        Roeselare
       Historie
       107 pagina's
       met illustraties
  CATALOGUS RETRO EXPO BROMFIETSEN - CYCLOMOTEURS 1951 - 1981 FLANDRIA
        30 cm
       

       

  Catalogus die hoort bij de expo over de bromfietsen Flandria, de befaamde wielersponsor van 1959  tot 1979. De tentoonstelling loopt van 1 februari tot 19 april 2003.
  De hoofdmoot vormen de tentoongestelde Flandria brommers die allen uit een privé-verzameling komen. Ook wordt er minimaal verwezen naar de wielersport. Alle modellen vindt je ook terug op de catalogus. Alsook werd geprobeerd om de ploegsamenstellingen te vermelden. Een gemiste kans blijkbaar. Want zeer onvolledig. Blijkbaar heeft men geen behoefte in het Wielermuseum om de wielerverzamelaars om hulp te vragen.
   

   

  o

   

  [1054]

  Brochure naar aanleiding van de tentoonstelling over Jean-Pierre Monseré die gehouden werd in 1995 in het Nationaal Wielermuseum te Roeselare, maar niet van de hand van Ferdy Callewaert.

  Jean-Pierre Monseré 

  Wereldkampioen wielrennen 1970

  Auteur: Eddy Brouckaert 

  (co-auteur Manu Adriaens)

   

   
   

    

   

   

   

   

                                             [1055]

   

   

  Technische fiche

       2004

       Nationaal Wielermuseum
        Roeselare
       Historie
       217 pagina's
       met illustraties
  LEON, HECTOR EN ANDERE MARTINS
        24,5 cm

  Brochure uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling over het geslacht Martin dat loopt in het Nationaal wielermuseum van  16 april 2004 tot 29 mei 2004.

   

   

    [1573]

   

   

   

   

  Technische fiche

       2002

       K.S.W.B.
        Roeselare
       Historie
       126 pagina's
       met illustraties
  DE KONINKLIJKE STEDELIJKE WIELRIJDERSBOND ROESELARE

  K.S.W.B Een Eeuw Jong

       29 cm

  Dit boek werd geschreven in opdracht van de K.S.W.B. Roeselare naar aanleiding van haar honderdste verjaardag.

  Het K.S.W.B. huldeboek

  Toen in 1902 enkele vrienden de handen in elkaar sloegen en 'n schuchtere poging ondernamen om een 'clubje' tot stand te brengen, met het oogmerk te fietsen, zal bij hen wellicht nooit het vermoeden zijn gewekt, dat hiermee de basis werd gelegd voor een vereniging die zou afstevenen op een honderdjarige geschiedenis waar intussen velen elkaar hebben ontmoet en waarbij vaak een blijvende vriendschap haar oorsprong vond.

  Daarom ben ik als Voorzitter, samen met mijn bestuursleden, trots en verheugd om als kleine schakel in de lange K.S.W.B.-ketting, het werk van diegenen die ons hierin zijn voorgegaan, op een succesvolle manier te mogen voortzetten

  Dit heeft bij ons het idee doen ontstaan een 'Huldeboek' hieraan te wijden, met daarbij een heel toepasselijke naam
  "K.S.W.B. Eén eeuw jong", waarmee we deze heugelijke gebeurtenis op een luisterrijke manier willen herdenken.

                                           Luc Knockaert, Frank Lachat en Jozef Mylle († 14/07/2003)

   

  Tekst:  

  Luc Knockaert, Ferdy Callewaert

  Research:  

  Bernard Crombez, Willy Chaerle, Walter Decoker, Luc Knockaert, Frank Lachat, Jozef Mylle, Guy Pype, Martine Vercaemer

  Vormgeving en lay-out:  

  Kurt Casteele

  Kaftontwerp:  

  Kurt Casteele, Sylvère Hauspie

  Foto's:  

  Foto-Agentschap TERMA, Fotostudio Dirk Neyrinck, M. Vansteenkiste

   

   

   

  Nationaal Wielermuseum
  Polenplein 15, B-8800 Roeselare
  Tel. (051)26 87 40
  Fax. (051)26 87 41   De mens heeft vanaf zijn bestaan gepoogd om zich op verschillende wijzen sneller te verplaatsen. Het Nationaal Wielermuseum is gewijd aan een van die manieren, namelijk het rijwiel.

  Meer info...

   

   

Webmaster Harrie Heinen © Wielersportboeken 2000