RDW
Hoofdnavigatie
Naar de RDW siteTransitokentekenEnglish version
  print print deze pagina
Nederland introduceert nieuw kenteken voor doorvoer
Persbericht, 30 december 2006
Op 1 januari 2007 introduceert de RDW het transitokenteken. Met dit nieuwe tijdelijke kenteken mogen voertuigen zonder (Nederlands) kenteken toch van de weg gebruik maken, zowel in Europa als wereldwijd. Met dit nieuwe kenteken lost de RDW een groot deel van de doorvoerproblemen voor de voertuig- en exportbranche op.

Transito- vervangt zevendaags kenteken
Het transitokenteken en daarbij behorende bewijs vervangt het zevendaagse kenteken, dat nog tot 1 juli 2007 voor doorvoer gebruikt kan worden. “Het zevendaagse voldeed niet aan de internationale regels”, zegt Johan Hakkenberg, algemeen directeur van de RDW. “Maar bij gebrek aan beter gebruikten ondernemers het ook voor vervoer in het buitenland. Bij staandehouding in het buitenland leverde dat natuurlijk problemen op. Met het transitokenteken is dat verleden tijd.”

Transitokenteken wereldwijd geldig
Het transitokentekenbewijs voldoet aan de eisen die in internationale verdragen zijn vastgelegd. Daarmee is het transitokentekenbewijs niet alleen geldig in Nederland, maar wereldwijd. Met één Nederlands transitokentekenbewijs kan dus de doorvoer door heel Europa en ook daarbuiten geregeld worden. Het transitokentekenbewijs kent een vormgeving die afwijkt van de reguliere Nederlandse kentekenbewijzen. Het document, dat 14 dagen geldig is, is uitgerust met hoogwaardige veiligheidskenmerken die ervoor zorgen dat het document moeilijk na te maken is.

Aanvraag transitokenteken
De aanvraag van een transitokenteken moet gebeuren bij een RDW-keuringsstation. De RDW moet namelijk de identiteit van het voertuig onderzoeken. De kosten van het onderzoek en het transitokentekenbewijs bedragen € 62,00. Van de voertuigen die de APK-plichtige leeftijd hebben bereikt en geen APK-certificaat uit een EU-land kunnen overleggen, controleert de RDW ook de technische staat. De kosten hiervan bedragen € 37,50 voor lichte voertuigen en € 60,00 voor zware bedrijfswagens en aanhangwagens.

Beide kentekens geldig tot juli 2007
Van 1 januari 2007 tot 1 juli 2007 bestaan het transitokentekenbewijs en het zevendaagse kentekenbewijs naast elkaar. Per 1 juli 2007 verliest het zevendaagse kentekenbewijs zijn geldigheid en kan voor doorvoer alleen nog het transitokentekenbewijs gebruikt worden. Voor het transitokenteken wordt dezelfde kentekenplaat gebruikt als voor het exportkenteken.

Exportkenteken blijft voor gekentekende voertuigen
Het transitokentekenbewijs is bedoeld voor doorvoer van voertuigen die geen (Nederlands) kenteken hebben. Vaak zijn dit voertuigen die afkomstig zijn uit het buitenland en via Nederland naar een ander buitenland worden gereden. Ook nieuwe voertuigen komen voor een transitokenteken in aanmerking. Voor de uitvoer van voertuigen met een Nederlands kenteken over de weg naar het buitenland, blijft het bestaande exportkenteken met -bewijs het geschikte middel.