Szczęść Boże! Witamy na stronie Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.
Można tu znaleźć informacje oraz materiały dotyczące naszej działalności duszpasterskiej.
W ponad dwustu miejscach odprawiane są nabożeństwa w języku polskim. W duszpasterstwie zaangażowanych jest ponad stu kapłanów.
Mam nadzieję, że nasza strona internetowa ułatwi Wam dotarcie do polskich ośrodków i pomoże trwać przy wierze i zachować polskie tradycje na emigracji.

Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii

2007.11.25 - Święto patronalne Księży Chrystusowców
W Uroczystość Chrystusa Króla, święto patronalne Księży Chrystusowców, Ksiądz Prałat Tadeusz Kukla, Rektor PMK, udał się z wizytą duszpasterską do parafii na Putney. Na wszystkich Mszach św. głosił Słowo Boże, zaznaczając 75-tą rocznicę powstania Zgromadzenia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, pracującego na rzecz polskich emigrantów na całym świecie.
więcej >>>
2007.11.23-24 - Konferencja "Rodzina Polska poza granicami kraju"
W IV Międzynarodowej Konferencji "Rodzina Polska poza granicami kraju", która odbyła się w Warszawie w dniach 23-24 listopada 2007 r., pod hasłem "Najnowsza migracja Polaków po roku 2004 do Europy Zachodniej i jej konsekwencje dla rodziny", wziął udział Ksiądz Krzysztof Tyliszczak SChr, Kanclerz Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Wygłosił on również referat dot. duszpasterstwa polskiego na Wyspach Brytyjskich.
więcej >>>
2007.11.24 - Wizyta duszpasterska na Putney
W czasie uroczystej Mszy św. koncleberowanej w Kościele pw. św. Jana Ewangelisty na Putney Ksiądz Prałat Tadeusz Kukla, Rektor PMK udzielił Sakramentu Bierzmowania 82 parafianom.
więcej >>>
Content Management Powered by CuteNews