TEN BOOME


 

JAARBOEK 1990-1991

De Romeinen in onze streek

Het ontstaan v/d Christelijke vakbond v/d steenbewerkers

Priester Daens

Een brief van de Boomse werklieden aan priester Daens

Ludo Van de Wygaert, Booms letterkundige

Aan Victor De Meyere(gedicht)

Van liefdadigheid, via onderstand, naar maatsch. welzijn

JAARBOEK 1991-1992

Boom...in het verleden

De Sint-Petrus en Pauluskerk te Schelle

Naamkunde

Paul Collaer, musicoloog

Bindingen tussen Boom en Antwerpen

Herinneringen aan de Rupelzonen

Intercommunale der medico.Soc.instellingen v/d Rupelstreek

JAARBOEK 1992-1993

Gratis tinexpertises

Het onderwijs en de opvoeding van onze grootouders

De Berthouts en de heren van Grimbergen

‘t Heilig huyske

Hotel de scheepvaart

Anekdota Boomensia, voetbedevaart naar Scherpenheuvel

Korte historiek v/d mech.der steenbakkerijen

St-Petrus en Pauluskerk Schelle, St-Lucia altaar en verering

JAARBOEK 1993-1994

Brussel, de vis en zijn markten

Boom in het verleden (toespraak)

Boom in het verleden (toespraak)

De steenbakkerijen Verstrepen omstreeks 1875

Historische processen

Klim eens in je stamboom

Boekbespreking, nog steeds strijdvaardig, 100 jaar a.c.v.

Enkele raakpunten tussen Boom en Antwerpen

Kroniek v.d.stroomverdeling van A'pen tot de rup.streek wereldoorlog. I

Boomse steen 1910

Boom 1910

JAARBOEK 1994-1995

Boomse straatnamen

Diamanten

Het kanaal van Willebroek

Weetjes over Boomse brouwerijen,bieren en cafés

Het hondefretterspad

Het melaatsendorp en de lazernijkapel te Rumst

Oud en nieuw-de pierstraat

Oud en nieuw-kasteel Cleydaal

Oud en nieuw-historische nota over het land van Kontich

Oorlogstieners

JAARBOEK 1995-1996

In memoriam

Schepenzegel Boom(toespraak)

Schepenzegel Boom

Even ernstig over 1 april

Het hof van Coolhem

Denkend aan taal, van graffiti tot graffiti

Rondrit door de Rupelstreek

Het kasteel van Boom(inleiding)

het kasteel van Boom

JAARBOEK 1996-1997

Wat weten we tot op heden over de schuttersgilden van Boom en omstreken?

De gilden

Victor De Meyere, verwelkoming Dr.S.Top n.a.v. zijn lezing

Victor De Meyere ,Lezing en bibliografie

Victor De Meyere- pad

Biografie pastoor Dens

Boom- in de krant- méér dan honderd jaar geleden...

Iets meer over:"De grote baan"

Aftelruimpjes

Sint-Anna vereerd te Boom in Sint-Anna kapel

Gedichten Armand Bal

JAARBOEK 1997-1998

De lange weg naar waardigheid,een geschiedenis v/h welzijnswerk te Boom

Maria-ommegang te Boom

Huldetentoonstelling van de Boomse kunstenaar, Robert Lombaerts

10 jaar open-monumentendag Vlaanderen: 12 en 13 september 1998

Conscriptie in de Franse tijd

De boerenkrijg te Boom

De geschiedenis van put M, de heypleck

De koninklijke socialistische harmonie vooruit 100 jaar jong

Mijn vader , Frans Kamiel Verhoeven,een uitzonderlijk Boomenaar

Booms idioticon

De tronkenmansweg, kerstverhaal uit het Zoniënbos

Bijdragen tot de geschiedenis van het spoorwegverkeer te Boom

De organisatie van een boerenkrijgherdenking te Boom...100 jaar geleden

Nieuws uit Boom...100 of 200 jaar geleden gedrukt!

Postgeschiedenis van Boom

JAARBOEK 1998-1999

Verklarend woordenboek
De Predikherenhoevestraat en omgeving
Historiek van de fortengordel rond Antwerpen
De Broederschool te Boom
Onze-Lieve-Vrouw Presentatie, 160 jaar present
Bisschop Joannes Franciscus Van De Velde (1779-1838)

JAARBOEK 1999-2000

De overstroming van 12 maart 1906
Boedelbeschrijving
Mini-open monumentendag
De zaaister-Socialistische vrouwen Boom,1900-2000
K.K.V.T harlekijn-Boom
Zorg,met respect voor je eigenheid
Ons dialect-het Booms
De grote renovatie binnen de sociale huisvesting
De Wiedsterkens-lied voor den meisjesbond van Boom, wie was toch Alice Nahon?
Heemkunde en toerisme. Verslag van de Gouwdag 2000
Geschiedenis van onze sociale zekerheid
Van Belgische Frank tot Euro

JAARBOEK 2000-2001

Dom Augustinus Verhaegen,componist van"Het lied van de Boomse meisjesbond"
Oudste bekende document over Boom
Huizen en(kleine)geschiedenis
De Broederkensschool van Boom of hoe het begon
Enkele bijzondere vakbondsmannen in de Rupelstreek
Een vieze almanak
Geografische en historische situatieschets van de spoorlijn 52
Roger pintens senior-koperkunstsmid
Het kaartspel
Koninklijke Muziekvereniging"Nooit Vermoeid"Boom vzw
Koninklijke Liberale Harmonie Boom-200 jaar
Een nieuwe kijk op het voormalig Booms muziekleven
Jan Frans Van De Velde, een bisschop geboren in Boom

JAARBOEK 2002-2003

De Belgische vlag
Erevaandel 1830
Chiro Sint-Jozef Boom 1959
Pitbull
Historiek wapenschild Schelle
Lied van de K.A.J. – BOOM O.-L.-Vrouw    
Om nogmaals te lachen
De rechtspraak in onze gewesten  
Het Land van Rumst en zijn Heren tussen 1290 en 1535  
Sprokkelen rond windmolens     
Onze windmolens, van waar komen zij?
Victor De Meyere( Joz.Verlinden)
Victor De Meyere (Paul De Keyzer)
Ten Boome op het net               

JAARBOEK 2003-2004

Wat namen ons leren.
Anneke Faes, een heks in de familie?
Architect Camille Bal              
Piet Van Aken, een schrijver van de Rupelstreek
Oorlogsherinneringen: De vlucht in mei 1940
Verwantschap van de moeder van George Verhoeven met P.P. Rubens
Historietje. Kerk zonder toren.                 
Om blijven te lachen…