Kontakt Hjälp Vanliga frågor och svar (FAQ) Sökfunktion Webbkarta Nyheter Startsida Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Lyssna

Frågor & Svar

Det här är alla folkhögskolornas
gemensamma webbplats
som administreras av
Folkhögskolornas informationstjänst, FIN,
tel: 08-796 00 50.

Behörigheter och Studieomdöme på folkhögskolan

 

 

Här hittar du svar på frågor om:

 

Behörigheter genom studier på folkhögskolan

1. Kan jag få gymnasiekompetens på folkhögskola? Vad innebär "grundläggande behörighet"?

2. Hur blir jag behörig till högskola/universitet genom folkhögskolestudier?

3. Kan jag läsa in särskilda behörigheter på folkhögskola?

 

Studieomdöme - vårt bedömningsverktyg på folkhögskolan

1. Vad är ett studieomdöme som ges på Allmän kurs? Får jag betyg på folkhögskolan?

2. Får jag inget studieomdöme på Särskild kurs?

3. Hur fungerar folkhögskolans urvalsgrupp - folkhögskolekvoten - när jag söker till högskola/universitet?

4. Kan jag "läsa upp" låga gymnasiebetyg på folkhögskola?

 

 

 

Behörigheter genom studier på folkhögskolan

 

 

1. Kan jag få gymnasiekompetens på folkhögskola? Vad innebär "grundläggande behörighet"?

Grundläggande behörighet till högskolestudier kallas de antagningskrav som högskolan ställer generelllt till alla högskoleutbildningar. Grundläggande behörig kan man bli på gymnasieskola, komvux - eller på folkhögskola. Utöver den grundläggande behörigheten kan olika högskoleutbildningar ställa mer specifika kurskrav eller ämneskrav och det kallas särskild behörighet.

 

 

2. Hur blir jag behörig till högskola/universitet genom folkhögskolestudier?

Genom att läsa på folkhögskolans Allmänna kurs kan du få behörighet till högskolestudier. För att få grundläggande behörighet genom studier på folkhögskola måste du uppfylla två delar:

 

- du behöver studera sammanlagt 3 år på gymnasienivå. Om det blir 1, 2 eller 3 år på folkhögskola beror dels på tidigare gymnasie- eller komvuxstudier, dels på vilka behörigheter du önskar uppnå och dels hur folkhögskolan du läser vid har organiserat studierna. Den kortaste tiden du kan behöva läsa på folkhögskola för att uppnå grundläggande behörighet är ett läsår på Allmän kurs.

 

- du måste också - utöver ett antal hela årskurser - uppnå särskild behörighet i de sex kärnämneskurserna: Svenska A och B/Svenska som andraspråk A och B, Matematik A, Engelska A, Naturkunskap A, Samhällskunskap A och Religionskunskap A. Detta innebär inte att man läser på exakt samma sätt som på gymnasieskolan. På folkhögskolan läser man ofta utifrån breda teman och mer ämnesövergripande. Folkhögskolan intygar att du har kunskaper motsvarande godkänd nivå i kärnämnena. (Dessa kärnämneskurser kan du också ha inhämtat från gymnasieskola eller komvux före eller efter studierna på folkhögskolan.) 

 

 

3. Kan jag läsa in särskilda behörigheter på folkhögskola?

Folkhögskolan kan också ge intyg om andra särskilda behörigheter (utöver de sex kärnämnena*) som motsvarar andra kurser på gymnasieskolan. T.ex. kan du läsa in naturvetenskaplig behörighet om du har läst samhällsvetenskapligt program på gymnasiet. Folkhögskolan intygar då att du har kunskaper motsvarande godkänd nivå i dessa ämnen.

 

*Svenska A och B/Svenska som andraspråk A och B, Matematik A, Engelska A, Naturkunskap A, Samhällskunskap A och Religionskunskap A.

 

 

 

Studieomdöme - vårt bedömningsverktyg på folkhögskolan

 

 

1. Vad är ett studieomdöme? Får jag betyg på folkhögskolan?

Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen. Istället kan den som studerar på Allmän kurs få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Detta grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan. Studieomdöme ges endast på Allmänna kurser som är minst 30 veckor långa, dvs oftast ett läsår.

 

• Faktorer

När man sätter omdöme beaktar man följande faktorer:
- Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
- Förmåga till analys, bearbetning och överblick. 
- Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
- Social förmåga.

 

• Fyrgradig skala

Folkhögskolan använder en fyrgradig skala för studieomdömet: Utmärkt studieförmåga (4), Mycket god studieförmåga (3), God studieförmåga (2) eller Mindre god studieförmåga (1).

 

• Jämförbarhet

För att kunna vara jämförbara över hela landet ska genomsnittet av studieomdömena på skolan under ett läsår ligga inom intervallet 2.7 plus/minus 5 %. För genomsnittsberäkningen används de siffervärden som anges ovan inom parentes. Detta innebär att det finns en begränsning på hur många studieomdömen som varje skola kan sätta på respektive skalsteg.

 

 

2. Får jag inget studieomdöme på Särskild kurs? 

På de särskilda kurserna får de studerande inget studieomdöme utan ett intyg efter fullgjord kurs.

 

 

3. Hur fungerar folkhögskolans urvalsgrupp - "folkhögskolekvoten" - när jag söker till högskola/universitet?

När folkhögskolestuderande söker till högskolan hamnar de i en egen urvalsgrupp vid ansökan. Denna kallas ibland för "folkhögskolekvoten".

 

Om inte antalet platser till högskolan räcker till för alla som söker så måste ett urval göras. De sökande placeras då i olika urvalsgrupper beroende på vilken skolform de kommer ifrån. Folkhögskolestuderande som har intyg om behörighet och ett studieomdöme utgör en egen urvalsgrupp i betygsurvalet och jämförs alltså bara med varandra vid ansökan till högskolan (BF-gruppen, ofta kallad folkhögskolekvoten).

 

Platserna på högskolornas utbildningar fördelas i proportion till hur många som söker i respektive urvalsgrupp. Ju fler sökande det är från folkhögskolan, ju fler platser går till sökande därifrån. Då folkhögskolan är en liten skolform jämfört med andra skolformer så är antalet sökande till högskolan med folkhögskolebakgrund inte så stort - följdriktigt så blir antalet antagna genom den urvalsgruppen också mindre.

 

Alla studerande som är behöriga, oavsett från vilken skolform de kommer, har dessutom möjlighet att antas till högskolan genom att göra högskoleprovet. Det är därför viktigt att den studerande på så sätt förstärker sina chanser.

 

 

4. Kan jag "läsa upp" låga gymnasiebetyg på folkhögskola?

Folkhögskolan ger inte betyg och du kan därför inte föra samman ditt studieomdöme från folkhögskolan med gymnasiebetyget. Du kan alltså inte höja betygsmedelvärdet från gymnasiet.

 

Ämnen och kurser som du ej är godkänd i från gymnasieskolan, eller ej har läst, kan du ”läsa upp” i betydelsen att du kan bli behörig i dem. Folkhögskolan intygar då att du har kunskaper motsvarande godkänd nivå. För att styrka särskild behörighet kan du alltså kombinera folkhögskoleintyget med betygen från gymnasieskolan.

 

Folkhögskolan har en egen väg till högskolan, det innebär att du kan bygga på och komplettera dina gymnasiestudier genom att studera på Allmän kurs på folkhögskola. Folkhögskolan gör en bedömning av de betyg du har från gymnasieskolan och placerar in dig på motsvarande nivå enligt folkhögskolans system. När du är klar med studierna får du ett intyg om grundläggande behörighet till högskolestudier. När du sedan söker till högskolan söker du på ditt studieomdöme och placeras i folkhögskolans urvalsgrupp. Har du grundläggande behörighet även från gymnasieskolan så placeras du också i urvalsgruppen för gymnasiebetyg. Går du från folkhögskola till komvux kan viss betygssättning ske med folkhögskolans behörighetsintyg som underlag genom att komvux validerar dina kunskaper.