Til Statistisk årbok 2007 - åpningsside Stikkord Søk Forrige Neste Ett nivå opp Excel
 

416   Offentlige veier1, etter fylke. 1. januar 2007. km
  Veier i alt Riksveier Fylkesveier Kommunale veier2, 3
I alt 92 946 27 343 27 075 38 528
         
Østfold 3 654  910 1 004 1 740
Akershus 4 605 1 088 1 115 2 402
Oslo 1 320  214 - 1 106
Hedmark 6 639 2 005 2 535 2 099
Oppland 5 600 1 662 2 069 1 869
Buskerud 4 107 1 182 1 169 1 756
Vestfold 2 669  682  680 1 307
Telemark 4 113 1 231 1 100 1 782
Aust-Agder 2 935  929  990 1 016
Vest-Agder 3 945  979 1 303 1 663
Rogaland 5 982 1 181 1 806 2 995
Hordaland 6 714 1 859 1 763 3 092
Sogn og Fjordane 5 300 1 833 1 430 2 037
Møre og Romsdal 6 334 1 817 1 771 2 746
Sør-Trøndelag 5 213 1 532 1 642 2 039
Nord-Trøndelag 5 334 1 577 1 766 1 991
Nordland 8 857 2 749 2 577 3 531
Troms Romsa 5 398 1 774 1 729 1 895
Finnmark Finnmárku 4 227 2 139  626 1 462
1  Medregnet gatenettet i byene.
2  I henhold til ny kartbasert registreringsmetode.
3  Enkelte kommuner er ikke oppdatert.
Kilde: Vegdirektoratet.
Mer informasjon:  http://www.vegvesen.no/ 

Standardtegn i tabeller


2007 © Statistisk sentralbyrå