ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΘΗΝΑ 2001[ΕΛΛΗΝΙΚΑ] [ENGLISH]
Διαθέσιμοι πίνακες για επιλογή

Γρήγορη αναζήτηση περιοχώνΔιαθέσιμες περιοχές για επιλογή
Διαθέσιμες κατηγορίες πληθυσμού για επιλογή
Δεν έχει επιλεγεί:
καμία γεωγραφική περιοχή
κανένας πίνακας και καμία μεταβλητή
καμία κατηγορία πληθυσμού
Αρα θα ζητηθούν 0 τιμές από την βάση δεδομένων

Ανάπτυξη:
Τομέας Περιφερειακής Ανάλυσης
Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών
Ιδρυμα Τεχνολογίας Ερευνας