En kongsgård i Fløen
Andre kongsgårder på Vestlandet

Hva finnes bevart av kongsgården?

Vet vi hvordan kongsgården så ut?
En grav fra folkevandringstid
Den store gravhaugen på tunet
Litt historie omkring gravhaugen
To graver i Isdalen
Kan kulturminnet besøkes?
Kontaktpersoner
Lesestoff
Legg til data i Miljølæres kulturbase

 

bergen

Kongsgården på Alrekstad

En kongsgård i Fløen

Fløen er navnet på området øst for Store Lungegårdsvann midt i Bergen sentrum. Før i tiden het dette vannet Alrekstadvannet. Ovenfor vannet lå det i vikingtid en storgård. Dette var kongens gård helt fra Harald Hårfagres og til Håkon Håkonsens tid. Gården het Alrekstad.

Trolig var det slik at gården her oppe hadde vært rik og stor lenge. Derfor var det kongen selv som satt på den!

Selve gårdshusene lå nok oppe på flaten omkring Haukeland skole der du ser markert med grønt.

Der det er markert med rødt ligger idag et større område som kan være uberørt. Her kan man finne rester etter gården. Men det er også mulig å finne rester innimellom bebyggelsen andre steder.