[ Sidslut ]                                                                                             

                

Programsamråd

 

Förslag till program för Västra City
inom stadsdelen Norrmalm i Stockholm. S-Dp 96032

INBJUDAN TILL PROGRAMSAMRÅD

INLEDNING

STADSBYGGNADSKONTORETS SAMRÅDS OCH REMISSFÖRSLAG

 

SAMMANFATTNING

Stadsbyggnadsnämnden har uppdragit åt stadsbyggnadskontoret att upprätta ett planprogramförslag för Västra Citys utbyggnad. Området omfattar city delen mellan Vasagatan och Klara Sjö. Aktuella projekt är, förutom en allmän upprustning av området, tredje spåret och centraltunnel eller pendeltågstunnel och Centralbro samt överdäckning av bangårdsområdet. Vidare ingår Postterminalen Stockholm Klaras ombyggnad till en större hotell- och kongressanläggning. Programmet kan delas upp i sex olika projekt.

1. Bangårdsområdet norr om Kungsbron föreslås utredas vidare i samband med resten av bangårdsområdet norr om programområdet i enlighet med ÖP 99.

2. Bangårdsområdet mellan Kungsbron och Klarabergsviadukten som föreslås överdäckas med kontor, hotell, butiker och bostäder.

3. Vasagatan med kvarteren Kortbyrån och Pennfäktaren samt Arlanda Express. Ny detaljplan klar. Tunnelbaneuppgången i Vasagatan flyttas och cirka 500 nya hotellrum tillkommer i området.

4. Postterminalen föreslås byggas om- och till för att rymma ett högklassigt hotell med cirka 450 rum och en kongressnläggning för cirka 4000 personer. Två olika möjliga alternativ har studerats och redovisas.

5. Centralstationen samt bangårdsområdet mellan Klarabergsviadukten och Centralbroviadukten som föreslås överdäckas för en ny övre hall, butiker och kontor samt en ny angöringsgata till Centralstationen.

6. Området söder om Centralbroviadukten föreslås med antingen Centralbron kvar med en pendeltågstunnel eller riven och ersatt med en Centraltunnel och ett tredje spår.

 

[ Sidbörjan ]