Nyenrode Business Universiteit The spirit of Enterprise
News

Eredoctoraat Universiteit Nyenrode voor Wim Kok

- PERSBERICHT -

Eredoctoraat Universiteit Nyenrode voor Wim Kok

Breukelen, 13 augustus 2003 – Universiteit Nyenrode verleent op dinsdag 2 september een eredoctoraat aan haar voormalig student Wim Kok. Prof. Karel Van Miert, oud-Eurocommissaris en oud-President van Nyenrode, zal de bul aan de heer Kok overhandigen. De ceremonie vindt plaats in het kader van de opening van het Academisch Jaar in het Pfizer Auditorium van de universiteit. Mr. Herman Bruggink, de nieuwe President van Nyenrode, houdt tijdens deze bijeenkomst zijn eerste officiële Openingsrede.

De oud-premier ontvangt het eredoctoraat onder meer voor de voorbeeldige wijze waarop hij als premier en als Minister van Financiën een financieel en sociaal economisch beleid heeft weten te voeren. Kok heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht en bij de daaruit voortvloeiende invoering van de euro. Het laudatio noemt verder de bijdrage die hij als regeringsleider aan de Europese integratie en de internationale reputatie van Nederland heeft geleverd.

Mr. Herman Bruggink, President van Nyenrode: "Wim Kok heeft zich weten te ontwikkelen tot een internationaal gerespecteerd staatsman en heeft in die zin veel voor Nederland en Europa betekend. Tot op de dag van vandaag is Kok één van de Nyenrodianen op wie we erg trots zijn. Hij sterkt ons in onze ambitie jonge, veelbelovende mensen op te leiden voor posities in het internationale bedrijfsleven en de internationale politiek. We vleien ons in de gedachte dat we in de periode 1956-1958 mede de basis hebben kunnen leggen voor zijn latere carrière en prestaties."

Wim Kok was Minister van Financiën en vice-premier in het derde kabinet Lubbers (1989-1994) en leidde van 1994 tot 2002 de “paarse” kabinetten. Onder zijn leiding werden belangrijke financiële en sociaal economische hervormingen doorgevoerd. Hij speelde als minister-president op Europees terrein een belangrijke rol bij de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht in 1992 en het Verdrag van Amsterdam in 1997, dat onder meer het vrije verkeer van personen binnen de Europese Unie regelt. Wim Kok leidde na zijn afscheid als premier een commissie die advies uitbracht over de uitbreiding van de Unie en hij is thans voorzitter van een werkgroep die zich bezighoudt met de Europese werkgelegenheid. Begin april werd hij benoemd tot Minister van Staat.

Universiteit Nyenrode reikte eerder eredoctoraten uit aan onder anderen Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden, voormalig President van Zuid-Afrika Nelson Mandela, Albert Heijn, en Microsoft-topman Bill Gates.

Voor foto's van het evenement klik hier:
http://www.nyenrode.nl/news/kok.cfm


Over Nyenrode
Universiteit Nyenrode heeft een lange traditie van hoogstaand onderwijs en ondernemerschap. Opgericht in 1946 door en voor het bedrijfsleven, is Nyenrode pionier en leider voor de ontwikkeling van het Europese bedrijfsleven. Centraal in Nyenrode’s aanpak staat de nadruk op het ontwikkelen van 'totale' managers die in staat zijn effectief te opereren en te communiceren in een internationale omgeving. Gesitueerd in de toegangspoort van Europa is Universiteit Nyenrode de business school van Nederland.


- EINDE BERICHT –

Summary
Breukelen, the Netherlands, August 13th 2003 – Universiteit Nyenrode will award an honorary doctorate degree to the former Prime Minister of the Netherlands, Wim Kok. The degree is awarded because of Koks outstanding performance in financial and social economic policy as Minister of Finance and as Prime Minister, and because of his important role in strengthening the European integration and the international reputation of the Netherlands. Mr. Kok is a former student of the university. The official ceremony will take place during the Opening of the Academic Year on Tuesday, September 2nd 2003.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Accreditatie
Gezien het beperkte aantal plaatsen in het Pfizer Auditorium tijdens de Opening van het Academisch Jaar, is accreditatie noodzakelijk. U ontvangt hiervoor separaat een uitnodiging.

Voor meer informatie:
Universiteit Nyenrode
Liza Bakker-Ross
Corporate Communications Manager
Telefoon: 0346-291625
l.bakker@nyenrode.nl

<< Back
© Nyenrode Business Universiteit