/upload/images/banner/ordfront-logo.gif
/upload/images/banner/blimedlem.gif

Föreningen Ordfront

Ordfront är en politiskt och religiöst obunden förening som verkar för en bred samhällsdebatt, demokrati och människors lika värde. Vi består av drygt 15 000 medlemmar, som gemensamt äger förlag och tidskrifter, kursverksamhet m.m.

Du kan bli medlem i Ordfront genom att klicka på Bli medlem högst upp på sidan.

Föreningen Ordfront verkar i den svenska folkbildningstraditionens anda för att demokratin ska utvecklas och fördjupas i alla delar av samhället. DemokratiAkademin ger kurser, utvecklar metodmaterial, håller konferenser, initierar & driver samverkansprojekt, specialsyr utbildningar och lägger upp demokratiseringsprocesser. Ordfronts kurser är till för dig som vill utveckla ditt skrivande, lära dig tala eller bli en bättre formgivare. Ordfronts lokalföreningar erbjuder mötesplatser för samtal, debatter, fördjupning och erfarenhetsutbyte människor emellan.  I kalendern finner du aktuellt program.

Välj lokalförening:

Röster om Ordfront

Låt oss skriva om klass!

”Klass finns. Klass väcker känslor.” Jag läser antologin Tala om klass. Jag har inte läst mer än tre, fyra bidrag ännu. Läsningen avbryts hela tiden. Minnen väcks och tankarna söker sig sin egen väg. 
Antologin Tala om klass väcker känslor. Klass finns, skillnaderna består och har i många fall ökat. Att tala om klass är nödvändigt.
Därför arrangerar Ordfront möten i hela landet, med författarna i antologin (se Kalendern för var och när dessa möten hålls.)
I Tala om klass skriver 15 kvinnor om sina erfarenheter av klass och klassresor. Skriv du också! Dela med dig av dina erfarenheter, minnen, funderingar, hopp eller farhågor. Skriv kort, skriv långt. Här på hemsidan publicerar vi era texter. Mejla till skrivomklass@ordfront.se.

Pirjo Migou Skarbrandt
Föreningsombudsman