Plagiatdom ifrågasätts av musikvetare

Radioprogrammet Mitt i Musiken uppmärksammar att frågan om påstådda musikaliska plagiat skärskådas i en ny bok av Bengt Edlund, professor i musikvetenskap. Närmare bestämt tittar han på ett enda svenskt rättsfall, eftersom det knappast finns några andra aktuella.
Resultatet av denna långdragna process (1995-2002) blev till slut en fällande dom, i linje med den upphovsrättsmaximalistiska trend som fortfarande gäller inom juridiken. Man kan uttrycka det som att ribban för vad som ska anses vara plagiat, även känd som tröskeln för “verkshöjd“, sattes mycket lågt. På ett mer filosofiskt plan handlar det om att dra gränsen mellan universell idé och partikulärt uttryck.
Högsta Domstolens prejudikat är enligt Bengt Edlund direkt farligt för möjligheterna att skapa populärmusik. Det blir farligare att återanvända musikaliska element som påminner om befintlig musik.

Fallet i fråga gällde alltså Drängarnas landsplåga “Vill du bli min fru?” från 1995, vars refräng – en spelmannapastisch – påminner en del om en melodi som Landslaget spelade in 1973. Rättstvisten stod mellan de bägge gruppernas förlag, Regatta Production AB respektive EMI Music Publishing. (Förstnämnda försattes i konkurs strax efter att de dömts att betala 200000 kronor i skadestånd och rättegångskonstnader.)

Mer information om fallet, inklusive notexempel, kan hittas hos RFoD samt hos FST.

Radioinslaget, på knappt tre minuter, finns rippat här.

Comments (3) to “Plagiatdom ifrågasätts av musikvetare”

  1. "Utan stärkt upphovsrätt kommer det inte att skapas ny musik" heter det ju från industrins sida. Man kan ju fråga sig hur det påståendet rimmar med ovanstående, horribla dom.

    I mina öron låter de båda (alla tre om man inkluderar Oxdansen) riffen som synnerligen vanliga, sådana som man hör i vart och vartannat spelmansstycke. Och tydligen är de "greppvänliga" på en fiol, precis som vissa bluesriff kan vara på en gitarr.

    Skrämmande. När tyckande ifrån lekmän på området — musik i det här fallet — får råda över sakkunskapen (varför tillfrågades ingen expert på området?) så är det illa ställt med rättssäkerheten.

  2. Björn Felten: Intressant att du nämner “greppvänligheten”! Upphovsrätt till musik etablerades utifrån tanken på kompositören som jobbade med papper och penna, möjligtvis piano, och implicerade följaktligen musik som en immateriell följd av toner. Att musikinstrument är materiella verktyg, som i sig kan medföra att vissa tonföljder tenderar att upprepas, finns det ingen förståelse för.

  3. Bengt Edlund säger (mina kursiver) "[…] den första låten, den påstått plagierade låten ska ju vara originell och det är ju faktisk någonting som man inte kan tycka till om utan någonting som man måste undersöka och det finns metoder för sånt […]". Han efterlyser alltså undersökningsmetoder för att fastställa skillnad/likhet; är två verk lika är det intrång, är de olika är det inte intrång.Jag kommer att tänka på Freeman-Walter-Abele testet: "a test originally designed to help the courts extract and identify unpatentable mathematical algorithms" och patenbesvärsrättens tillvägagångssätt i domen 01-157 att först titta på uppfinningsbegreppet och sedan titta på nyhet och uppfinningshöjd: "I det fall det patentsökta systemet respektive förfarandet kan bedö­mas falla inom uppfinningsbegreppet enligt 1 § PL kan frågan om det i 2 § första stycket PL uppställda kravet på nyhet och upp­fin­ningshöjd är uppfyllt behöva prövas."Att utveckla undersökningsmetoder i immaterialrätten är jätteviktigt. Jag tycker din kommentar om att det finns ett "filosofiskt plan" där man kan "dra gränsen mellan universell idé och partikulärt uttryck" missar Edlunds poäng. Det är som att bjuda in till att försöka dra gränsen mellan vad som är ett kort och ett långt snöre; en övning lämplig för zenbuddistisk upplysning men otjänlig för en upplyst diskussion om upphovsrätt.

Post a Comment
*Required
*Required (Never published)
 

Möjligtvis liknande inlägg::

buy viagra
buy viagra online
viagra online
discount viagra
order viagra
cheap viagra
generic viagra
generica viagra
viagra buy
viagra price
order viagra online
viagra generic
viagra pill
where buy viagra
buy viagra cheap
viagra order
get viagra
buy online viagra
online viagra
viagra sale online
where to buy viagra
cheapest viagra
purchase viagra
cheap viagra online
viagra buy online
buying viagra
buy viagra on
generic viagra canada
prescription viagra
buy viagra norway
generic viagra pack
buy viagra in nevada
buy viagra now online
viagra online buy
find viagra online
buy cheap viagra online
cheap generic viagra
buy cheap viagra
generic viagra online
viagra sale
generic viagra cheap
buy viagra on line
where buy generic viagra
viagra online bestellen
viagra prescription online
generic online viagra
low price viagra
cheapest viagra price
buy generic viagra
viagra uk
viagra online prescription
cheap est viagra
viagra soft tab
viagra discount
viagra cheap
where to buy viagra on line
buying viagra online
buy viagra now
purchase viagra online
viagra pharmacy
natural viagra
buy viagra in canada
viagra paypal
viagra on line
viagra 100mg
viagra without prescription
cheapest place to buy viagra online
generic Cialis
buy cialis
buy cialis online
cialis online
online cialis
order cialis
cheap cialis
discount Cialis
generic cialis price
cialis prescription
buy cialis generic
cialis online discount
cheapest cialis
buy discount cialis
purchase cheap cialis online
order cialis online
cialis for sale
cialis price
purchase cialis
cialis online pharmacy
buy Cheap Cialis
cialis story
generic cialis online
best cialis price
cheapest cialis generic
order generic cialis
low cost cialis
buy cialis generic online
levitra
buy levitra
cheap levitra
levitra online
buy levitra online
order levitra
order levitra online
cialis levitra
generic levitra
online levitra
buy cheap levitra
discount levitra
levitra sale
buy generic levitra
levitra online pharmacy
levitra price
purchase levitra
cheap levitra online
levitra story
levitra on line
levitra prescription
levitra cheap
best price for levitra
buy xanax
buy phentermine
buy lasix
tramadol
buy tramadol
buy tramadol online
tramadol online
cheap tramadol
order tramadol
tramadol hcl
ultram tramadol
tramadol prescription
online tramadol
tramadol sale
purchase tramadol
buy cheap tramadol
order tramadol online
overnight tramadol
tramadol cheap
tramadol pharmacy
discount tramadol
tramadol hydrochloride
tramadol 50mg
cheap tramadol online
generic tramadol
buy clomid
buy prozac
buy cipro
buy diflucan
buy acomplia
buy lexapro
buy flagyl
buy propecia
order propecia
cheap propecia
propecia online
order propecia online
buy propecia online
generic propecia
compare propecia
propecia without prescription
propecia prescription
propecia pill
discount propecia
online propecia
cheapest propecia
get propecia
propecia order
propecia price
propecia uk
propecia cost
propecia sale
purchase propecia
buy cheap propecia
propecia sale online
buy online propecia
online pharmacy propecia
online prescription propecia
buy generic propecia
buying propecia
buy propecia now
buy fosamax
buy kamagra
buy clomid online
buy prozac online
buy cipro online
buy diflucan online
buy acomplia online
buy lexapro online
buy flagyl online
buy viagra
Buy viagra
Buy viagra online
buy viagra online
viagra online
online viagra
purchase viagra
purchase viagra online
buy cialis
Buy cialis
Buy cialis online
buy cialis online
cialis online
online cialis
purchase cialis
purchase cialis online
buy propecia
Buy propecia
Buy propecia online
buy propecia online
propecia online
online propecia
purchase propecia
purchase propecia online