Floortje

Floortje is LLink!

Floortje Dessing kiest per 1 juli voor LLiNK, de kleinste omroep met de grootste idealen>> LLink

Floortje en Max Havelaar

Als presentatrice en producent van het televisieprogramma Yorin Travel heeft Floortje Dessing heel de wereld rondgereisd. Daar zag ze naast mooie oorden ook veel armoede en onrecht. Vandaar dat Floortje ambassadeur van Max Havelaar is geworden: dat is zo’n simpele en effectieve manier om mensen vooruit te helpen.

Deze zomer werd het eerste geld van de opbrengst van Floortjes boek overgemaakt naar de school in Oeganda.

Het geld komt goed van pas

De school ging met steun van de koffiecoöperatie voortvarend aan de slag. In augustus werd al meer dan de helft van de schoolbanken geleverd. Ze moeten de oude, versleten bankjes in drie lokalen vervangen. Ze werden direct in gebruik genomen in twee lokalen. 
Later die maand werden ook de stenen afgeleverd voor de te bouwen onderwijzerswoning. Daaraan is dringend behoefte omdat de onderwijzers in Oeganda, die vaak van elders komen, niet beschikken over goede huisvesting.
Ephraim Tabahairwe, hoofd van de school, hierover: “Van de overheid krijgen we geld voor de schoolgebouwen en voor salarissen, maar niet voor allerlei andere kosten die we moeten maken. Bijdragen van ouders zijn altijd erg onzeker omdat ze over erg weinig geld beschikken. Externe hulp is daarom zeer welkom.”
Naar verwachting kunnen twee onderwijzers de woning dit najaar betrekken.
Het dorp is erg ingenomen met de steun die ze van Floortje en door de Fairtrade-verkopen krijgen. Dat laten ze ook graag blijken. In de schoolbanken is een tekst gegraveerd die naar de steun verwijst.

De school telt 610 leerlingen, die verspreid over twaalf klaslokalen les krijgen. In een lokaal zitten soms wel 75 kinderen.

      

Stenen voor onderwijzerswoningen              Nieuwe schoolbanken