OLDŘICH ELIÁŠ

Elias Vyrůstal v Táboře, později žil v Praze, kde vystudoval právnickou fakultu. Současně navštěvoval přednášky o asyrologii a egyptologii a studoval hebrejštinu. Sbíral starou čarodějnickou literaturu a věnoval se i spiritismu a chiromantii.
24.9. 1895 Tábor - 8.11. 1941 Osvětim

Byl zakládajícím členem Universalie a rovněž navštěvoval Společnost pro psychická studia, pražskou martinistickou lóži a Rotary klub. Později vstoupil i do Lasenicova Horev-klubu. Ovládal dokonale hebrejštinu a četl jako jeden z mála kabalistické spisy v originále, z čehož pramení i jeho vynikající teoretické znalosti.

V Universalii velmi často přednášel a jeho Úvod do magie" sloužil jako učebnice pro kursy magie. Jeho nejrozsáhlejším dílem je Magie a démonologie ve staré Babylonii", které je nejobsáhlejší publikací na toto téma v češtině. Kromě dalších knih publikoval v několika časopisech pod různými pseudonymy. Hodnotným je rovněž jeho výklad problematiky golemů.

Velmi významným je jeho pokus o vybudování systému české kabaly. Pokusu o přiřazení číselných hodnot písmenům české abecedy věnoval značnou část své knihy o magii. Tato práce však zůstala nedokončena. Rukopis jeho obsáhlé učebnice kabaly byla za války zničen.

Své zatčení gestapem sám předpověděl, stejně jako smrt v koncentračním táboře.

Publikace:

Mrtví se mstí - na okraj záhadné smrti objevitele hrobky Tutanchámonovy (Praha 1923)
Magie a démonologie ve staré Babylonii (Praha 1923, reprint Formát, Pezinok 1997)
Golem - historická studie na podkladě okultním (Praha 1924, reprint Půdorys, Praha 1996)
Úvod do magie (Universalia, Praha 1935)
Kabbala - pojem, dějiny a prameny (Praha 1938)