menu

Geschiedenis

Het Sondervick College is in 1995 ontstaan uit de volgende scholen:
• het Anton van Duinkerkencollege voor HAVO en VWO
• Veldhof scholengemeenschap voor VBO en MAVO
• Mavo Koningshof
• Mavo Selsterhorst
• VSO de Stolberg 

Op de Kempen Campus is het Sondervick College één van de vijf bewoners en heeft dus, naast de onderwijsvoorzieningen, ook veel voorzieningen voor sport, kunst, cultuur.

 

Grondslag

Het Sondervick College is een katholieke school. Leerlingen komen in de lessen levensbeschouwelijke vorming in contact met de bijbel. De levensbeschouwing die daarin gestalte krijgt, wordt in relatie gebracht met andere visies op dat gebied.

In en buiten de lessen helpen wij elkaar bij het zoeken naar zinvolle antwoorden op belangrijke levensvragen, in de geest van de christelijke traditie. Maar ook leerlingen die buiten deze traditie zijn opgegroeid, zullen zich gerespecteerd voelen.

Een vergelijking van levensbeschouwelijke stromingen met hun waarden vinden wij een goede basis om begrip, respect en naastenliefde te bevorderen.