Het atoommodel van Bohr

Duid rechts een willekeurig energieniveau aan (behalve het eerste).
Duid daarna een lager gelegen niveau aan.
Plaats nu de cursor op het hoogst aangegeven energieniveau in de tekening.
Een gele pijl verschijnt.
De golflengte en de grootte van de energiesprong worden op het scherm weergegeven.
Alle tussengelegen overgangen kunnen ook gevisualiseerd worden door met de muis r op de tussenliggende lijnen te klikken.