Het regiment werd opgericht in 1625 als Vaan Kurassiers Tour d’Auvergne. In 1635 werd dit het Regiment Tour d’Auvergne. In 1771 werd het gevoegd bij het Regiment van Eck als 3e en 4e eskadron.

Het oudste Nederlandse cavalerie-onderdeel is de vaan lanciers van Pierre de Melun Prince d’Espinoy, opgericht in 1577. In 1600 bestaan er al vierendertig vanen en in 1635 maar liefst tachtig. Deze bestonden uit 60-150 man, die afhankelijk van hun opleiding, uitrusting en bewapening dragonder, harquebussier, karabinier, kurassier, lancier of ruiter genoemd werden. Voor veldtochten werden de vanen verenigd in tijdelijke regimenten onder een kolonel, die gedurende de marsen en gevechten het bevel voerde.

Uit al deze vanen werden in 1635 tot 10 blijvende regimenten gevormd van elk 6 compagnieën verenigd in 2 eskadrons. Hier bij bleven 2 vanen over n.l. dat van Prins Frederik Hendrik (in 1625 reeds Gardes te Paard genoemd) en dat van Jhr. Barthold Starckenborch, dat in 1648 het eskadron Gardes du Corps werd.

In 1645 moesten deze 10 regimenten vanen en compagnieën afstaan aan 2 nieuw te vormen regimenten. Al deze ontstane 14 verschillende cavalerie-onderdelen (Gardes te Paard, Gardes du Corps, 10 regimenten van 1635 en de 2 regimenten van 1645) waren dan ook ongelijk van sterkte. Tot 1716 bestonden regimenten uit 1-4 eskadrons, elk bestaande uit 2-3 compagnieën, ieder met een sterkte van 45-100 paarden. Op 24 maart 1716 nam de Staten-Generaal een resolutie aan waarbij, bij het overlijden van één der kolonels, de kleinere regimenten opgingen in de grotere regimenten. Zo ontstonden uiteindelijk regimenten bestaande uit 4 eskadrons van elk 2 compagnieën.

Ritmeester

 14-01-1625 A Frederik Maurits de la Tour d’Auvergne Hertog van Bouillon, 
       12-04-1630 brigadier

Kolonel

 26-01-1635 A Frederik Maurits de la Tour d’Auvergne Hertog van Bouillon 
 24-10-1641 B François de la Place Burggraaf Machault 
 04-05-1665 C Godart van Reede Heer van Ginkel Graaf van Athlone, overl. 
       11-2-1703, 23-10-1675 generaal-majoor, 20-10-1683 luitenant-
       generaal, 20-03-1692 generaal, 19-10-1702 veldmaarschalk 
 07-03-1703 D Johan Hendrik van Isendoorn à Bloys Heer van de Cannenburg, 
       30-6-1703 gesneuveld bij Ekeren
 25-07-1703 E Wolter Gerard van Nijvenheim Baron van Neukirchen Heer van 
       Driesbergen, overl. Gennep 8-5-1726 
 29-01-1709 F Reinhard Baron van Reede Heer van Ginkel en Lievendaal, overl. 
       als gezant te Berlijn 25-4-1747, 11-03-1727 generaal-majoor, 
       01-01-1742 generaal 
 20-10-1747 G Frederik Johan van Isendoorn à Bloys Heer van de Cannenburg, 
       overl. 3-5-1771, luitenant-generaal, 00-05-1765 generaal 

Kolonel-commandant

 15-04-1701 A Johan Hendrik van Isendoorn à Bloys Heer van de Cannenburg
 04-08-1727 B Pieter Ferguson
 15-12-1735 C Frederik Johan van Isendoorn à Bloys Heer van de Cannenburg, 
       01-01-1742 generaal-majoor, 16-05-1747 luitenant-generaal
 19-09-1742 D Jan Baron van Tuyll van Serooskerken, 16-05-1747 generaal-
       majoor
 18-03-1766 E Leonard Casembroot, overl. 1781, 22-06-1779 generaal-majoor

Luitenant-kolonel

 14-03-1767 A G.A. van Mansveldt

Majoor

 27-01-1635 A François de la Place Burggraaf van Machault
 15-11-1641 B Jean de Cormont
 04-02-1644 C Jhr Willem van Haren
 26-01-1646 D Jhr Rutger van Randwijck
 28-11-1646 E Albrecht Hendrik Slawata
 24-05-1663 F Godard van Reede Heer van Ginkel
 04-05-1665 G Frederik Hendrik van Boetzelaer Heer van Langerak
 13-04-1671 H Johan Albrecht Graf van Schellaert Heer van Doorwerth
 30-03-1674 I Timan Johan van Lintelo
 00-00-1675 J Herman Schaep tot den Dam, gesneuveld bij Montcassel 07-05-1677
 29-06-1677 K Floris Karel van Beyeren-Schagen Graaf van Warfusé
 00-00-1688 L Robert Baron van Ittersum Heer van Nijenhuis
 00-00-1690 M Frederik Christiaan van Reede van Ginkel
 00-00-1696 N Johan Hendrik Isendoorn à Blois Heer van de Cannenburg
 15-04-1701 O Wolter Gerard Baron van Neukirchen genaamd van Nijvenheim Heer 
       van Driesberg
 01-08-1703 P Reinhard Baron van Reede Heer van Ginkel en Lievendaal
 29-01-1709 Q Pieter Ferguson
 04-08-1727 R Hieronymus Smissaert
 21-12-1731 S Frederik Johan Isendoorn à Blois Heer van de Cannenburg
 12-01-1735 T Jan Baron van Tuyll van Serooskerken
 19-09-1743 U Hendrik Jacob Baron van Tuyll van Serooskerken, 11-10-1747 
       kolonel (titulair) en adjudant van Zijne Hoogheid, 25-04-1754 
       generaal-majoor, 24-08-1772 luitenant-generaal
 11-08-1747 V Frederik Willem van Falckenheim
 05-06-1749 W Leonard Casembroot
 18-03-1766 X G.A. van Mansveldt
 14-03-1767 Y J.H. Isendoorn à Blois

Garnizoen

 1715 Utrecht
 1716 Arnhem
 1719 Utrecht
 1722 Deventer, Kampen, Zwolle
 1725 Venlo
 1728 Utrecht
 1731 Venlo
 1735 Maastricht
 1737 Utrecht
 1740 Montfoort, Wijk bij Duurstede
 1742 Utrecht
 1742 Breda
 1746 Utrecht
 1750 Utrecht, Amersfoort
 1753 Arnhem, Zutphen
 1757 Utrecht
 1762 Nijmegen
 1766 's Hertogenbosch
 1767 Utrecht
 1771 Zutphen

Eskadron

 Geen.

Krijgsverrichtingen

 1674 Seneffe
 1677 Montcassel
 1688 Torbay
 1690 Boyne
 1692 Steenkerken
 1693 Neerwinden
 1703 Eekeren, Oostmale
 1706 Ramillies
 1709 Malplaquet
 1710 Douai
 1746 Rocour
 1747 Lafeldt

Bronnen

 • Afstammingen en Voortzettingen der Cavalerie en Wielrijders door H. Ringoir in Bijdragen van de Sectie Militaire Geschiedenis (BSMG) nr. 3 ('s-Gravenhage, 1978)
 • Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940 door H. Ringoir in Bijdragen van de Sectie Militaire Geschiedenis (BSMG) nr. 8 ('s-Gravenhage, 1980)
 • De Nederlandse Cavalerie door P. Forbes Wels in serie De geschiedenis van de Nederlandse Armee (Bussum, 1963)

Normal View

bewerk Menu