blank
blank
www.stavanger.kommune.no blank
blank
Søk
Kontakt
Fra A til Å
English
blank
blank
blankblankHovedsiden
blankblankTjenester
blankblankPolitikk
blankblankOm Stavanger
blankBo i Stavanger
blankDrive næring i
blankStavanger
blankBesøke Stavanger
blankFlytte til Stavanger
Byhistorie
Jæren under istiden
Spor etter de første mennesker
Jæren i vikingetid
Slaget i Hafrsfjord
Byen blir grunnlagt
Kirkebyen
En liten by i kamp
Sild og seil
Den store krise
Utvandringen
Industribyen vokser fram
Nye virksomheter
Oljebyen
Kunnskap og kultur for framtida
Stavangers historie
blankUtbyggings- og
blankrehabiliteringsprosjekter
blankKultur- og
blanksentrumsprosjekter
blankStatistikk
blankKart
blankLenker
blankPriser og utmerkelser
blankVennskapsbyer
blankblankAdministrasjon
blank
Debattforumblank
Du og demokratietblank
Slik kontakter du politikerneblank
blank
Utskriftsvennlig versjon >>
Oljebyen

Ved midten av 1960-årene startet leteboringen etter olje i Nordsjøen. Den nye virksomheten skapte en helt ny situasjon. Stavanger lå i rimelig nærhet av oljefeltene. Byen kunne tilby gode havnemuligheter, gode flyforbindelser og var en by av en viss størrelse. Politikere og næringsdrivende var svært imøtekommende overfor den nye oljeindustrien. Ønsket om å skaffe nye arbeidsplasser var stort og det var bred enighet om dette. Store internasjonale oljeselskaper etablerte seg i stigende grad i Stavanger. Systemet i oljebransjen, der så mye er bygget på underkontrakter, innebar at firmaer som fikk engasjement i kjølvannet av disse oljeselskapene, fant det naturlig å etablere seg i byen - nær sine oppdragsgivere. Stavanger som sentrum for norsk oljevirksomhet fikk sin endelige bekreftelse da Stortinget i juni 1972 vedtok å plassere Statoil og Oljedirektoratet i Stavanger. I årene fram til 1979 opplevde byen en jevn og sterk vekst. Oljevirksomheten medvirket til en økning av den private såvel som den kommunale velstand. Kommunens evne til å løse nye fellesoppgaver ble sterkt forbedret. Tidsrommet fra begynnelsen av 1980-årene og fram til i dag har vært preget av en strammere offentlig økonomi. Vi skal her ikke gi noen forklaring på fenomenet, men i stikkord nevne statens generelle lønns- og prispolitikk og de sentrale myndigheters bevisste forsøk på å dempe veksten i Stavanger området. I en samlet oppsummering kan vi si at det karakteristiske trekk ved Stavanger i de siste 200 år er vekslingen mellom vekst og krise. Denne vekslingen skyldtes byens avhengighet av tilgangen til råvarer som lot seg, og lar seg eksportere i store mengder, - sild , brisling, og olje. Denne avhengigheten førte til et ensidig næringsliv, samtidig som byens økonomi ble svært avhengig av den internasjonale økonomiske utvikling.

av Bjørn Saxe Utne


"1960-årene skulle allikevel markere et nytt vendepunkt i byens historie. Stavangers administrative grenser ble kraftig utvidet. Byens folkevalgte fikk helt andre muligheter til å tilrettelegge for framtidig utvikling. Samtidig begynte utenlandske eksperter å lete etter petroleumsforekomster i havet lenger sør og vest. Det de fant la grunnlaget for det som i vår tid har blitt byens og distriktets aller viktigste næring, olje- og gassproduksjonen i Nordsjøen.

De første drivverdige oljeforekomstene på norsk sektor ble funnet i 1969. Tre år seinere vedtok Stortinget at statens forvaltning av landets olje- og gassressurser skulle administreres fra Stavanger. De store internasjonale oljeselskapene etablerte seg her. Byen skipsverft spesialiserte seg på å bygge plattformer og andre installasjoner for oljeproduksjon på store havdyp. Både utenlandske og norske leverandørbedrifter etablerte seg i Stavanger. To store forsyningsbaser ble opprettet like utenfor byen. Stavanger ble Norges "oljehovedstad"."

av Harald Hamre


Utskriftsvennlig versjon >>
blank
blank
blank
blank
Arkeologisk museum
Stavanger museum
Byhistorisk forening
blank
blank
blank
Telefon: 04005
Åpningstid: 0740-1500

Adresse:
Haakon VIIs gt. 11
Postboks 8001
4068 Stavanger
Send epost
blank
Selvbetjening
Byggesak
Kart
BarnehagesøknadBarnehagesøknad
BarnehagesøknadSøknad om bytte av
Barnehagesøknadbarnehage

VannmålerkalkulatorVannmålerkalkulator
VannmåleravlesningVannmåleravlesning

BlankettlisteBlankettliste
Bydeler
HundvågHundvåg
TastaTasta
Eiganes og VålandEiganes og Våland
MadlaMadla
StorhaugStorhaug
HillevågHillevåg
HinnaHinna
Publikasjoner
KompostenKomposten
StavangerinfoStavangerinfo
MortepumpenMortepumpen
BarnehagenyttBarnehagenytt
Nytt fra Bymiljø og utbyggingNytt fra Bymiljø og
blankutbygging

Nytt fra Bymiljø og utbyggingÅrsberetninger
Andre publikasjonerAndre publikasjoner
blank
blank
Stavanger kommune, Haakon VII`s gt. 11, Postboks 8001, 4068 Stavanger. Telefon 04005 ,Telefaks 51 50 70 46     eFaktura