Vše co brněnský fotbalový fanoušek potřebuje, je být zpět na stadionu Za Lužánkami!

MODERNIZACE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA LUŽÁNKAMI

Stadion leží ve sportovním areálu Za Lužánkami, v katastrálním území Ponava, v městské části Brno – Královo pole.

Stávající stadion je postaven na úpatí svahu v místech s poměrně velkými vrstvami navážek. Konstrukce jsou ve velmi špatném a místy až kritickém - havarijním stavu a budou muset být neprodleně zbourány a nahrazeny konstrukcemi novými.

Nový stadion je navržen s vnějším tvarem na půdoryse elipsy, v rozsahu stávající stavby. Nosné konstrukce tribun jsou řešeny jako prefabrikovaný železobetonový skelet na výšku 6 podlaží, místy doplněný monolitickými betonovými konstrukcemi (rohy tribun a vnější zakřivený plášť).

Založení bude z důvodů ne jednoduchých základových poměrů na pilotách pod každým sloupem, pod stěnami na baterii pilot s převázkami. Vyrovnání terénu bude provedeno v hutněných násypech. Nutným nasypáním na výšku cca 3 m bude racionálně využito materiálu z bouraných konstrukcí při využití hmoty zemních valů stávajících tribun na místě a doplněné z nedaleké lokality (např.Dobrovského tunely) s tím, že konstrukce trávníku stejně zabírá ve skladbě cca 1m. Položení stadionu na niveletu z rozpracovaného projektu 214,8 m n m. se dosahuje racionálního využití okolního, zvedajícího se terénu jak pro jednoduché a úsporné konstrukce únikových cest, tak přístupových koridorů a eliminují se tak rampy pro obsluhu plochy a cesty k tribunám stadionu.

Tribuny jsou řešeny ve dvou úrovních nad sebou. Obě úrovně tribun mají přístup do hlediště z horní strany z divácky i esteticky atraktivního i bezpečnostně výhodného ochozu – rozptylových ploch, kde je také zázemí pro diváky např. nutné a relativně rozsáhlé baterie WC, občerstvení, ošetřoven.

Řešení tribun umožňuje rozdělení na sektory pro větší bezpečnost. Z ochozů tribun vede na terén 16 schodišť pravidelně rozmístěných po obvodu stadionu.

Kapacita hlediště je mírně přes 30000 diváků, všechna místa jsou k sezení. Tribuny stadionu budou v plném rozsahu zastřešeny. Zastřešení kopíruje vnější tvar stadionu v soustředných elipsách.

Konstrukce střechy je navržena jako ocelová lanová s dvojitým vnitřním lanovým prstencem a vnějším obvodovým ocelovým věncem. Tyto soustředné prvky jsou radiálně propojeny táhly nesoucími zároveň krytinu z napnuté technické tkaniny. Obdobná konstrukce je ve světě realizována na jiných stadionech. Spolupracujeme s firmou, která na tyto stadiony ocelovou konstrukci realizovala (Např. Národní stadion v Kuala Lumpur a stadion ve Stuttgartu – partnerském městě Brna).

Pod spodní tribunou jsou (částečně zapuštěná do terénu) tři podlaží, kde je umístěno 750 parkovacích míst pro osobní vozy a také šatny a nezbytné zázemí, včetně obchodu s reklamními předměty klubu a sportovním vybavením.

V pátém nadzemním podlaží jsou kromě kanceláří provozu klubu připraveny prostory pro možnost následného umístění doplňkových sportovních a regeneračních zařízení (posilovny, fitstudio, masáže, specifické vanové koupele...) – to jako samostatná etapa.

Na plochu stadionu kolem hrací plochy je umožněn příjezd kamionu s technikou pro případné kulturní využití.

Na hlavní tribuně jsou prostory pro VIP hosty a pronajímatelné SKYBOXY.

Stadion je navržen tak, aby splnil všechna kritéria kategorie Elite podle požadavků FIFA pro mezinárodní fotbalová utkání.


Ing.arch.Petr Hrůša, ing. arch Vít Zenkl