Eirene White (chweched o'r chwith) yn ystod cyhoeddi canlyniad etholiad cyffredinol 1950 pan enillodd sedd Dwyrain Fflint am y tro cyntaf.

  Yn ôl
Eirene White (sixth from left) during the announcement of the 1950 general election results when she won the East Flint seat for the first time.   Back
Eirene White en Flint durante la campaña de las elecciones generales de 1950.   Volver

Adran Llawysgrifau a Chofysgrifau / Department of Manuscripts and Records

Huw T. Edwards Papers

National Library of Wales Ymgyrchu! LLyfrgell Genedlaethol Cymru