Pääsivu » Yhteistyö » Lausunto

Lausunto avoimen lähdekoodin ohjelmien suomennoksesta

Tämä lausunto koskee avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöönottoa julkisissa organisaatioissa, yrityksissä ja henkilökohtaiseen käyttöön. Laadukkaiden suomenkielisten käännösten saaminen avoimen lähdekoodin ohjelmista on tärkeä edellytys niiden laajalle käyttöönotolle. Käännöstyöhön tarvitaan julkista rahoitusta.

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat tietokoneohjelmia, joista on aina saatavilla vapaasti myös niiden lähdekoodi, ja joita saa vapaasti käyttää, muuttaa ja levittää edelleen. Nämä ohjelmat ovat usein lahjakkaiden yksityishenkilöiden vapaaehtoistyönä kehittämiä, vaikkakin suuri osa niistä on kehitetty yrityksissä tukemaan yritysten laite- tai palvelutarjontaa, sekä julkisissa organisaatioissa kuten yliopistoissa. Avoimen lähdekoodin ohjelmistot, kuten alunperin Suomessa kehitetty Linux-käyttöjärjestelmä, ovat saaneet paljon maailmanlaatuista julkisuutta ja ovat nykyisin informaatioteknologian johtavia suuntauksia.

Yritykset, julkiset laitokset, järjestöt ja yksityiset kansalaiset käyttävät avoimet lähdekoodin ohjelmistoja hyvin laajalti. Suurin osa niiden käytöstä on tietojenkäsittely-infrastruktuurissa, kuten palvelimissa. Ne ovat kuitenkin yleistymässä myös henkilökohtaisten tietokoneiden työpöytäkäytössä, johon sisältyy muun muassa tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitykset, sähköposti ja Internet-selaus.

Jonkin saaminen ilmaiseksi on hyväksi koko kansantaloudelle, mutta ilmaisuus ei ole tärkein avoimen lähdekoodin ohjelmistojen etu. On paljon tärkeämpiä syitä, kuten ylläpidon helppous, turvallisuus ja tiedon saatavuus ja säilyvyys. Avoimen lähdekoodin ohjelmistoja pidetään yleisesti turvallisempina, koska kaikkien on mahdollista tutkia niiden lähdekoodia tietoturvaongelmien varalta. Suljettuja standardeja tuotteissaan käyttävien yritysten taloudelliset oikut ja sattumat eivät saa vaarantaa tietojen saatavuutta tai säilyvyyttä. Tämä on erityisen tärkeää julkishallinnolle, jonka täytyy kyetä turvaamaan julkisen aineiston turvallisuus, saatavuus ja säilyvyys.

Suurin este avoimeen lähdekoodiin perustuvien työpöytäohjelmistojen käyttöönotolle Suomessa on se, että käytännössä kaikki ohjelmat ovat alunperin englanninkielisiä. Useimmat keskeiset työpöytäohjelmistot on kuitenkin käännetty suomeksi kymmenien ahkerien vapaaehtoisten toimesta.

Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kattavat suomennokset ovat vapaaehtoistyöstä huolimatta vielä kaukana. Suurin puute on käyttöohjeiden kielenkäännöksissä; vaikka ohjelmien käyttöliittymät on usein varsin hyvin käännettyjä, dokumentaatiota ei ole käännetty juuri lainkaan. Käyttöohjeiden kääntämisessä olisikin monin verroin suurempi työ kuin käyttöliittymien kääntämisessä.

Toisena ongelmana on luotettavuus. Koska kääntäjät ovat vapaaehtoisia, on kaikkien käännösten tekemistä kattavasti ja huolellisesti vaikea taata kohtuullisten aikarajojen sisällä aina, kun ohjelmista ilmestyy uusia versioita. Ainoa realistinen tapa varmistaa käännösten nopea ja varma saaminen on riittävä rahoitus, jolla taataan työresurssien saaminen. Tämä vaatii riittävää ja riittävän joustavaa rahoitusta.

Kielenkäännöksille on vaikea löytää kaupallisia ratkaisua, sillä ratkaisut vaatisivat sellaisia lisenssiratkaisuja, jotka olisivat ristiriidassa niiden vapaiden lisenssien kanssa, jotka takaavat avoimen lähdekoodin ohjelmistojen pysymisen avoimina myös tulevaisuudessa. Ne eivät myöskään toimisi pysyvänä ratkaisuna -- koska ne ovat alttiina kaupallisille oikuille ja sattumille, eivät ne ole yhtään sen luotettavampia kuin vapaaehtoinenkaan työ. Painetut kirjat ovat yksi kaupallinen ratkaisu. Avoimen lähdekoodin ohjelmistoista onkin lukuisia kirjoja myös suomeksi, mutta ne eivät ratkaise ohjelmien sisäisten käyttöohjeiden ongelmaa.

Yksittäiset organisaatiot eivät helposti maksa kaikkia käännöskuluja, sillä juuri kustannuksia ne yrittävät avoimen lähdekoodin ratkaisuilla usein välttää. Käännösten hinta on myös liian suuri millekään yhdelle organisaatiolle; siihen tarvitaan yhteistä panostusta. Tällöin ainoa mielekäs ratkaisu on julkinen rahoitus.

Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen tarjoamien valtavien resurssien hyödyntäminen merkitsisi suurta askelta kansantalouden kehitykselle. Suosittelemme riittävää julkista rahoitusta niiden suomennostyölle niiden kaupallisen, julkisen ja yksityisen käytön edistämiseksi.

Turussa 31. elokuuta 2003,
Marko Grönroos (magi@iki.fi)

[Muokkaa]

WWW-sivusto: Marko Grönroos (magi@iki.fi). Ulkoasu: Jan Åkerblom.