Fritekstsøk:

 
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er en del av den norske politietaten. Administrativt og i vår forebyggende virksomhet er PST direkte underlagt Justisdepartementet. I etterforsknings- og påtalespørsmål er vi underlagt Riksadvokaten og statsadvokatembetene.
PST løslater i dag den siktede i terrorfinansieringssaken  (13.06.2008)

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har i dag besluttet at den siktede i terrorfinansieringssaken, som ble pågrepet 28. februar i år, skal løslates fra varetekt.

Les mer

 
PST sjef Jørn Holme tildelt kommunikasjonsprisen  (09.04.2008)

PST sjef Jørn Holme ble tildelt prisen for beste kommunikatør 2008. Han delte prisen med Leder i Elevorganisasjonen Vibeke Mohn Herberg. Kommunikasjonsprisen deles ut av Kommunikasjonsforeningen og Norske Informasjonsrådgivere (NIR).

Les mer

 
Tre fortsatt siktet i terrorfinansieringssaken  (03.03.2008)

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) løslot lørdag 1. mars 2008 to av de tre siktede i saken om terrorfinansiering. Siktelsen for de to løslatte opprettholdes, og begge har samtykket til meldeplikt og utreiseforbud fra Norge. Den tredje siktede ble lørdag fremtilt for varetektsfengsling og retten ila dette i tråd med PSTs begjæring. 

Les mer

 
Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet tre personer mistenkt for terrorfinansiering  (28.02.2008)

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har 28. februar 2008 med bistand fra Økokrim, KRIPOS og Oslo politidistrikt pågrepet tre personer.

Les mer

 
PST i nettmøte for første gang  (20.02.2008)

Sjef PST Jørn Holme deltok 20. februar i nettmøte på dagbladet.no. Det er første gang PST deltar i nettmøte. For å lese alle spørsmål som kom inn og for å se svarene, klikk her.

Les mer

 
PSTs trusselvurdering for 2008  (18.02.2008)

PST har utarbeidet en ugradert versjon av trusselvurderingen for 2008. Den graderte trusselvurderingen ble oversendt Justisdepartementet ved årsskiftet. Den åpne versjonen er nå tilgjengelig på våre nettsider. Trusselnivået i forhold til terror i Norge er per i dag LAVT.
 

Les mer

 
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har høy troverdighet  (31.01.2008)

76 prosent av befolkningen mener at PST gjør en viktig innsats for norsk sikkerhet og 74 prosent mener PST gjør en god jobb. 66 prosent av befolkningen mener PST har høy troverdighet og hele 68 prosent mener PST er til å stole på.  Nærmere 50 prosent mener PST er så åpen som vi har lov til å være.

Les mer

 
Terrorhendelser i Storbritannia  (03.07.2007)

Fredag 29. juni ble to kjøretøy forsøkt benyttet som bilbomber i London. Lørdag 30. juni kjørte en bil inn i terminalbygningen på flyplassen i Glasgow og ble antent. Britiske myndigheter ser hendelsene i sammenheng, og karakteriserer dem som terrorhandlinger. Trusselnivået i Norge er uendret.

Les mer

 
Mulige brudd på eksportkontrolloven  (31.05.2007)

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har gjennom sitt forebyggende arbeid og dialog med norsk næringsliv, erfart at enkelte bedrifter mangler nødvendig kunnskap om eksportkontrollregelverket.

Les mer

 
Forslag til endringer i utlendingsloven  (02.02.2007)

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har sendt et forslag til Justisdepartementet om endringer i utlendingsloven. Dokumentet var unntatt offentligheten. Justisdepartementet har i slutten av januar besluttet at dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent.

Les mer

 
Ugradert versjon av PSTs trusselvurdering for 2007  (14.02.2008)

PST har utarbeidet en ugradert versjon av trusselvurderingen for 2007. Den graderte trusselvurderingen ble oversendt Justisdepartementet ved årsskiftet. Den åpne versjonen er nå tilgjengelig på våre nettsider.
Det dokumentet som ble offentliggjort tirsdag 23. januar 2007 inneholdt en feil på side fire. Dette er rettet opp.

Les mer

 
PST deltar i Øvelse Oslo- 06  (13.10.2006)

17.og 18. oktober arrangeres terrorøvelsen Øvelse Oslo 2006. Hensikten med øvelsen er å trene på krisehåndtering, med spesiell vekt på koordinering og samarbeid. Politiets sikkerhetstjeneste vil delta i denne øvelsen som skal kartlegge og teste samfunnets totale evne og kapasitet til å håndtere konsekvensene av et omfattende terroranslag.

Les mer

 
PST har ansvaret for etterforskningen av synagogeskytingen  (23.09.2006)

Statsadvokaten i Oslo har bestemt at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal ha ansvaret for den videre etterforskningen av synagogeskytingen og mistanken om overtredelse av terrorbestemmelsen.

Les mer

 
Arrestasjoner i Storbritannia 10. august - uendret trusselnivå i Norge  (10.08.2006)

PST er orientert om arrestasjonene av terrormistenkte i Storbritannia, og holder seg oppdatert på situasjonen og vurderer kontinuerlig om dette kan ha betydning i forhold til trusselbildet mot Norge.

Les mer

 
Politiets sikkerhetstjeneste nedjusterer trusselnivået til lavt  (09.06.2006)

Etter en samlet vurdering av terrortrusselen i Norge, nedjusterer Politiets sikkerhetstjeneste (PST) det generelle trusselnivået fra moderat til lavt.

Les mer

 
TIPS OSS

Tips oss dersom du ser eller vet om noe som du tror kan være viktig for oss å vite om

Telefon 23 30 50 00

Den sentrale enhet


Send e-post
Kontakt PST lokalt:
Politiets sikkerhetstjeneste
Postboks 4773 Nydalen
0421 Oslo
Sentralbord 23 30 50 00
Fax 23 30 51 20
post@pst.politiet.no