Rekordstor resandeökning på Blekinge Kustbana.

Resandet med Öresundstågen uppnådde rekordnivå under 2007. Cirka 1 363 000 resor gjordes på Kustbanan under förra året och det är en ökning med 11,5 procent jämfört med 2006.

Allt fler blekingebor väljer att resa kollektivt. Det visar den resvaneundersökning som Blekingetrafiken genomförde under hösten 2007. Det är sjunde året i rad som en sådan undersökning görs. Undersökningen visar att resandet med Öresundstågen har ökat med 11,5 procent under 2007. Vi kan glädjande konstatera att vi uppnått och till och med passerat tidigare resevolym på Kustbanan. Det gjordes ungefär 78 000 fler resor än tidigare högsta notering år 2002.

Långa resor ökar

Orsakerna till att vi lyckats öka resandet är flera. Ersättningstrafiken som kördes med Tågbussarna mellan Karlskrona och Kristianstad då Kustbanan var avstängd fungerade mycket bra och skapade goda förutsättningar för tåget. Att vi har utökat trafiken till 18 dagliga turer har självfallet haft betydelse. Under 2002 kördes 16 turer per dag.
 – Det är mycket glädjande att konstatera att resandet har ökat så mycket, särskilt med tanke på de positiva effekter på miljön som fler resenärer med tåget ger. Det är också intressant att se att det framför allt är de längre, interregionala resorna som ökar, säger vd Hans Jonasson.  Det tyder på att vi fått tillbaka en del kunder när vi nu kör hela vägen Karlskrona – Köpenhamn utan byte. Vi konstaterar också att resandet med Kustbussen mellan Karlskrona och Karlshamn har ökat med hela 129 procent under 2007 men nu gäller det att få ännu fler blekingebor att åka kollektivt, fortsätter Hans Jonasson.

 

 

För mer information:
Anna Claesson, marknadschef
E-post: anna.claesson@blekingetrafiken.se
Telefon 0455-569 30. Mobil 0709-569 030

Publicerades 2008-02-29