HRVATSKI ENGLISH
Stonske zidine

Na Prevlaci, tj. na padinama brda Podzvizd 1333. godine započela je izgradnja stonskog fortifikacijskog sklopa koji je svojim pružanjem obuhvatio tri povijesna gradića: Ston, Mali Ston i Broce. Bio je dug preko 7.500 metara, a danas je očuvan u dužini oko 5.500 metara.

Čišćenje i sanacija sjevernog predziđa

Sjeverno predziđe pruža se od Minčete prema istoku do kantonate Asimona, a njegova izgradnja započinje sredinom 14. stoljeća. To prvotno predziđe tvorio je viši okomiti zid sa strijelnicama, završen zupcima, s kojega se neprijatelju onemogućivao pristup podnožju glavnoga gradskog zida. Imalo je i vrata, ispod Kule svetog Jakova, na koja se nastavljao drveni most što je vodio preko gradskog jarka. >> saznajte više

Sanacija kruništa Minčete

Tvrđava Minčeta impresivno je utvrđenje smješteno na spoju zapadnog i sjevernog dijela glavnoga gradskog zida, što je ujedno i najviša gradska točka.
To je bilo iznimno osjetljivo mjesto obrane, jedno od četiri glavna u sustavu dubrovačkoga fortifikacijskog sklopa. >> saznajte više

Sanacija kule Sv. Frano

Kula sv. Frana je četvrtasta kula smještena ponad Samostana Male braće, po kojemu i nosi naziv. Sagrađena je kao i ostale kule na tom dijelu glavnoga gradskog zida u drugoj polovici 13. stoljeća te je oblikovana tako da je bila otvorena prema Gradu i s visokim uskim strijelnicama postavljenima na sva tri vanjska zida u razini visokog prizemlja. >> saznajte više

Zahvati u tijeku

Društvo trenutno obavlja restauratorske zahvate i na slijedećim objektima:
Radovi u posatu od Ploča; radovi na mostu od Pila; radovi na arheološkom nalazištu kod Ugaone kule; restauriranje pročelja crkve Sv. Vlaha; nastavak fotogrametrijskog snimanja gradskih zidina; nastavak zamjene seoskih lampa feralima; nastavak konzerviranja Velikog zida u Stonu; sanacija zapadnog zida Stonskih zidina.

copyright @ Društvo prijatelja dubrovačke starine '08 info@citywallsdubrovnik.hr HRVATSKI ENGLISH