EtusivuLehtiPelihalliHyötyMBinternetAjankohtaistaKeskustelu
 
Kirjaudu:
  Luo avain    Salasana?
HintaseurantaWebmailNettijatkotPalauteTilaa lehti  
Käyttöehdot

Käyttämällä Sanoma Magazines Finlandin Mikrobitti-lehden World Wide Web-sivuja käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, käyttäjän tulee välittömästi poistua sivuilta.

Sanoma Magazines Finlandin World Wide Web-sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti © Sanoma Magazines Finland 1999. Sanoma Magazines Finland pidättää itsellään kaikki oikeudet sivujen sisältöön ellei toisin ole sivuilla mainittu.

Sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Sanoma Magazines Finlandin etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty lukuunottamatta seuraavaa poikkeusta. Käyttäjällä on lupa tallettaa tietokoneelleen tai tulostaa yksityistä käyttöä varten sivuja tai otteita sivuista.

Yksittäisiin Sanoma Magazines Finlandin World Wide Web-sivuihin saattaa liittyä muita ehtoja, jotka on määritelty kyseisellä sivulla ja jotka käyttäjän tulee hyväksyä ennen sivujen käyttöä. Tiettyjen palveluiden käyttö on mahdollista vain rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi. Rekisteröinti edellyttää, että käyttäjä hyväksyy palvelun yleiset käyttöehdot.

?Sanoma Magazines Finland?, Sanoma Magazines Finlandin logo ja muut Sanoma Magazines Finlandin World Wide Web-sivuilla esiintyvät nimet, logot, liikemerkit sekä muut tuotteiden ja palvelujen nimet ovat Sanoma Magazines Finlandin tavaramerkkejä.

Sanoma Magazines Finlandin World Wide Web-sivujen sisältö esitetään sellaisenaan. Ellei pakottavasta lain säännöksestä muuta johdu, Sanoma Magazines Finland ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. Sanoma Magazines Finland varaa oikeuden koska tahansa muuttaa sivuja ja tätä ilmoitusta sekä estää pääsyn sivuille tai lopettaa sivujen ylläpidon.

Sanoma Magazines Finland ei ota vastuuta niiden sivujen sisällöstä ja aineistosta, joihin Sanoma Magazines Finlandin World Wide Web-sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Sanoma Magazines Finlandin toimesta.

Lähettämällä aineistoa mille tahansa Sanoma Magazines Finlandin palvelimelle, esimerkiksi sähköpostitse tai World Wide Web-sivujen välityksellä, käyttäjä sitoutuu seuraaviin ehtoihin:

  • Sanoma Magazines Finlandilla on oikeus julkaista lähetetty aineisto.
  • Käyttäjä vastaa siitä, että lähetetty aineisto on julkaisukelpoista eikä loukkaa kolmannen tekijän- tai muita suojattuja oikeuksia.
  • Käyttäjä on vastuussa Sanoma Magazines Finlandille kaikista kuluista, jotka aiheutuvat Sanoma Magazines Finlandille lähetetyn aineiston johdosta syntyneistä vaatimuksista Sanoma Magazines Finlandia kohtaan.
  • Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä vaatimuksia Sanoma Magazines Finlandia kohtaan lähettämäänsä aineistoon liittyen. Käyttäjä on tietoinen siitä, että lähettäessään aineistoa Sanoma Magazines Finlandille, voi Sanoma Magazines Finland halutessaan ilman vastuuta ja korvausvelvollisuutta julkaista aineiston kokonaisuudessaan tai osan siitä ja/tai liittää lähetettyä aineistoa johonkin toiseen aineistoon tai Sanoma Magazines Finlandin tuotteeseen tai palveluun.


Copyright © Sanoma Magazines Finland Oy, MikroBitti 1999-2008 - käyttöehdot