Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Voikkaa

YLLÄPITOON >>    

Synty ja kukoistus

Uudenaikaisen puunjalostusteollisuuden syntyminen sata vuotta sitten tapahtui Kymenlaaksossa rajummin kuin misään muualla maassamma. Pitkin jokivartta syntyi toinen toistaan uljaampia tehdaslaitoksia, niistä pohjoisimpana Voikkaan tehtaat.
Rudolf Elving rakennutti 1898 Voikkaan kosken rannalle hiomon, paperitehtaan ja sulfiittisellutehtaan.
Kilpailusyistä Kuusankoskiyhtiö, Kymiyhtiö ja Voikkaantehdas yhdistivät voimansa Kymiyhtiöksi.

Voimakas väestön kasvu tehtaan ympäristössä sai aikaan muunkin talouselämän nousun.
Voikkaasta tuli pian pohjoisen Kymenlaakson merkittävin kauppakeskus, jossa käytiin kaupoilla aina Kouvolasta saakka, joka tuolloin oli pieni rauatieristeysasema.

Kukoistus kesti aina Voikkaan paloon 1933 saakka, jolloin suuri osa rakennuksista tuhoutui.
Kauppaliikeitä rakennettiin sen jälkeen kivestä, mutta aikaisempaan kukoistukseen ei enää ylletty.


 

Nykyään

Puunjalostusteollisuuden rationalisointi kustannusten pienentämiseksi vähensi jatkuvasti vuosien saatossa työväkeä, vaikka tuotantoluvut kasvoivat huimaa vauhtia.
Maailmalla alkoi myös olla tarjolla paperia yli kulutuksen. Näin jouduttiin auttamattomasti myös tuotannon supistuksiin.
Voikkaata supistaminen kohteli ankarasti. Koko tehdas pysäytettiin juhannuksena 2006.

 
Kuva
 
Kuva