|  Anpassa   |  English   |  Om webbplatsen
Till Malmö stad startsida
Malmö stad
Statistik
Länk till Malmö stads digitala medborgarassistent Sara.

Malmöbor med utländsk bakgrund

1 januari 2006 2007 2008
Födda i utlandet (invandrare) 70 590 75 156 79 389
Andel av totalbefolkningen 26% 27% 28%
Kvinnor 35 749 37 840 39 628
Män 34 841 37 316 39 761
       
Födda i Sverige      
med båda föräldrarna födda i utlandet 22 930 24 080 25 244
Andel av totalbefolkningen 8% 9% 9%
Källa: Statistiska Centralbyrån
Sidansvarig: necmi.incegul@malmo.se
  | Sidan uppdaterad: 2008-06-05 |
Postadress: Malmö stad, 205 80 Malmö | Organisationsnummer: 212000-1124 | Telefon: 040-34 10 00 | E-post: malmostad@malmo.se | Kontakt