КОНТАКТ

 

БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА

Краљице Ане б.б.

11000 Београд

 

ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОН

9191

 

e-mail:

 

ДИРЕКТОР БИА

direktor@bia.gov.rs

 

 

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА

kabinet@bia.gov.rs

 

 

УПРАВА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

intcoop@bia.gov.rs

 

 

УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ, ПРАВНЕ И

МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ufk@bia.gov.rs

 

 

 

 
 

Повратак на прву страну

 
2005 BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA All Rights Reserved